Main Menu
User Menu

1. výcviková a mobilizační základna chemického vojska [1997-2000]

1st Chemical Troops Training and Mobilization Base

     
Název:
Name:
1. výcviková a mobilizační základna chemického vojska
Originální název:
Original Name:
1. výcviková a mobilizační základna chemického vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1997
Předchůdce:
Predecessor:
1. brigáda chemické ochrany
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.2000
Nástupce:
Successor:
1. výcviková základna chemického vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
01.01.1997-DD.MM.2000 Liberec, Kasárny Jana Žižky
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1999 Čadílek, Vlastimil (Plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Weisser, Jan (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/1-vycvikova-a-mobilizacni-zakladna-chemickeho-vojska-1997-2000-t90055#467570Verze : 0
MOD
Znak 1. výcvikové a mobilizační základny chemického vojska

Zdroj: armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/1-vycvikova-a-mobilizacni-zakladna-chemickeho-vojska-1997-2000-t90055#336524Verze : 0