Main Menu
User Menu

Caudron C.445M Goéland

Caudron C.445 Goéland

     
Název:
Name:
Caudron C.445M Goéland
Originální název:
Original Name:
Caudron C.445M Goéland
Kategorie:
Category:
víceúčelový letoun
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1936-DD.MM.194R Société anonyme des avions Caudron, Issy-les-Moulineaux /
DD.MM.193R-DD.MM.194R Société anonyme des avions Caudron, Boulogne-Billancourt /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1936-DD.MM.194R
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~650 C.445
404 C.445M
První vzlet:
Maiden Flight:
DD.MM.1936
Osádka:
Crew:
2 + 6
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
2292 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
3500 kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg
Rozpětí:
Wingspan:
17.59 m
Délka:
Length:
13.68 m
Výška:
Height:
3.40 m
Plocha křídla:
Wing Area:
42 m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
? kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový
Počet motorů:
Number of engines:
2
Typ:
Type:
Renault 6Q o výkonu 164 kW
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
300 km/h v ? m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
260 km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
3,3 m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
? min do ? m
Operační dostup:
Service Ceiling:
7000 m
Dolet:
Range:
1000 km
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km
Výzbroj:
Armament:
-
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.aviafrance.com/1977.htm
www.airwar.estranky.cz
http://en.wikipedia.org/wiki/Caudron_C.440
www.39-45strategie.com

Caudron C.445M Goéland -


Caudron C.445M Goéland -


URL : https://www.valka.cz/Caudron-C-445M-Goeland-t90230#337935Verze : 0
MOD
Caudron C.445M 'Goéland' a jeho služba na Slovensku

Caudron C.445M je vojenské transportné lietadlo odvodené od civilnej verzie Caudron C.445. V roku 1941, v rámci náhrady zastaraných kuriérnych lietadiel Š.328 hľadalo Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky vhodný stroj, ktorý by umožnil spojenie s jednotkami nasadenými na okupovaných územiach ZSSR. Vzhľadom k čoraz väčšej vzdialenosti slovenských jednotiek od Slovenska bol transport pošty a osôb pomalými lietadlami Š.328 náročný pre posádky a aj lietadlá. Ďalšou nevýhodou používaných strojov bola aj malá nosnosť a nemožnosť prepravy vicerých osôb. Udržiavaniíe spojenia aj na veľké vzdialenosti si vyžadovalo nasadenie väčích, viacmotorových dopravných lietadiel, ktorými ale Slovensko (s výnimkou jednoho kusu Avia B.71 (licenčný Archangeľsk / Tupolev SB-2) nedisponovalo.
Ministerstvo zvažovalo viacero variánt obmeny letového parku - už 29.05.1941 sa obrátilo na príslušné orgány Nemeckej ríše so žiadosťou o sprostredkovanie predaja trojmotorového dopravného lietadla Fokker F-VIIB, licenčne vyrábaný továrňou Avia. Na túto žiadosť, rovnako ako na neskoršiu žiadosť o predaj dvojice britských lietadiel Airspeed AS-6 Envoy nemecké úrady nereagovali. 10.04.1942 sa ministerstvo opäť pokúšalo kúpiť dopravné lietadlá - tentoraz dvojicu lietadiel prieskumných a bombardovacích lietadiel Avia A.304 z výzbroje Československej armády, ktoré boli vojenskou verziou dopravných Avia A.204 a dali sa jednoducho upraviť na dopravné úlohy. Táto požiadavka bola zamietanutá, ale ako náhrada boli ponúknuté pôvodne francúzske lietadlá Caudron C.445M v počte 10 ks. Na túto ponuku nakoniec ministerstvo pristúpilo, hlavne z dôvodu že iná nebola k dispozícii, ale lietadlá museli spĺňať požiadavku na viacúčelovosť - teda okrem dopravných a kuriérskych služieb museli umožňovať aj výcvik pilotov, rádiotelegrafistov a palubných strelcov pre viacmotorové lietadlá.
20.08.1942 bol jeden Caudron C.445M (výr. č. 812) prakticky predvedený na letisku Bratislava-Vajnory zástupcom ministerstva a veliteľstva Vzdušných zbraní pod vedením Ing. Jozefa Vodu. Lietadlo spĺňalo požiadavky a na základe odporúčania komisie bolo následne objednaných 10 kusov. Už 22.09.-25.09.1942 bolo na letisku v Trenčianskych Biskupiciach prevzatých prvých 6 strojov, ktoré prileteli z Olomouca, kde boli uskladnené - išlo o lietadlá v.č. 804, 805, 819, 821, 822 a 823. Spolu s predvádzacím lietadlom (v.č. 812), ktoré bolo na Slovensku už od augusta teda disponovali Vzdušné zbrane koncom septembra 1942 už siedmimi lietadlami. 09.11.1942 došlo k dohode ministra obrany generála Čatloša s generálmajorom Keiperom o dodávke dvoch ďalších lietadiel nad rámec objednaných kusov. Zároveň bola vznesená požiadavka na úpravu dvojice lietadiel na prepravu zranených vojakov. Z dôvodu prestavby a navýšenia objednávky sa ďalšia dodávka realizovala postupne - 02.02.1943 boli prevzaté lietadlá v.č. 863 a 864, 22.02.1943 desiate lietadlo s výrobným číslom 865 a 23.07.1943 prileteli z Olomouca posledné dve lietadlá upravené na sanitnú službu (v.č. 935 a 936). Sanitné lietadlá dostali označenie C.445M zdrav (pozn.: je možné že tieto lietadlá neboli len upravené C.445M, ale išlo o špeciálnu sanitnú verziu C.447).

