Main Menu
User Menu

Kubica, Belo

     
Příjmení:
Surname:
Kubica
Jméno:
Given Name:
Belo
Jméno v originále:
Original Name:
Belo Kubica
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Inženýr (Ing.)
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.10.1914 Osuské /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.04.2004 Bratislava
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ Pozorovacej letky 3
veliteľ povstaleckého letiska Tri Duby
zástupca veliteľa 3. čs. bitevného pluku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
náčelník katedry Vojenská technická akademie v Brně
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Vydalo Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2005.
Kubica, Belo - Letectvo v SNP. 1994
www.webareal.sk
URL : https://www.valka.cz/Kubica-Belo-t89998#336251Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Kubica
Jméno:
Given Name:
Belo
Jméno v originále:
Original Name:
Belo Kubica
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1934 Vyššia priemyslná škola stavitelská, Bratislava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1935-01.08.1937 Vojenská akademie, Hranice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vysoká škola válečná, Praha
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vyšší letecko-taktická škola, Lipeck /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1937 poručík
01.01.1940 nadporučík
01.07.1942 stotník
10.03.1945 štábny kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
DD.MM.1958 záloha
02.12.1991 generálmajor vo výslužbe
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
31.05.1940-14.08.1942 Velitel : Letka 3
14.08.1942-15.01.1943 Velitel : Pozorovací peruť I

Ručně vyplněné položky:
01.08.1937-DD.MM.1939 Letka 71./6
DD.03.1939-DD.MM.1939 Letecký pluk
01.05.1940-14.08.1942 Letka 3 - velitel
14.08.1942-15.01.1943 Pozorovací peruť I - dočasný velitel
01.03.1943-DD.MM.RRRR Studijní ústav Vzdušných zbraní
15.08.1944-DD.MM.1944 Letecká škola - zástupce velitele
29.08.1944-10.10.1944 letiště Tri Duby - velitel
12.11.1944-10.03.1945 3. bitevní letecký pluk
10.03.1945-DD.MM.RRRR 3. bitevní letecký pluk - zástupce velitele
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. letecká divise - náčelník štábu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. oddělení Velitelství letectva hlavního štábu - referent
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Škola pro velitele bojových jednotek - velitel
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. oddělení Velitelství letectva hlavního štábu - náčelník operační skupiny
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. oddělení Velitelství letectva hlavního štábu - náčelník
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR oddělení bojové přípravy velitelství letectva - náčelník
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vysoké vojenské učiliště - učitel
DD.MM.1951-DD.MM.1958 Vojenská technická akademie - náčelník katedry letectva
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

MM.DD.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1947

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1969

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile 50. výročí SNP
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila 50. výročia SNP
-

DD.MM.RRRR

Řád vlastenecké války 2. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 2-й степени
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítkem SSSR / with USSR claps

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Vydalo Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2005.
Kubica, Belo - Letectvo v SNP. 1994
Šumichrast, Peter: Generálmajor Ing. Belo Kubica, Obrana 2013 / 03
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Kubica-Belo-t89998#435188Verze : 0
MOD
Belo Kubica sa narodil 7. októbra 1914 v Osuskom. Po ukončení meštianky v Trnave začal v roku 1930 štúdium staviteľstva na Vyššej priemyselnej škole v Bratislave. Následne po absolvovaní školy nastúpil v roku 1934 na základnú vojenskú službu u delostreleckého pluku 153. Od roku 1935 až 1937 bol poslucháčom VA v Hranicích, pričom svoje štúdium zameral na letectvo. Po ukončení VA bol v auguste 1937 zaradený ku letke 71, I. perute leteckého pluku 6.
V marci 1938 ukončil 5 mesačný aplikačný kurz pre poručíkov letectva a po návrate ku letke 71 vykonával od mája funkciu 1. dôstojníka letky 71.

