Main Menu
User Menu

Hlavní admiralita [1800-1844]

Main Admiralty / Главное Адмиралитейство

     
Název:
Name:
Hlavní admiralita
Originální název:
Original Name:
Главное Адмиралитейство
Historie názvů:
History of Names:
05.11.1704-12.01.1705 Admiralitní dům
12.01.1705-DD.MM.1800 Sankt-Petěrburská admiralita
DD.MM.1800-DD.MM.1844 Hlavní admiralita
Obory výroby:
Production Subjects:
loděnice
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
05.11.1704-DD.MM.1844 Petrohrad /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
05.11.1704
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1844 ukončena stavba lodí
Produkty:
Products:
DD.MM.1712-DD.MM.RRRR Poltava
Poznámka:
Note:
1704 loděnice založena Petrem Velikým
1706 postavena první loď
1800-1844 stavba lodí postupně přesunuta do Nové admirality
1844 loděnice zrušeny, budova slouží nadále jako sídlo ministerstva námořnictva a hlavního štábu námořnictva
Zdroje:
Sources:
ru.wikisource.org
ru.wikipedia.org
ru.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Hlavni-admiralita-1800-1844-t89928#336010Verze : 2