Main Menu
User Menu
Reklama

Hanuš, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Hanuš
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Hanuš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
sborový generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.09.1898 Čáslav /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.05.1953 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitelství letectva hlavního štábu, náčelník štábu
Velitelství letectva, náčelník štábu
Velitelství letectva, velitel
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
URL : https://www.valka.cz/Hanus-Josef-t89868#417756Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hanuš
Jméno:
Given Name:
Hanuš
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Hanuš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1929-DD.MM.1932 Válečná škola
DD.MM.1948-DD.MM.1948 Kurs pro generály a vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.09.1917 podporučík
DD.05.1918 poručík
DD.11.1922 nadporučík
DD.07.1928 kapitán
DD.04.1931 štábní kapitán
DD.07.1934 major
DD.01.1938 podplukovník
DD.10.1946 plukovník (s účinností od května 1941)
25.10.1946 brigádní generál (s účinností od května 1945)
18.10.1948 divisní generál
08.05.1952 sborový generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.04.1924-01.05.1924 Velitel : Letecká rota 81
05.04.1928-01.10.1928 Velitel : Letka 4
12.10.1937-00.12.1937 Velitel : II. peruť leteckého pluku 5
00.12.1937-21.02.1938 Velitel : II. peruť leteckého pluku 5
00.02.1938-00.04.1938 Velitel : Letecký pluk 5
22.04.1938-15.09.1938 Velitel : II. peruť leteckého pluku 5
01.01.1951-DD.04.1952 Velitel : Velitelství letectva
00.04.1952-05.11.1952 Velitel : Velitelství letectva

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Řád 25. února I. stupeň
1st Class
-

MM.DD.RRRR

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Hanus-Josef-t89868#422812Verze : 0
MOD
Sbor. gen. Josef Hanuš


Průběh vojenské služby:
- xx.1914 – 08.1917 : kadetní škola ve Vídni


***
- 28.10.1918 : přihlásil se do čs. armády / Branné moci RČS ve Vysokém Mýtě
- od 03.1922 – 08.1922 : balonový kurz v Olomouci
- od 09.1922 : důstojník u Balonové roty 2, Leteckého pluku 2
- od 09.1923 : Letka 81, Leteckého pluku 1
- od 06.1924 : taktický pobočník velitele II/1 peruti
- xx.1924 : absolvoval pozorovatelský kurz, jmenován polním pozorovatelem – letcem
- od xx.1924 : taktický pobočník velitele Leteckého pluku 1
- 12.1927 : jmenován pilotem – letcem
- od 11.1927 : velitel Letky 4
- od 09.1928 : u III. (leteckého) odboru MNO
- 10.1929 – 09.1932 : studium na Válečné škole v Praze,
- 10.1932 : přemístěn na 3. oddělení štábu Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
- 09.1933 – 04.1936 : Válečná škola v Praze (přednášel taktiku letectva)
- od 10.1937 : velitel II/5 perutě (u Leteckého pluku 5)
- 02.1938 – 04.1938 : pověřen velením Leteckého pluku 5
- xx.1938 : přednosta operačního oddělení velitelství letectva Hlavního velitelství (Nemojany u Vyškova)
- xx.1939 : náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Praze – až do rozpuštění Branné moci RČS


***
- od 07.1939 : tiskový referent k Okresnímu úřadu v Turnově, se zapojil do činnosti ilegální odbojové organizace „Svoboda–Schmoranz“. Již v srpnu 1939 byl okupačními orgány za odbojovou činnost zatčen a až do prosince 1942 vězněn v Praze, Drážďanech, Kladně, Berlíně a Liberci. Po svém propuštění z důvodu plicního onemocnění pracoval až do konce války jako pomocný zemědělský dělník v sanatoriích na Pleši, v Příbrami a v Kostelci nad Černými lesy. Ve dnech 5. až 9.5.1945 se zapojil do povstání v Praze.


***
- 05.1945 : podnáčelník štábu velitelství letectva Hlavního štábu čs. branné moci.
- 09.1945 : náčelník štábu velitelství letectva.
- 03.1948 - 06.1948 : absolvoval I. kurz pro vyšší velitele u Vysoké školy vojenské v Praze.
- 08.1950 : ustanoven velitelem letectva MNO.
- od 5.11.1952 : Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu způsobenému vězněním během války musel být ve výkonu funkce zastupován plk./gen. Josefem Vosáhlem
- 14.05.1953 : zemřel během výkonu služby


Povyšování v hodnostech:
- 09.1917 : v hodnosti podporučík
- 05.1918 : povýšen do hodnosti poručík
- 11.1922 : povýšen do hodnosti nadporučík
- 07.1928 : povýšen do hodnosti kapitán letectva
- 04.1931 : povýšen do hodnosti štábní kapitán letectva
- 09.1932 : po ukončení Válečné školy byl převeden ze stavovské kategorie důstojníků letectva mezi důstojníky generálního štábu
- 07.1934 : povýšen do hodnosti major generálního štábu
- 01.1938 : povýšen do hodnosti podplukovník
- 10.1946 : povýšen do hodnosti plukovník (s účinností od května 1941)
- a zároveň i jmenován do hodnosti brigádní generál ( s účinností od května 1945.
- 03.1947 : povýšen do hodnosti divizní generál
- 04.1952 : povýšen do hodnosti sborový generál


Vyznamenání:
- Čs. válečný kříž 1914–1918, Čs. dobrovolecký kříž, Čs. válečný kříž 1939, Čs. medaile „Za chrabrost“, Čs. medaili „Za zásluhy I. stupně“ a Řád 25. února I. třídy
- bulharský Řád 4. září, jugoslávský Řád „Bratrství a jednota“, sovětská medaile „ Za vítězství nad Německem“.
Byl držitelem čestných leteckých, pilotních či pozorovatelských odznaků sovětské, bulharské, jugoslávské a rumunské armády.


Zdroj: http://vojenstvi.cz/vasedotazy_65.htm
URL : https://www.valka.cz/Hanus-Josef-t89868#336071Verze : 0