Main Menu
User Menu

3. letka [1958-1968]

3rd Squadron of 11th Fighter Air Regiment

     
Název:
Name:
3. letka
Originální název:
Original Name:
3. letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
1. letka
Datum zániku:
Disbanded:
12.06.1968
Nástupce:
Successor:
2. letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-12.06.1968 11. stíhací letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-12.06.1968 Žatec, letiště

Velitel:
Commander:
01.10.1958-31.08.1961 Tobola, František (Kapitán)
01.08.1961-08.01.1964 Suchý, Václav (Kapitán)
08.01.1964-01.08.1966 Špinka, Miroslav (Major)
01.08.1966-12.06.1968 Grebeníček, Stanislav (Major)
Výzbroj:
Armament:
01.10.1958-12.06.1966 MiG-17PF
01.10.1958-12.06.1968 MiG-15UTI
01.01.1961-01.01.1966 MiG-19S
01.07.1964-12.06.1968 MiG-21PF
01.08.1959-01.07.1964 MiG-19PM
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (11. stíhací letecký pluk),
URL : https://www.valka.cz/3-letka-1958-1968-t90364#423378Verze : 0
MOD
Sestav pilotů k 01.02.1960


3. letka (přepadová):

Velitel letky: kpt. Tobola František
Velitel roje kpt. Smolík Vladimír
Velitel roje kpt. Novák Jaroslav
Velitel roje kpt. Chadima Václav
Velitel roje kpt. Satinský Leo
Velitel roje kpt. Bureš Jaroslav
Přepadový pilot kpt. Kubeša Jaroslav
Přepadový pilot kpt. Špinka Miroslav
Přepadový pilot kpt. Poruba Josef
Přepadový pilot kpt. Brunclík Zdeněk
Přepadový pilot kpt. Palečný Jaromír
Přepadový pilot kpt. Faix Josef
Přepadový pilot kpt. Biskup Jiří
Přepadový pilot kpt. Grebeníček Stanislav
Přepadový pilot kpt. Knížek Jan
Přepadový pilot npor. Žejdl Pavel
Přepadový pilot npor. Barabáš Vladimír
Přepadový pilot npor. Hnídek Dobr.
Přepadový pilot npor. Peček Antonín
Přepadový pilot npor. Horáček Jiří
Přepadový pilot npor. Rajčok Štefan
Přepadový pilot npor. Dlouhý Josef
Přepadový pilot npor. Šimek František
Přepadový pilot npor. Tužinský Viliam


(celkem 24 pilotů)


Zdroj: Vojenský historický archiv
Kronika 11. slp
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/3-letka-1958-1968-t90364#340778Verze : 0
Sestav pilotů a rozdělení do rojů - stav k 13.10.1960
3. letka – přepadová
Velitel letky kpt. Tobola, František
ZV letky kpt. Smolík Vladimír
Letovod letky kpt. Satinský Leo
Střelecký důstojník letky kpt Biskup Jiří
Velitel roje kpt. Kubeša Jaroslav
Přepadový pilot npor. Barabáš Vlad.
Přepadový pilot kpt. Palečný Jaromír
Přepadový pilot kpt. Horáček Jiří
Velitel roje kpt. Faix Josef
Přepadový pilot kpt. Poruba Josef
Přepadový pilot kpt. Dlouhý Josef
Přepadový pilot npor. Peček Antonín
Velitel roje kpt. Bureš Jaroslav (+ 17.09.1960 katastrofa v MiG-19P tr.č.0812)
Přepadový pilot kpt. Knížek Jan
Přepadový pilot kpt. Tužinský Vil.
Přepadový pilot kpt. Rajčok Štefan
Velitel roje kpt. Brunclík Zdeněk
Přepadový pilot kpt. Grebeníček Stan
Přepadový pilot kpt. Špinka Miroslav
Přepadový pilot kpt. Šimek František
Poznámka: Vzhledem k rozsáhlé reorganizaci k 01.09.1961 došlo k řadě přesunům funkcionářů i pilotů.

