Main Menu
User Menu

Pamětní kříž za věrnost

Cross for Fidelity"

Pamätný kríž „Za vernosť"

     
Název:
Name:
Pamětní kříž za věrnost
Název v originále:
Original Name:
Pamětní kříž věrnosti
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz - Altmann
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-za-vernost-t89920#637739Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní kříž za věrnost
Název v originále:
Original Name:
Pamätný kríž „Za vernosť"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1992
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz - Altmann
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-za-vernost-t89920#637740Verze : 1
MOD
Pamětní kříž věrnosti
The cross " For the fidelity "
Po osvobození Československa, po ukončení 2. světové války byl založen Svaz osvobozených politických vězňů a to jako zájmová společenská organizace, která ve svých řadách sdružila perzekuované osoby ( bez ohled na jejich politickou minulost ) .
Z rozhodnutí předsednictva svazu bylo již v roce 1946 založeno a vyrobeno první viditelné vyznamenání viditelné a nositelné ocenění a upomínka na těžké léta věznění, které tito čestní lide strávili v německých koncentračních táborech a věznicích .
Vlastní vyznamenání tedy nebylo státním oficielně uznávaným křížem či dekorací. Ale již počátkem roku 1947 bylo legalizováno výnosem ministerstva národní obrany č. 46325 - I. Odb. 1947 .
Toto nově založené vyznamenání se nazývalo PAMĚTNÍ KŘÍŽ VĚRNOSTI .
Ale již krátce po svém založení bylo více nazvané :
KŘÍŽ OSVOBOZENÝCH POLITICKÝCH VĚZŇU
Tento název jistě vznikl na základě skutečnosti, že kříž obdrželi lidé vracející z koncentračních táborů, věznic a káznic .
Popis dekorace :
Pamětní kříž věrnosti je ražen z patinovaného bronzu. Kříž má průměr 38 mm, pří síle 2 mm. Kříž je osmihrotý, výrazně maltézského typu. Na středu kříže je položen kruhový medailon o průměru 21 mm v jehož středu je umístěný malý znak republiky ( korunovaný dvouocasý lev s prsním štítkem ). Okraj medailonu je lemován trnovým věncem, znak bolesti a utrpení .
Na zadní straně kříže je ve středu opět kruhový medailon a v něm je rozložen třířádkový nápis :
1939 / ZA VĚRNOST / 1945
Na ploše ramen jsou pak rozložená písmena Svazu osvobozených politických vězňů a to na kolmém rameni je písmeno " S ", na vodorovných ramenech písmena " O " a " P " a na dolním rameni písmeno " V " .
Na horním konci kříže, v rozeklaní horního ramene je naletováno kulovité ouško, kterým prochází závěsný kroužek. Stuha je 42 mm široká, černá a má ve svém středu 4 mm široký jasně rudý pruh .
Malá řádová stužka má rozměr 42 x 10 mm. Typické pro tuto stužku je upevnění trnové koruny ( věnečku ) na středu malé stužky .
Literatura :
Václav Měřička : Československá vyznamenání VI. Část II. národní odboj
Macháček - Amort : Československé řády a vyznamenání Praha 1964
Statuty vyznamenání Československého svazu protifašistických bojovníků a Českého svazu protifašistických, Praha 1975bojovníků
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-za-vernost-t89920#335983Verze : 1
Pamětní odznak osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu 1939 – 1945
Commemorative Cross for Liberated Policital Prisoners 1939 - 1945
Již v průběhu roku 1947 dochází ke změně a je založen kříž, který má vznešený název :
„ Pamětní odznak osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu .
Kříž byl založen se souhlasem ministerstva národní obrany .
Popis dekorace :
Kříž na své přední straně je identický s křížem Věrnosti .
Změnila se však zadní strana kříže. Na střed kříže je v tomto případě posazen znak Svazu politických vězňů, tj. trojúhelník o výšce 17 mm posazený hrotem dolu, položený na lichoběžník o rozměru 17 x 8 mm. Na ploše lichoběžníku jsou umístěna písmena „ S „ a „ P „ a na ploše trojúhelníku vzájemně propojená písmena „OPV „ ( Svaz osvobozených politických vězňů Praha .Na vodorovných ramenech kříže je oboustranně kolmo postaven letopočet : „ l939 a 1945 „ .
Závěsné ouško a stuha i malá řádová stužka jsou opět stejné jako u kříže I. typu.
K oběma typům kříže se vyráběli jednostranné špendlíkové miniaturky .
Křížů tohoto typu bylo uděleno více jak 70 000 ks .
Literatura :
Je uvedena v úvodní části článku
Poznámka :
Diskuze proč vznikl kříž II. typu je stále poněkud záhadná. Zdá se, že právě nápis u kříže Věrnosti byl rozhodujícím pro změnu ražby. Důvod byl celkem prostý. Někdo ze „ soudruhů „ na MNO si uvědomil, že pokud někdo seděl od roku 1939 do roku 1945 v koncentračním táboře, nelze mluvit o „Věrnosti „ případně o věrnosti komu ??

