Main Menu
User Menu

Dolný Kubín, Oravské kasárny

Dolný Kubín, Orava´s Garrison

     
Název:
Name:
Dolný Kubín, Oravské kasárny
Originální název:
Original Name:
Oravské kasárne Dolný Kubín
Další názvy:
Other Names:
Oravský vojenský tábor Dolný Kubín (?)
Obec:
Municipality:
Dolný Kubín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°12'53.54"N 19°17'51.91"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1920 novovybudované
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
24.07.1920-12.10.1920
1. rota horského pěšího pluku 1
1st Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
24.07.1920-12.10.1920
2. rota horského pěšího pluku 1
2nd Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
24.07.1920-12.10.1920
3. rota horského pěšího pluku 1
3rd Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
24.07.1920-12.10.1920
4. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 1
4th Company /Machine-gun/ of the 1st Mountain Infantry Regiment
10.10.1920-24.09.1938
Horský pěší pluk 1
1st Mountain Infantry Regiment
22.12.1920-01.01.1921
12. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 1
12th Company /Machine-gun/ of the 1st Mountain Infantry Regiment
01.01.1921-15.09.1933
4. rota /kulometná/ horského praporu III
4th Company /Machine-gun/ of the 3rd Mountain Battalion
18.11.1921-15.09.1933
1. rota horského praporu III
1st Company of the 3rd Mountain Battalion
18.11.1921-15.09.1933
2. rota horského praporu III
2nd Company of the 3rd Mountain Battalion
18.11.1921-15.09.1933
3. rota horského praporu III
3rd Company of the 3rd Mountain Battalion
18.11.1921-15.09.1933
Horský prapor III
3rd Mountain Battalion
18.11.1921-15.09.1933
Náhradní rota horského praporu III
Replacement Company of the 3rd Mountain Battalion
18.11.1921-15.09.1933
Technická rota horského praporu III
Technical Company of the 3rd Mountain Battalion
00.10.1922-15.09.1933
1. rota horského praporu II
1st Company of the 2nd Mountain Battalion
00.10.1922-15.09.1933
2. rota horského praporu II
2nd Company of the 2nd Mountain Battalion
00.10.1922-15.09.1933
3. rota horského praporu II
3rd Company of the 2nd Mountain Battalion
00.10.1922-15.09.1933
4. rota /kulometná/ horského praporu II
4th Company /Machine-gun/ of the 2nd Mountain Battalion
00.10.1922-15.09.1933
Technická rota horského praporu II
Technical Company of the 2nd Mountain Battalion
01.10.1922-15.09.1933
Horský prapor II
2nd Mountain Battalion
00.12.1922-15.09.1933
Náhradní rota horského praporu II
Replacement Company of the 2nd Mountain Battalion
15.09.1933-24.09.1938
10. rota horského pěšího pluku 1
10th Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
11. rota horského pěšího pluku 1
11th Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
12. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 1
12th Company /Machine-gun/ of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
5. rota horského pěšího pluku 1
5th Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
6. rota horského pěšího pluku 1
6th Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
7. rota horského pěšího pluku 1
7th Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
8. rota /kulometná/ horského pěšího pluku 1
8th Company /Machine-gun/ of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
9. rota horského pěšího pluku 1
9th Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
II. prapor horského pěšího pluku 1
2nd Battalion of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
III. prapor horského pěšího pluku 1
3rd Battalion of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
Náhradní prapor horského pěšího pluku 1
Replacement Battalion of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
Náhradní rota horského pěšího pluku 1
Replacement Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
Pomocná rota horského pěšího pluku 1
Auxiliary Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
15.09.1933-29.09.1933
Technická rota horského pěšího pluku 1
Technical Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
01.10.1935-30.09.1936
Rota doprovodných zbraní horského pěšího pluku 1
Heavy Weapons Company of the 1st Mountain Infantry Regiment
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 1/6
1st Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 2/6
2nd Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horská pěší rota 3/6
3rd Mountain Infantry Company
01.10.1939-01.10.1940
Horský pěší prapor I/6
1st Mountain Infantry Battalion
01.10.1940-30.08.1944
Pěší pluk 52
52nd Infantry Regiment
01.10.1940-22.06.1941
Pěší prapor I/4
1st Infantry Battalion
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 1/4
1st Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 2/4
2nd Infantry Company
01.10.1940-22.06.1941
Pěší rota 3/4
3rd Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší prapor I/4
1st Infantry Battalion
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 1/4
1st Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 2/4
2nd Infantry Company
25.07.1941-30.08.1944
Pěší rota 3/4
3rd Infantry Company
01.10.1945-01.05.1949
Dělostřelecká baterie 45
Artillery Battery of the 45th Infantry Battalion
01.10.1945-01.05.1949
Kulometná rota 5/45
5th Machine Gun Company of the 45th Infantry Battalion
01.10.1945-01.05.1949
Náhradní rota 45
Replacement Company of the 45th Infantry Battalion
01.10.1945-01.05.1949
Pěší prapor 45 /motorisovaný/
45th Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1945-01.05.1949
Pěší rota 1/45
1st Infantry Company of the 45th Infantry Battalion
01.10.1945-01.05.1949
Pěší rota 2/45
2nd Infantry Company of the 45th Infantry Battalion
01.10.1945-01.05.1949
Pěší rota 3/45
3rd Infantry Company of the 45th Infantry Battalion
01.10.1945-01.05.1949
Rota těžkých zbraní 6/45
6th Heavy Weapons Company of the 45th Infantry Battalion
01.10.1945-01.05.1949
Samopalná rota 4/45
4th Submachine Gun Company of the 45th Infantry Battalion
01.10.1945-01.05.1949
Velitelská rota 45
Command Company of the 45th Infantry Battalion
DD.MM.1950-DD.MM.1953
Letecká přípravná škola
Air Preparatory School
01.10.1953-30.09.1954
Školní rota Leteckého učiliště
Scholastic Company of Aviation School
10.08.1958-01.10.1958
17. rota mechanizace železničních prací
17th Mechanization of Railway Work Company
01.10.1958-01.09.1962
17. prapor mechanizace železničních prací
17th Mechanization of Railway Work Battalion
01.09.1962-01.09.1969
17. železniční strojní prapor
17th Rail Mechanical Engineering Battalion
01.09.1969-31.10.1992
17. železniční stavební prapor
17th Railways Construction Battalion
31.10.1992-31.12.1992
811. železniční stavební prapor
811th Railways Construction Battalion
01.01.1993-01.07.2002
811. železniční stavební prapor
811th Railway Construction Battalion