Zdroj: Vojenský historický archiv
Kronika 11. slp
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/3-letka-1958-1968-t90364#340783Verze : 1
Sestav pilotů a rozdělení do rojů - stav k k 01. 02. 1962
3. letka – přepadová
Velitel letky: mjr. Suchý Václav (VL 01.08.1961-07.01.1964)
ZV letky : mjr. Špinka, Miroslav
Letovod letky: kpt. Grebeníček, Stanislav
Střelecký důstojník letky: kpt. Lang Jiří
Velitel roje kpt. Brunclík Zdeněk
Přepadový pilot kpt. Šimek František
Přepadový pilot kpt. Bartoň Miloslav
Přepadový pilot kpt. Rajčok Štefan
Velitel roje kpt. Tužimský Viliam
Přepadový pilot kpt. Barabáš Vladimír
Přepadový pilot kpt. Knížek Jan
Přepadový pilot kpt. Horáček Jiří
Velitel roje kpt. Dlouhý Josef
Přepadový pilot kpt. Peček Antonín
Přepadový pilot kpt. Kadlecovič Ladislav
Přepadový pilot kpt. Poruba Josef
Stav letounů dle inženýrského hlášení k 12.04.1962 3. provozní skupina :
(schopné / neschopné)

MiG-19PM (10 / 2)
0918, 0919, 0921, 0922, 0923, 1043, 1044, 1046, 1047, 1048, 1049, ?
MiG-15UTI (2/-)
2731; 2773
Bojová sestava k 30.04.1963“.
U 3. letky (přepadové) byli piloti rozděleni do 4 rojů (fakticky stejná sestava, jako 01.02.1962):
1. roj:
mjr. Suchý, mjr. Špinka, kpt. Grebeníček, kpt. Lang
2. roj:
kpt. Brunclík, kpt. Šimek, kpt. Bartoň, kpt. Rajčok
3. roj:
kpt. Tužinský, kpt. Barabáš, kpt. Knížek, kpt. Horáček

4. roj:
kpt. Dlouhý, kpt. Peček, kpt. Kadlecovič, kpt. Poruba (*)
*
Poznámka:
05.03.1964 kpt. Poruba Josef zahynul při katastrofě MiG-19PM tr.č.1046

Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 11. slp
URL : https://www.valka.cz/3-letka-1958-1968-t90364#340790Verze : 1
Vzácná (a riskantní!) fotografie letounů v hotovosti 11. slp - od 3. letky/3. provozní skupiny (1x MiG-19P a 1x MiG-19S)
3. letka [1958-1968] - Foto z vlastní sbírky - poskytl Jar. Palečný

Foto z vlastní sbírky - poskytl Jar. Palečný
URL : https://www.valka.cz/3-letka-1958-1968-t90364#373364Verze : 0
Od července 1964 přicházely k našemu letectvu nové MiG-21PF s určením pro 3. s PVOS. Proto velitelství 7. A PVOS spěchalo, aby letouny mohly být co nejdříve zařazeny do služby v POSY. Proto v době od 30.7. do 2.9.1964, zřídilo na letišti Žatec přeškolovací kurs, pod velením pplk. Ing. Pavlíka.
V kurzu, za účasti sovětských instruktorů mjr. Anťuchina a pplk. Solmanova, byli také funkcionáři z velitelství 3. sboru PVOS – např. pplk. Ohem Václav, piloti od 1. slp ( mjr. Franta, kpt. Smékal, kpt. Janeček, kpt. Horák).
Od 11. slp : kpt. Bartoň Miloslav, mjr. Brunclík Zdeněk, mjr. Faix Josef, mjr. Grebeníček Stanislav, mjr. Lang Jiří, kpt. Peček Antonín, mjr. Simper Oldřich, kpt. Šimek František, mjr. Špinka Miroslav – VL.
První letová akce se uskutečnila 12.8.1964 a první let uskutečnil pplk. Pavlík. Počáteční výcvik trval 6 týdnů, při němž vykonali výškové lety na 19 až 20.000 m a rozhon na rychlost M=2,05.
22.12.1964 vydal velitel 11. slp zvláštní rozkaz ZR č. 001/64, v němž rozdělil piloty k přeškolení na jednotlivé typy letounů u štábu a u letek. Také stanovil jejich nové sestavy.
Velitel letky: mjr. Špinka, Miroslav (VL 08.01.1964-31.07.1966)
ZV letky: mjr. Grebeníček, Stanislav
Letovod letky: mjr. Faix Josef
Střelecký důst. letky: kpt. Voráč Jan
Velitel roje: mjr. Brunclík Zdeněk
mjr. Barabáš Vladimír
kpt. Šimek František
mjr. Horáček Jiří
Velitel roje: mjr. Tužinský Viliam
mjr. Knížek Jan
mjr. Kadlecovič Ladislav
mjr. Bartoň Miloslav
Velitel roje: mjr. Dlouhý Josef
kpt. Peček Antonín
mjr. Lang Jiří
mjr. Rajčok Štefan
********
Určitě největší "bojovou akcí" 3. letky cca rok po přeškolení na MiG-21PF, bylo cvičení vojsk "Varšavské smlouvy" na území bývalé NDR s názvem "Říjnová bouře 65".
Piloti letky pod velením mjr. Špinky působili s letouny MiG-21PF z letiště ALLSTEDT. ("Sestav" doplňovalo několik pilotů od 1. slp.)
*********
Stav letadel u 11. slp v dubnu 1966:
3. provozní skupina: MiG-21PF
(13 letounů)
0807, 0809, 0810, 0812, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1308, 1309, 1310