Byl vydán pokyn svazu, a kříže byli postupně vyměňovány za tento kříž II. typu .


II.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-za-vernost-t89920#335984Verze : 1
III.
Pamětní kříž „ ZA VĚRNOST „ svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu .
Svaz osvobozených politických vězňů prošel svým jednak přirozeným vývojem stárnutí, ale také politickými boji o charakter svazu, který se měnil mnohdy podle stávající politické situaci v zemi, což se promítlo jednak po roce 1968 ale ponejvíce po převratovém roce 1989, kdy se z bývalé „bašty „ Komunistické strany pro změnu stává organizace vyhraněně protikomunistická .
V roce 1960 při změně státního znaku republiky je založen a udělován další, v pořadí již III. typ kříže tohoto svazu. Kříž je ražen z bronzu o průměru 38 mm a při síle 2 mm. Kříž je opět osmihrotý, maltézského typu. Střed kříže kde se nachází středový medailon má průměr 21 mm a je rámován opět trnovým věncem. Na středový medailon je položena pavéza státního znaku s novým státním znakem ČSSR. ( viz obrázek ) .
Rubní strana kříže má ve svém středu opět orámovaní ,které je podobné jako orámování u kříže „ Za věrnost „ z roku 1946. Na středu kříže se dále nachází třířádkový nápis :
1939 / ZA VĚRNOST / 1945
Na vodorovné ploše ramen jsou umístěna písmena „S“ a „B“, na dolním rameni pak písmeno „P“ ( Svaz protifašistických bojovníků )
Kříž je opět zavěšen a nošen na stuze, která je jednotná pro všechny tři typy popsaných křížů. ( viz obrázek )
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-za-vernost-t89920#335985Verze : 1
IN MARGINE soupisu čs. vyznamenání
Dr. Roman Jedlička.
V nepravidelné rubrice „ In margine „ soupisu čs. vyznamenání ( tedy v překladu „ Na okraj „ soupisu čs. vyznamenání ) jsme se v rámci redakce snažili na stránkách časopisu SIGNUM doplňovat původní soubornou práci Václava Měřičky o čs. vyznamenáních, která byla vydaná v několika dílech v pobočce České numismatické společnosti v Hradci Králové v letech 1973 -1988 ( poslední díly pak se spoluautorem V. Kounovským ). Objevily se totiž vyznamenání nebo varianty, které autoři ve svém díle nezachytili či neznali. Protože nyní několik let nebyly redakci nabídnuty žádné nové „ objevy „, tak se i tato rubrika odmlčela. K jejímu znovuotevření pomohly dva nové zajímavé doplňky .
I. KŘÍŽ POLITICKÝCH VĚZNU
Dosud byly popsány celkem 3. vydání Kříže politických vězňů ( viz literatura )
1. vydání z roku 1946 Pamětní kříž „ ZA VĚRNOST „ Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu ( VM 212 )
Na líci je malý znak ČSR kolem s trnovým věncem, na rubu třířádkový nápis 1939 / ZA VĚRNOST / 1945, na ploše ramen jsou jednotlivá počáteční písmena Svazu, tedy S. O. P. V.
2. vydání z roku 1947 – Pamětní kříž osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu ( VM 212 )
Lícová strana je shodná, na rubu je znak Svazu - stylizovaný lichoběžník s počátečními písmeny Svazu S. P. O. P. V., po stranách svisle 1939 a 1945 .
3. vydání po roce 1960 – Kříž „ Za věrnost „ Svazu protifašistických bojovníků ( VM 213 ). Po roce 1960 se změnou státního znaku byl vydán nový kříž. Na líci je nová podoba malého státního znaku po r. 1960. Na rubu je kruh s třířádkovým nápisem :
1939 / ZA VĚRNOST / 1945 .
Na vodorovné ploše ramen jsou umístěna písmena „S“ a „B“, na dolním rameni „P“ (Svaz protifašistických bojovníků .
4. nové vydání kříže - snad vydání Českého svazu bojovníků za svobodu ( ?)
Nyní se objevila ( viz obrázek ) nová varianta kříže. S největší pravděpodobnosti jde o vydání Českého svazu .
Stuha je stejná pro všechny zde popsané exempláře, tedy černá s úzkým středovým a postranními ještě užšími jasně červenými pruhy .
Učil jsem dotaz na sekretáře Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze, ale ten mi pouze odpověděl, že tento kříž byl vyroben „ po roce 1946 „. Navíc mi odpověděl, že vlastní 1 exemplář vyrobený „ v roce 1955 „ a druhý vyrobený „ asi v roce 1955 „ (!) .
Je s podivem, že ani samotná centrála tohoto svazu nemá validní informace o vlastních vyznamenáních. Navíc kdyby informace o vydání kříže „ po roce 1946 „, pak by se toto vydání jistě vyskytovalo častěji, zatímco v tomto případě byl zachycen pouze 1 kus. Pokud by mohl někdo ze čtenářů časopisu SIGNUM k této variantě kříže podat více informací, vítáme jeho reakci a rádi ji na stránkách časopisu uveřejníme .
Literatura:
Časopis SIGNUM číslo 6 V. řada červen 2009-12-03
Pamětní kříž za věrnost - Obrázek tohoto zajímavého kříže je převzat z časopisu  SIGNUM

