Main Menu
User Menu

Kapitánporučík

Captain-Lieutenant

Kapitänleutnant

Hodnost kapitánporučíka (Capitän-Lieutenant či Capitaine-Lieutenant) se vyvinula z označení funkce poručíka, který byl pověřen velením tzv. štábní setniny, jíž formálně veleli vyšší důstojníci. Ostatním setninám veleli setníci. V roce 1748 byla formalizována změna z funkce na hodnost. Kapitánporučíci měli od té doby také větší služné než ostatní poručíci. Přestože byly štábní setniny v roce 1805 zrušeny, hodnost zůstala zachována. Nadále ovšem nebyla fixována na funkci velitele štábní setniny. V roce 1849 byla hodnost kapitánporučíka zrušena. Kapitánporučíci poté byli zařazeni mezi setníky.

Tato hodnost existovala u pěchoty a myslivců. U dělostřelectva nebyla zavedena ani tato hodnost, ani žádná jí odpovídající. U jezdectva existovala od sedmileté války do roku 1769, kdy byla zrušena a kapitánporučíci byli zařazeni mezi rytmistry.


Zdroj:
UHLÍŘ, Lubomír: Hodnosti rakouské armády za koaličních válek
URL : https://www.valka.cz/Kapitanporucik-t90164#337136Verze : 1
MOD