Main Menu
User Menu

Čabiny

okr. Mezilaborce

     
Název:
Name:
Čabiny
Originální název:
Original Name:
Čabiny
Další názvy:
Other Names:
V období prvej svetovej vojny sa obe časti dnešnej dediny volali:
Nižné Čabiny -Alsócsebény
Vyšné Čabiny - Felsőcsebény
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Medzilaborce
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°10'55.97"N 21°54'02.88"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1478
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny:
Čabiny I. - vojenský cintorín
Čabiny II. - vojenský cintorín
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
-
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
-
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1. DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch. Humenné : Redos, 2007, 86 s. ISBN 978-80-969233-3-5.
2. DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny I. Humenné : Redos, 2008, 100 s. ISBN 978-80-969233-3-5.
3. www.kvhbeskydy.sk
URL : https://www.valka.cz/Cabiny-t90127#337110Verze : 0
MOD
Čabiny
Obec Čabiny sa nachádza asi 9 kilometrov južne od okresného mesta Medzilaborce. Čabiíny sa nachádzajú v hornej časti doliny rieky Laborec. Dnešná obec vznikla zlúčením pôvodných obcí Nižné Čabiny, Vyšné Čabiny a Vyšný Harbok. Dedina vznikla v období sporov medzi Drughetovcami a zemanmi zo Zbudského Dlhého. V roku 1363 došlo k dohode, podľa ktorej sa hranica medzi oboma panstvami tiahla pozdĺž potoka Vilšava. Pri tomto potoku z iniciatívy zemanov zo Zbudského Dlhého vznikla okolo roku 1410 obec Nižné Čabiny. Napriek tomu obec oslavuje prvú písomnú zmienku z roku 1478.
Obec založil šoltýs s usadlíkmi podľa valašského práva. Rusínske obyvateľstvo je v obci dokázateľne od 16. storočia. V 16. storočí tiež obec pripadla humenskému panstvu. Okolo roku 1567 bola obec sídlom krajnika, teda správcu časti panstva patriaceho Drugethovcom. Začiatkom 17. storočia sa osídlenie obce zmenšovalo, tento nepriaznivý trende sa zmenil v druhej polovici 17. storočia, keď začal počet obyvateľov opäť stúpať.
Vyšné Čabiny vznikli v rovnakom čase a a takým istým spôsobom. V roku 1457 sa v obci spomínal opevnený kláštor, ktorý mal byť oporným bodom proti bratríkom. Tento kláštor úplne zanikol.Dedinu Vyšný Harbok založili usadlíci spolu so šoltýsom v 14. storočí.


V roku 1914 niesli Nižné Čabiny a Vyšné Čabiny úradné názvy Alsócsebény a Felsőcsebény. Podľa údajov z posledného oficiálneho sčítania pred vojnou z roku 1910 žilo v oboch obciach dokopy 842 obyvateľov. V obci sa nachádzajú dva vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny. Obec vystupuje pod úradným názvom Čabiny od roku 1950, kedy došlo k zlúčeniu dedín Nižné Čabiny a Vyšné Čabiny.


Zdroje:
www.kvhbeskydy.sk
ULIĆNÝ, F.: Dejiny osídlenia zemplínskej župy. Zemplínska spoločnosť: Michalovce, 2001.
URL : https://www.valka.cz/Cabiny-t90127#337007Verze : 0
MOD