Main Menu
User Menu

1. výcviková a mobilizační základna dělostřelectva [1997-2000]

1st Artillery Training and Mobilization Base

     
Název:
Name:
1. výcviková a mobilizační základna dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
1. výcviková a mobilizační základna dělostřelectva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1997
Předchůdce:
Predecessor:
1. dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.2000
Nástupce:
Successor:
1. výcviková základna dělostřelectva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1997-30.09.2000 Jince, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.1997-DD.MM.1999 Malenínský, František (Plukovník)
DD.MM.1999-30.09.2000 Vácha, Jaroslav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.05.1999-30.09.2000 Jaselská
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/1-vycvikova-a-mobilizacni-zakladna-delostrelectva-1997-2000-t90046#424323Verze : 0
MOD
Znak 1. výcvikové základny dělostřelectva
Zdroj: armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/1-vycvikova-a-mobilizacni-zakladna-delostrelectva-1997-2000-t90046#336505Verze : 0
.
1. výcviková a mobilizační základna dělostřelectva [1997-2000] - Baterie dělostřeleckého průzkumu

Baterie dělostřeleckého průzkumu
URL : https://www.valka.cz/1-vycvikova-a-mobilizacni-zakladna-delostrelectva-1997-2000-t90046#419503Verze : 0
MOD
Přispívám nášivkou stejného útvaru.
URL : https://www.valka.cz/1-vycvikova-a-mobilizacni-zakladna-delostrelectva-1997-2000-t90046#424273Verze : 0
Nášivka / Patch
Kapsový odznak / Pocket Badge
URL : https://www.valka.cz/1-vycvikova-a-mobilizacni-zakladna-delostrelectva-1997-2000-t90046#500588Verze : 1
MOD
Diskuse
Chtěl bych poprosit autora tohoto příspěvku o doplnění informací, jelikož to není v mé kompetenci. 1. Výcviková základna dělostřelectva vznikla dne 1. 10. 2000 reorganizací 1. výcvikové a mobilizační základny dělostřelectva. Zanikla 30. 6. 2003. Následným útvarem bylo VSD Jince. Snad jsem pomohl
URL : https://www.valka.cz/1-vycvikova-a-mobilizacni-zakladna-delostrelectva-1997-2000-t90046#424276Verze : 0