Zhoršujúce sa vzťahy s Nemeckom viedli čs. vládu v roku 1938 k vyhláseniu mobilizácie. V rámci mobilizačných presunov sa letka 71 presunula z letiska Praha-Kbely na poľné letisko Zlosyň-Úžice. Po Mníchovskej dohode sa v októbri letka vrátila späť do Prahy. V polovici marca 1939 začali nemecké vojská obsadzovať Čechy a Moravu a slovenskí vojaci boli z obsadeného územia poslaní na Slovensko. Napriek tomu, že po návrate na Slovensko chcel Kubica študovať staviteľstvo, musel zostať v armáde, keďže Slovenská armáda ani zánikom čs. armády neuznala Kubicovu službu v armáde za právoplatne ukončenú. Kubica bol menovaný veliteľom letky 16 leteckého pluku 3 na letisku Tri Duby. Po septembrovej reorganizácii bola z letky 16 vytvorená pozorovacia letka 1. 1.januára 1940 bol povýšený na nadporučíka letectva.

1. mája 1940 bol Kubica prevelený do Nitry, kde vo funkcii veliteľa letky 3 vystriedal Mikuláša Guljaniča. Po napadnutí Sovietskeho zväzu boli slovenského letecké jednotky uvedené do bojovej pohotovosti a letka 3 sa presunula na východné Slovensko. Letka 3 sa 24. 6. presunula na letisko v Nižnom Seleši a do 3. júla postupovala ďalej na územie Sovietskeho zväzu. Letka ukončila svoju bojovú činnosť na východnom fronte 17. augusta. O rok neskôr v Spišskej Novej Vsi, 14. augusta 1942, vystriedal vo velení opäť Mikuláša Guljaniča - tento krát vo funkcii veliteľa I. perute.

V marci 1943 bol Kubica menovaný za veliteľa zástupcu veliteľa majora Trnku v Študijnom ústave vzdušných zbraní. Neskôr bol tiež redaktorom odborného časopisu Vzlet. V auguste 1944 bol Kubica zasvätený do plánov ozbrojeného povstania a bol určený za veliteľa letiska Tri Duby. Funkciu veliteľa povstaleckého letiska, z ktorého operovala Kombinovaná letka, vykonával Kubica až do októbra 1944. V októbri sa vybraný letecký personál mal prepraviť do Sovietskeho zväzu, kde mal byť preškolený na sovietsku techniku. Medzi vybranými bol aj Kubica, ktorý začiatkom októbra odovzdal velenie letiska npor. Šinglovičovi a na palube sovietskeho dopravného lietadla preletel do ZSSR.
Po preškolení na sovietsku techniku bol Kubica menovaný Šturmanom 3. bitevného leteckého pluku 1. čs. zmiešanej leteckej divízie v ZSSR a v marci 1945 bol menovaný za zástupcu veliteľa pluku, majora Guljaniča.

Po skončení vojny študoval od októbra 1945 do polovice roka 1947 na Vysokej škole válečnej v Prahe. Navštevoval školu taktického letectva v Lipecku v ZSSR. V povojnovom letectve vykonával rôzne štábne funkcie, v roku 1951 sa stal náčelníkom katedry letectva vo Vojenskej technickej akadémii v Brne. V roku 1958 bol prepustený kvôli jeho kariére počas druhej svetovej vojny a kvôli nesúhlasu so socialistickým režimom.

Po prepustení pracoval vo vnútornej správe Hydroprojektu, neskôr pracoval na ministerstve dopravy ako riaditeľ odboru civilného letectva. Po odchode z ministerstva pracoval ako vedúci technického oddelenia Štátnej leteckej inšpekcie. Rehabilitácie sa Belo Kubica dočkal po roku 1991, keď bol povýšený na plukovníka vo výslužbe a neskôr na generálmajora vo výslužbe.

Belo Kubica zomrel 22. apríla 2004 v Bratislave.

Zdroje:
Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Vydalo Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2005.
Kubica, Belo - Letectvo v SNP. 1994
Šumichrast, P., Klabník, V. - Slovenské letectvo 2 1939 - 1944. Bratislava 2000. ISBN 80-968073-6-6.
Stanislav, J., Klabník, V. - Slovenské letectvo 3 1944 - 1945. Bratislava, 2003. ISBN 80-89169-00-7.
URL : https://www.valka.cz/Kubica-Belo-t89998#336253Verze : 0
Fotografie

Zdroj: www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Kubica-Belo-t89998#336258Verze : 0