Obrázek tohoto zajímavého kříže je převzat z časopisu SIGNUM
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-za-vernost-t89920#335986Verze : 1
Prozatím posledním a zcela neznámým exemplářem, na který nás upozornil pan Robert Petřek, je kříž, kde na přední straně vidíme nádherného korunovaného českého lva, který je bez znaku Slovenska. Postava českého lva je navíc lemována dvěmi ve spodní části překříženými lipovými větvičkami .
Zadní strana kříže má ve svém středu okrouhlý medailon s třířádkovým nápisem :
1939 / ZA VĚRNOST / 1945
Na ramenech kříže jsou plastická písmena : „Č“. „S“. „B“. „S“ .
Lze se domnívat, že jde v tomto případě o :
ČESKÝ SVAZ BOJOVONÍKU ZA SVOBODU
Otázkou však zůstává to, zda jde o kříž, který měl být ražený ihned po roce 1945, kdy byla jistá snaha založit „svaz „ český i „ svaz „ slovenský, nebo, zda nejde o návrh kříže, který měl být zhotovený a pro Český svaz bojovníku za svobodu. Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď .

Archiv : Robert Petřek
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-za-vernost-t89920#336000Verze : 1

Citace :

Kříž politických vězňů

Doplňuji příspěvek kolegy Altmanna kvalitním obrázkem 4. typu kříže.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-za-vernost-t89920#336134Verze : 0

Citace :

Pamětní kříž věrnosti

Doplňuji příspěvek kolegy Altmanna vyobrazením kříže 1. typu.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-za-vernost-t89920#336135Verze : 0

Citace - faleristika :

Pamětní kříž věrnosti


Doplňuji zde ještě obrázek malé stužky s miniaturkou, dále klopové miniaturky kříže a odznaku Svazu.

URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-za-vernost-t89920#336136Verze : 0
Po roce 1992 kdy dochází k rozdělení Československa na dva suverénní státy i Slovensko nezapomíná na své vězněné spoluobčany. Posledním typem kříže „ ZA VĚRNOST „ je tedy tato ( viz obrázek ) slovenská verze původního kříže z roku 1946 .
Kříž byl založen výborem Svazu bojovníků. Po roce 1992 však nositele původní kříž neodložili a tak při slavnostech osvobození není nic divného, když potkáme starého pána s oběma kříži na prsou .
Jde sice již o vyznamenání „ cizího „ státu, ale jistě mi kolegové ze Slovenska prominou, že jsem toto sice neoficielní, ale Slovenské vyznamenání zařadil právě sem .
Pamětní kříž za věrnost - Kříž  Za věrnost ze sbírky Ing. Klábníka