Zdroj: Vlastní archiv a sdělení pilotů 3. letky (M. Špinka, Z. Brunclík, J. Dlouhý)
3. letka [1958-1968] - Fotografii poskytl M. Špinka (uprostřed v brýlích)

Fotografii poskytl M. Špinka (uprostřed v brýlích)
3. letka [1958-1968] - Stání letounů MiG-21PF při cvičení Říjnová bouře (vlevo 2 letouny 1. slp) - Foto z vlastní sbírky-poskytl Zd. Brunclík

Stání letounů MiG-21PF při cvičení Říjnová bouře (vlevo 2 letouny 1. slp) - Foto z vlastní sbírky-poskytl Zd. Brunclík
URL : https://www.valka.cz/3-letka-1958-1968-t90364#373434Verze : 2
V létě 1968 byla k 11. slp zaváděna nová verze MiG-21PFM a určena k 1. letce místo MiG-21F-13.
Proto bylo rozkazem velitele 3. sPVOS č.079/68 nařízeno provést na letišti Žatec, přeškolovací kurs na verzi PFM (od 17.06. do 06.07.1968).
Součastně bylo nařízeno přečíslování letek vyzbrojených MiGy 21 takto:
(Původně) Nově: Letka / výzbroj; Velitel letky:
- (původně 2. letka) 1. letka – MiG-21F-13 mjr. Palečný, Jaromír
- (původně 3. letka) 2. letka – MiG-21PF mjr. Grebeníček Stanislav (3. letce velel v období 01.08.1966-12.06.1968)
- (původně 1. letka) 3. letka – MiG-21PFM mjr. Malát Jiří
Změny/přečíslování se shodně týkají i příslušných provozních skupin.
(4. letka a 4. provozní skupina (MiG-17PF) zůstává bezezměn)

Zdroje: Vojenský historický archiv
Kronika 11. slp
30. výročí 3. divize PVOS (účelová publikace k oslavám)
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/3-letka-1958-1968-t90364#373547Verze : 3
Diskuse
Dovolím si jednu poznámku, týkající se "zařazení" letounů k jednotlivým letkám u pluku. Možná, že jsem to měl "napsat" do Zbraní a vybaveni.
Všeobecně se uvádí: "Letoun byl zařazen/ve výzbroji u x. letky".
Pro zjednodušení a pochopení "na čem" v dané době letka "létala" to lze "brát".
Fakticky ale, v době organizace Inženýrské letecké služby (ILS) označované mezi leteckým lidem "KOLCHOZ" (cca 1957-1975) "v letkách" byli zařazeni pouze piloti BEZ LETOUNŮ!
Letouny byly přiděleny v provozních skupinách spolu s techniky provozu(bylo jich tolik, kolik měl letecký pluk letek)a byly "letce" na letové akce "přistavovány".
ZATÍM se na příslušníky a organizaci Inženýrské letecké služby (ILS) "trochu" zapomíná, což je také zapříčiněno tím, že není k dispozici dostatek dokumentů.
URL : https://www.valka.cz/3-letka-1958-1968-t90364#373369Verze : 1