Main Menu
User Menu

Zutendaal, Záložní letecká základna Zutendaal [1953- ]

Reserve Air Base Zutendaal / Reserve vliegveld Zutendaal

     
Název:
Name:
Záložní letecká základna Zutendaal
Originální název:
Original Name:
Reserve vliegveld Zutendaal
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1940-DD.MM.1944 Fliegerhorst Asch (?)
20.11.1944-20.06.1945 Advanced Landing Ground Y-29 Asch
DD.11.1944-DD.06.1945 Asch Airfield
Obec:
Municipality:
Zutendaal
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°56'59.00"N 05°35'36.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1953 znovuotvorené
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:

19.11.1944-11.04.1945 366. stíhací skupina
08.02.1945-15.04.1945 406. stíhací skupina
16.04.RRRR-27.05.1945 391. bombardovací skupina

19.11.1944-11.04.1945 366th Fighter Group
08.02.1945-15.04.1945 406th Fighter Group
DD.MM.RRRR-27.05.1945 391st Bombardment Group
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Johnson, Davod C.: US Army Air Forces Continental Airfields (ETO) D-Day to V-E Day; USAF Historical Research Center Maxwell Air Force Base, Alabama 1 December 1988
www.ronaldv.nl
http://en.wikipedia.org/wiki/Asch_Airfield
URL : https://www.valka.cz/Zutendaal-Zalozni-letecka-zakladna-Zutendaal-1953-t90263#494066Verze : 0
MOD
Letisko Asch, oficiálne označované ako Predsunutá letisková plocha Y-29 (Advanced Landing Ground Y-29) bola vybudovaná v katastri belgickej obce Zutendaal pre potreby USAAF príslušníkmi 852. a 846. ženijného leteckého práporu (852nd Engineer Aviation Battalion, 846th Engineer Aviation Battalion) v novembri 1944. Základňa bola tvorená jednou spevnenou vzletovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 1500 m (orientácia 06/24), potrebnými komunikáciami a odstavnými plochami, ubytovacími zariadeniami a skladovými priestormi, vrátane skladov munície a PHM s potrebnou infraštruktúrou (rozvody vody, elektrickej energie, spojenie).


Z letiska operovali stíhacie lietadlá P-47 366. a 405. stíhacej skupiny podporujúce bojovú činnosť nad Nemeckom v poslednom období 2. svetovej vojny. Po odchode stíhačov v polovici apríla 1945 zo základne operovali bombardéry B-26 Marauder z 391. bombardovacej skupiny.


Po skončení vojny bolo letisko 20.06.1945 uzatvorené a opustené. Od roku 1953 bolo letisko obnovené ako záložná základňa NATO a boli tu vybudovane nové VPD.http://en.wikipedia.org/wiki/Asch_Airfield
www.ronaldv.nl

Zutendaal, Záložní letecká základna Zutendaal [1953- ] - Pôvodná poloha Y-29 je vyznačená žltou, červenou je vyznačené pôvodné letisko z obdobia prvej svetovej vojny. Novovybudovaná VPD je v dolnej časti obrázku.

Pôvodná poloha Y-29 je vyznačená žltou, červenou je vyznačené pôvodné letisko z obdobia prvej svetovej vojny. Novovybudovaná VPD je v dolnej časti obrázku.
URL : https://www.valka.cz/Zutendaal-Zalozni-letecka-zakladna-Zutendaal-1953-t90263#337603Verze : 0
MOD
Diskuse
No téma potrebuje komplet prepracovať.... wikina kompletne prepracovala informácie, vyzerá to tak, že ide o aktívnu základňu Belgického letectva a jej história siaha do roku 1917.


Lenže akosi mi nesedia GPS súradnice....Nejaké info sa dá získať aj z tejto diskusie: www.forumeerstewereldoorlog.nl
URL : https://www.valka.cz/Zutendaal-Zalozni-letecka-zakladna-Zutendaal-1953-t90263#493685Verze : 0
MOD
V diskusii je napríklad uvedené, že Y-29 neleží v obci As, ale na území susednej obce Zutendaal a bolo novovybudované v roku 1944 (dnešná belgická základňa). Teda nie je identické s letiskom vybudovaným počas WW1
URL : https://www.valka.cz/Zutendaal-Zalozni-letecka-zakladna-Zutendaal-1953-t90263#493686Verze : 0
MOD