Kříž Za věrnost ze sbírky Ing. Klábníka
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-za-vernost-t89920#336357Verze : 1
Čestný odznak svazu protifašistických bojovníků
Po tak zvaném vítězství pracujícího lidu v únoru roku 1948 se komunistická strana Československa zaměřila na ovládnutí všech společenských organizací. Pod její patronaci dochází ke změně Svazu osvobozených politických vězňů. Je vytvořena jednotná organizace ( Československý svaz protifašistických bojovníků ), která sdružuje všechny politické vězně, ale také všechny bývalé odbojové pracovníky, partyzány. Předem jsou z organizace vyloučeni odbojáři nekomunistického odbojového hnutí a Obrana národa je přímo označena za nástroj buržoazie. Komunistické straně se zcela zdařil záměr, rozbít odbojové hnutí a vytvořit organizaci, která bude závislá jen na vůli a představách vedoucích komunistů s názorem, že jediný správný odboj byl ten, který vedla „rodná strana „, odbojáři typu Julia Fučíka a partyzánské hnutí řízené ze Sovětského svazu .
Československý svaz protifašistických bojovníků je KSČ ideologicky využit ( zneužit ) v tak zvaném třídním boji jednak proti buržoazii a jednak proti německému revanšismu. Po založení NATO a výstavby Bundeswehru, v kterém nacházejí velitelská místa bývalí vojáci německé armády se však těmto lidem nelze divit, nebo je odsuzovat .
Po roce 1968 se tato organizace dělí na Český a Slovenský svaz protifašistických bojovníků. Po roce 1968, pro své členy jsou vydané dva druhy čestného vyznamenání .
První dekorace s názvem :
ČESTNÝ ODZNAK ČESKÉHO SVAZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKU
Druhá dekorace, která však má celorepublikový význam a byla jednotná pro Českou i Slovenskou republiku je :
ČESTNÁ MEDAILE ČESKOSLOVENSKÉHO SVAZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKU .
Literatura :
Václav Měřička : Čestná vyznamenání českého svazu protifašistických bojovníků
Václav Měřička - Josef Kounovský : Československá vyznamenání, VI. část II. národní odboj
Stanovy Svazu protifašistických bojovníků
Archiv : Alt
Archiv. Faleristika
Archiv : Klabník

