Main Menu
User Menu

Republikánský strojírenský závod a válcovny mědi Karla Liebknechta [1922-1926]

Republican Machine-Building and Copper-Rolling Factory named after Karl Liebknecht

Республиканский машиностроительный и меднопрокатный завод им. Карла Либкнехта

     
Název:
Name:
Republikánský strojírenský závod a válcovny mědi Karla Liebknechta
Originální název:
Original Name:
Республиканский машиностроительный и меднопрокатный завод им. Карла Либкнехта
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1792-DD.MM.1794 Slévárensko-mechanický závod Morgana
DD.MM.1794-DD.MM.1881 Slévárensko-mechanický závod Bairda
DD.MM.1881-DD.MM.1922 Francouzsko-ruský závod
DD.MM.1922-13.01.1926 Republikánský strojírenský závod a válcovny mědi Karla Liebknechta
Obory výroby:
Production Subjects:
strojírenství, loděnice
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1792-13.01.1926 Petrohrad /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1881-DD.MM.1891 Loděnice Galejního ostrůvku, Petrohrad /
Vznik:
Founded:
DD.MM.1792
Zánik:
Cancelled:
13.01.1926
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1792 skotští inženýři Francis Morgan a Charles Baird získali povolení pro stavbu sléváren
1881 továrnu od Bairdových potomků koupila společnost Francouzsko-ruské závody s povolením podnikat 50 let
1922 znárodnění
1926 sloučení se závodem André Martyho
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan.The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
funeral-spb.narod.ru
https://www.citywalls.ru/house6571.html
spbarchives.ru
guides.rusarchives.ru
URL CZ: https://www.valka.cz/Republikansky-strojirensky-zavod-a-valcovny-medi-Karla-Liebknechta-1922-1926-t89945#570254Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Republican-Machine-Building-and-Copper-Rolling-Factory-named-after-Karl-Liebknecht-t89945#570254Version : 0
MOD