Lietadlá slúžili na výcvik osádok, ale aj na transportné a kuriérne služby na území Slovenska a k jednotkám nasadeným na východnom fronte. Pôvodný úmysel využiť lietadlá na rýchly transport zranených vojakov na Slovensku sa nakoniec neuskutočnil - bol uskutočnený iba jeden let (17.08.-19.08.1943), keď boli z Minska prepravení piati ranení dôstojníci 2. pešej divízie (posádka pilot rtk. rtm. let. Juraj Slivka, palubny mechanik čat. Jozef Kiovský). Už o pár dní, 24.08.1943 bolo toto sanitné lietadlo premistnené na Mokraď, kde ho v dilňach leteckého parku upravili na fotogrammetrické práce. Lietadlo bolo vybavené radovou kamerou 5x30/30 a Rmk 18x18. Po úprave bolo lietadlo premiestnené na letisko Vajnory pre potreby Vojenského zemepisného ústavu Bratislava.

Ďalšie lietadlo C.445M (v.č. 935) bolo upravené pre propagačné účely - zabudovaním krátkovlnného vysielača mal slúžiť ako lietajúci vysielač a šíriť programy Slovenského rozhlasu mimo dosahu vysielača vo veľkých Kostoľanoch. Prvý let sa uskutočnil 29.04.1943 na trase Vajnory-Piešťany-Vajnory, ale nakoľko uvedené šírenie rozhlasového vysielania bolo príliš nákladné, od jeho ďalšej realizácie ministertsvo spojov ustúpilo.

Lietadlá sa vo Vzdušných zbraniach neudržali dlho, aj napriek tomu že boli spoľahlivé a nemali žiadnu haváriu. Z dôvodu nedostatku náhradných dielov pre motory a trupy postupne znižoval stav lietadiel - z pôvodných 12 ks bolo v auguste 1943 v prevádzke iba seden a do konca roku 1943 iba 5 kusov. V auguste 1944 zostávali na letisku tri Duby iba 2 lietadlá, ktoré boli pri ústupe povstalcov do hôr spolu s ďalšou technikou zničené. Ďalšia dvojica doslúžila na letisku Piešťany, kde bola aj pri jeho obsadení nemcami na prelome augusta a septembra 1944.

Zdroj:Rajninec, Juraj: Staté spoľahlivé Caudrony; Vojenská História 2/1998; MO SR 1998, ISSN 1335-3314
URL : https://www.valka.cz/Caudron-C-445M-Goeland-t90230#337514Verze : 0
MOD