Část č. 1-a
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-za-vernost-t89920#337490Verze : 1
Čestný odznak českého svazu protifašistických bojovníků :
Čestný odznak ( medaile ) se udělovala jako záslužná dekorace za práci v organizacích Českého svazu protifašistických bojovníků. Odznak mohl být zároveň udělován jako pamětní i záslužný funkcionářům a představitelům dalších stran a organizaci „ Národní fronty „. Medaile se udělovala opravdu velmi běžně, představitelům Lidové milice, SNB, armády, ale např. i předsedům JZD, vedoucím závodů a téměř masově příslušníkům a funkcionářům KSČ od Okresního výboru výše .
Četný odznak byl udělen i odbojářům v zahraničí, především bývalým vojákům SSSR .
Odznak má podobu bronzové, zlacené medaile, která má průměr 30 mm, při síle 2 mm. Na lícové straně je motiv ozbrojeného muže, partyzána s puškou v ruce. Při dolním okraji medaile jsou od sebe rozdělená písmena „ S.P.B „ ( Svaz protifašistických bojovníků ) .
Na zadní straně medaile je ve středu rozložený dvouřádkový nápis : ČESTNÝ ODZNAK .
Při okraji medaile je opis :SVAZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKU .
Medaile není nošena na stuze, ale je zavěšena na ozdobné sponě, která je tvořena vavřínovou ratolesti o rozměru 23 x 8 mm. Rubní strana spony je opatřena připínací jehlicí
Odznak nebyl příliš oblíbený pro své jednak plošné přidělování, ale hlavní důvod nelibosti členu Svazu bylo to, že zde chyběla podobna klasického vyznamenání zavěšeného na stuze. Na občanském oděvu společně s dalšími dekoracemi nevynikal.
Literatura je uvedena v úvodní části článku.
Část 2-a
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-za-vernost-t89920#337491Verze : 1
Čestná medaile Československého svazu protifašistických bojovníků :
ZASLOUŽILÝ BOJOVNÍK PROTI FAŠISMU
V roce 1974 inicioval Český svaz protifašistických bojovníků vydání medaile, která by splňovala vše co bylo dříve předmětem kritiky. Medaile má své symboly, které jednoznačně odkazuji na odbojovou činnost nositele dekorace, je nošena na kasické stuze, tedy i stránka estetická je naplněna .
Medaile byla určená jako viditelné a nositelné vyznamenání ( Čestné uznání zásluh ), za záslužnou, dlouholetou a obětavou funkcionářskou práci v organizacích a orgánech svazu :
Českého svazu protifašistických bojovníků
Slovenského zvezu protifašistických bojovníků
Ve stanovách je zakotveno :
Medaile se propůjčuje ( uděluje ) za mimořádnou a úspěšnou práci prohlubující pokrokové a bojové tradice našich národů, bojovou družbu se Sovětským svazem a dalšími zeměmi socialistického tábora jakož i s pokrokovými protifašistickými organizacemi v ostatních zemích. Medaile může být udělena při životním jubileu a lze ji propůjčit i cizím státním příslušníkům, kteří se podíleli na osvobození naši vlasti jako příslušníci Sovětské armády a partyzánských oddílů. Medaile se také mohla udělit vysoce postaveným funkcionářům zahraničních protifašistických organizací .
Při pozorném čtení zjistíme, že „ soudruhům „ zmizeli ze seznamu např. vojáci polské a rumunské armády podílející se na osvobození země. Je však nutno říci, že v roce 1975, při příležitosti oslav osvobození naši republiky, byly medaili oceněni bývalí partyzáni, Francouzi, kteří statečně bojovali v SNP. Dále medaili obdrželi partyzáni Italští, Bulharští a Polští a pochopitelně, že i celá armáda „ bafuňářů „ úředníků a stranických činitelů tak zvaného socialistického tábora. Celkem paradoxně medaili obdrželi i soudruzi z NDR. Na osvobození naši vlasti se podíleli vojáci US Army, ale např. i prapor armády Belgické .
Tato čestná, pamětní a vzpomínková medaile mohl být udělena i IN MEMORIAM, ale přihlíželo se k zásluhovosti zemřelého bojovníka .
Medaile byla určena i jako kolektivní vyznamenání pro vojenské útvary, které ve svém názvu měli historické názvy či se jinak podíleli na protifašistickém odboji .
Čestná medaile byla založena a udělována ve dvou stupních :
ZLATÁ MEDAILE
STŘÍBRNÁ MEDAILE
Zlatá medaile ( Med. I. stupně ) je ražena z bronzu a patinováná či silně pozlacená ( nejde o zlato ) .
Lícová strana :
Ve střední ploše medaile je umístěna ruka, která drží něco, co v bujné fantazii může být samopalem. V pozadí této zbraně vidíme bodce ostnatého drátu a při hlavni samopalu pak tři vyčnívající lístky. Při okraji medaile je rozložen nápis :
ZASLOUŽILÝ BOJOVNÍK PROTI FAŠISMU
Rubní strana :
Na ploše medaile je ve čtyř řádcích rozložený nápis :
ČESKOSLOVENSKÝ / SVAZ / PROTIFAŠISTICKÝCH / BOJOVNÍKU
V horní části medaile je malá, pěticípá hvězdička a na spodním okraji medaile je zdobný prvek, který tvoří lipová snítka o dvou listech a květu .
STUHA :
Stuha je 39 mm široká, rudá a je proťatá třemi modrými, 5 mm, širokými pruhy. Malá řádová stužka má rozměr 10 x 39 mm .
Stříbrná medaile ( Med. II. stupně ) je ražena z bílé slitiny, která je patinovaná do barvy starého stříbra. Medaile se liší jen stříbrnou barvou .Literatura:
Statuty vyznamenání Československého svazu protifašistických bojovníků
Statuty Českého svazu bojovníků, Praha 1975
Václav Měřička : Československá vyznamenání ( ČNS pobočka Hradec Králové )
Část 3-a
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-za-vernost-t89920#337492Verze : 1
Další odznak Českého svazu je tvořen kruhovou bronzovou medaili, která má průměr 30 mm, při síle 2, 3 mm. Ve středu medaile je umístěna pěticípá hvězdička, v dolní části pak symbol, puška a dvě ruce roztahující ostnatý drát nesvobody .
Na rubní straně v ploše medaile je rozložený čtyřřádkový nápis :
ČESTNÝ ODZNAK / ČESKÉHO SVAZU / PROTIFAŠISTYCKÝCH / BOJOVNÍKU .
Pod nápisem je zkřížená ratolest s jedním lipovým listem a zrnitá větévka .
K hornímu okraji medaile je pevně napojeno úzké, kolmo postavené ouško, kterým prochází malý závěsný kroužek, do něhož je zapojen pomocí výstupku obdélníkový závěs o rozměru 30 x 16 mm. Vlastní spona závěsu je červeně smaltovaná a ve svém středu nese onen jmenovaný výstupek. Při okraji probíhají dva 3 mm široké modré proužky, 2 mm od kraje vzdálené .
Dekorace byla udělována jako pamětní i záslužná medaile převážně k výročí narozenin, dále funkcionářům a příslušníkům jednotek Lidové milice, pracovníkům OV KSČ a představitelům armády SSSR dočasně na našem území si „ hovících „ .
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-za-vernost-t89920#337823Verze : 1
Název
Name
Pamětní kříž za věrnost
Cross for Fidelity
Pamätný kríž „Za vernosť"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Gablech, Imrich
DD.MM.RRRR Jurčišin, Ján Vasiľ
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-za-vernost-t89920#637742Verze : 0
MOD