Main Menu
User Menu

Ivčenko AI-25TL

Proudový motor Ivčenko AI-25TL je základní pohonnou jednotkou letounu L-39. První motor AI-25TL byl zastavěn do prototypu L-39 X-02. Zástavba byla dokončena v říjnu 1971. Následně se zahájila i přestavba prototypu X-07, která se dostala do vzduchu v březnu 1972.
Písmena TL znamenají - „T“ jako „TEPLOTA (ТЕМПЕРАТУРА)“ a „L“ ako L-39.


Zdroj: Kučera, Pavel: Aero L-39 Albatros, Edice Triáda, Svazek 4, Naše Vojsko, 1988
https://www.leteckemotory.cz/motory/ai-25tl/Edit: Janko PALIGA
URL : https://www.valka.cz/Ivcenko-AI-25TL-t90159#337081Verze : 1
Dvojprúdový dvojhriadeľový motor. Skladá sa z pevného vstupného ústrojenstva, axiálneho kompresora, skrine pohonov s rozdeľovacím telesom, prstencovej spaľovacej komory a trojstupňovej axiálnej plynovej turbíny. Súčasťou motora je ďalej zmiešavacia komora, predlžovacia rúra a výstupná tryska. Celok kompresora pozostáva z nízkotlakého trojstupňového kompresora (NTK) (na jednej hriadeli) a deväťstupňového vysokotlakého kompresora (VTK) (na druhej hriadeli).


NTK pozostáva so vstupného usmerňovacieho ústrojenstva so vzduchom vyhrievanými lopatkami (odoberaný za deviatym stupňom VTK), z rotora bubnodiskovej konštrukcie a statora s obdobnými plnými lopatkami usmerňovacích telies.


VTK pozostáva so vstupným usmerňovacím ústrojenstvom s nastaviteľnými lopatkami a automatickou fixáciou polohy nastavenia pre spúšťanie má rotor podobnej konštrukcie ako NTK, stator a ventily odpúšťania vzduchu za 3. a 5. stupňom. Vonkajší plášť VTK tvorí vnútorný povrch druhého vzduchového prúdu. Za VTK sa odoberá vzduch pre pretlakovanie kabíny, klimatizačnú sústavu a pre odľadovanie motora a nábežných hrán vstupov vzduchu (vnútorné vyhrievanie pod nerezovým plechom) a čelného štítku kabíny vonkajším ofukovaním.


Medzi NTK a VTK je umiestnená skriňa pohonov, ktorá svojou polohou rozdeľuje vzduch do obidvoch prúdov a v ktorej sú náhony agregátov a uloženie ložisiek hriadeľov kompresorov.
Spaľovacia komora má plamenec prstencového typu s dvanástimi hlavicami, hlavné palivové trysky sú jednokanálové odstredivé.


Turbína je dvojhriadeľová, reakčná, trojstupňová. Jej prvý stupeň poháňa VTK a má lopatky statora a rotora chladené sekundárnym vzduchom, odoberaným zo spaľovacej komory. Druhý a tretí stupeň turbíny poháňa NTK. Zmysel otáčania rotorov je doľava pri pohľade zo zadu.


V roku 1974 sa začalo s dodatočnou zástavbou motorov do lietadiel L-39 1. série. Do dnešnej doby bolo vyrobených približne 5000 motorov AI-25TL.


Výrobca motora je Progress Záporožie.


Technické údaje:
Max. statický ťah - 16,87 kN
Obtokový pomer - 2,0
Celkové stlačenie - 9,5
Špecifická spotreba pri normálnom ťahu 15 kN - 60 kg/kN/h
Čas akcelerácie pri posunutí páky prípusti motora z voľnobehu na maximálny režim - 9 až 12 s


Zdroj: Kučera, Pavel: Aero L-39 Albatros, Edice Triáda, Svazek 4, Naše Vojsko, 1988
https://www.leteckemotory.cz/motory/ai-25tl/
URL : https://www.valka.cz/Ivcenko-AI-25TL-t90159#464781Verze : 2
MOD
Rez motora.


Zdroj: Vlastný archív


URL : https://www.valka.cz/Ivcenko-AI-25TL-t90159#397968Verze : 0
MOD