Main Menu
User Menu

CZK - MSŘP (mobilné pracovisko riadiaceho pristania)

Mobilné pracovisko riadiaceho pristania (MSRP) je určené pre riadenie a kontrolu lietania a pristania na stálych a poľných letiskách za použitia rádiolokačného pristávacieho systému RPL-2. Spolu s mobilným stanovisko riadiaceho lietania (MSRL) sa spravidla rozmiestňuje na štartovacom veliteľskom stanovišti (SVS).


Zariadenie je zabudované do skriňovej karosérie vozidla Praga V3S, ktorá je vybavená potrebným osvetlením, vykurovaním, ventiláciou a umožňuje činnosť celej zmeny riadiacej pristanie vo dne i v noci a za každých poveternostných podmienok.


MSRP tvoria pracoviská :


- riadiaceho pristania ( RP),
- staršieho operátora,
- operátora,
- dozorného technika rádiolokátoru ( DT).


Zmenu tvorí :


- RP v službe,
- dozorný operátor,
- DT,
- Vodič – strojník elektrocentrály.


Vybavenie MSRP :


Rádiová stanice


2 súpravy RTL-11 napájané z akumulátoru 24 V.
Antény : diskokuželová a presunová.


Linkové pojítka


Do vozidla je možné pripojiť 5 telefónnych liniek :
- linka 1 - 3 na koncový zosilovač „ hlasitý koniec“ ( zo súpravy PSB-60-1),
- linka 4 na tlf. prístroj T-58 ( linka na automatickú tlf. ústredňu),
- linka 5 na tlf. prístroj TP-25.


Prostriedky RTZ


- ovládacia jednotka rádiolokátoru RL-2A,
- ovládacia jednotka rádiolokátoru RP-2A,
- indikátorová jednotka rádiolokátoru RL-2A,
- indikátorová jednotka rádiolokátoru RP-2A,
- diaľkový indikátor rádiového zameriavača ARP-6.


Ovládacie zariadenie


Zabudované rdst RTL-11 majú miestne ovládanie. Diaľkovo sú z vozidla ovládané anténne jednotky rádiolokátorov RL-2A a RP-2A prostredníctvom ovládacích jednotiek na stole pracovísk riadiaceho pristania a operátorov spoločne s indikátorovými jednotkami.


Napájanie zariadenia


Zariadenia sú napájané striedavým napätím 220 V/50Hz alebo jednosmerným napätím 24 V.
Ako záložný zdroj je možné použiť zabudovanú elektrocentrálu 1 kVA typ ZB-5c G-60.


Núdzový napájací zdroj tvoria 2 Aku 12V A65 Ah.Hlavné technické údaje :Potrebný priestor pre rozvinutie celého stanoviska je cca 4 X 10 m.


T T D vozidla sú totožné s automobilom Praga V3S.


Hmotnosť : 8500 kg ( vrátane osádky 1 + 3 )Zdroj : Let-22-9 Mobilné pracovisko riadiaceho pristania Popis a prevádzka - predpis ČSĽA, Praha, 1969
CZK - MSŘP (mobilné pracovisko riadiaceho pristania) - Pracovisko operátora

Pracovisko operátora
CZK - MSŘP (mobilné pracovisko riadiaceho pristania) - Pracovisko riadiace pristania

Pracovisko riadiace pristania
CZK - MSŘP (mobilné pracovisko riadiaceho pristania) - Pracoviská MSRP

Pracoviská MSRP
CZK - MSŘP (mobilné pracovisko riadiaceho pristania) - Popis MSRP.

Popis MSRP.
CZK - MSŘP (mobilné pracovisko riadiaceho pristania) - Schéma MSRP.

Schéma MSRP.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MSRP-mobilne-pracovisko-riadiaceho-pristania-t89881#335858Verze : 0
Indikátor RP-2A v zástabě vozidla P V3S
CZK - MSŘP (mobilné pracovisko riadiaceho pristania) - (Foto z vlatní sbírky)

(Foto z vlatní sbírky)
URL : https://www.valka.cz/CZK-MSRP-mobilne-pracovisko-riadiaceho-pristania-t89881#336047Verze : 0
Ilustrační foto zařízení, používaných v soupravách MSŘP :


a) sestava ovládacích bloků a indikátorů RL-2A, RP-2A a výnosného indikátoru a dálkového ovádání automatického VKV zaměřovače ARP-6 (na fotografii uprostřed)

b) hlasitý konec "HLAS" (tranzistorový)s mikrofonem ozn. přílušníky letectva "žába"
a starší verze elektronkový spolu s tranzistrorovým (pro srovnání)


c) 5 ti místné ovl. soupravy PSB-60 "Blesk"
CZK - MSŘP (mobilné pracovisko riadiaceho pristania) - (Foto z vlatní sbírky)

(Foto z vlatní sbírky)
CZK - MSŘP (mobilné pracovisko riadiaceho pristania) - (Foto z vlastní sbírky)

(Foto z vlastní sbírky)
CZK - MSŘP (mobilné pracovisko riadiaceho pristania) - (Foto z vlastní sbírky)

(Foto z vlastní sbírky)
CZK - MSŘP (mobilné pracovisko riadiaceho pristania) - (foto z vlastní sbírky)

(foto z vlastní sbírky)
URL : https://www.valka.cz/CZK-MSRP-mobilne-pracovisko-riadiaceho-pristania-t89881#336051Verze : 0