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.2002 odovzdané mestu a následne zbúrané
Poznámka:
Note:
Na mieste kasárni je teraz vybudované obchodne centrum Tesco a ďalšie objekty. Prítomnosť kasárni pripomína pamätná doska.
Zdroje:
Sources:
Ing. STIERANKA, Štefan: História dolnokubínskych kasárni, Obrana november 2009
URL : https://www.valka.cz/Dolny-Kubin-Oravske-kasarny-t89867#335820Verze : 0
MOD
Oravské kasárne (pôvodný názov pravdepodobne Oravský vojenský tábor ?)


Hostória oravských kasárni siaha až do roku 1918, keď krátko po skončení 1. svetovej vojny sa na Oravu presunuli bývalé Rakúsko-Uhorské jednotky vracajúce sa z Haliča. Časť demobilizujúcich sa vojsk bola ubytovaná vo Vyšnom Kubíne a časť v sile práporu vo Veličnej neďaleko Dolného Kubína. V roku 1919 boli jednotky presunuté do Dolného Kubína, do miestnej časti Malý Bysterec pri Zmeškalovej kúrii. V tomto období sa zároveň začala výstavba "Tesko barakov" na mieste neskorších Oravských kasární, ktoré boli dokončené v roku 1920.
Medzi prvými útvarmi, ktoré sa v novovybudovaných kasárňach usídlili boli jednotky finančnej stráže zabezpečujúce stráženie nepokojnej Československo-Poľskej hranice.
V roku 1923 sa začalo s postupnou náhradou Tesko barakov trvalými murovanými budovami, ktorá trvala až do roku 1929.


Po rozdelení Česko-slovenska v roku 1939 boli v kasáňach dislokované jednoty slovenskej armády, ktoré sa v roku 1944 aktívne zapojili do SNP.


Po oslobodení sovietskou armádou sa do mesta opäť vrátili jednotky československej armády, v rokoch 1945-1950 6. peší pluk a v rokoch 1950-1954 jednotka leteckého náhradného pluku. V roku 1954 sa kasárne stali sídlom 2. okruhového intendačného strediska, ktoré zabezpečovalo výcvik tylových špecialistov v oblasti materiálneho zabezpečenia druhov vojsk. Okrem výcvikových jednotiek strediska tu sídlila aj školská strážna rota 2. vojenského okruhu pod velením kpt. Miroslava Valacha, ktorú neskôr nahradil zatiaľ bližšie nezistený automobilový útvar z Martina pod velením kpt. Miroslava Nágla.


V roku 1958 sa Oravské kasárne stali domovom Železničného vojska. Najskôr tu bol dislokovaný 17. prápor mechanizácie železničných prác, neskôr 17. železničný strojný prápor a nakoniec 17. železničný stavebný prápor. Tento prápor sa stal súčasťou Železničného vojska ozbrojených síl SR ako 811. železničný stavebný prápor.


Oravské kasárne boli v roku 2002, v súvislosti s reorganizáciou ozbrojených zložiek SR a s tým súvisiacim rušením Železničného vojska ako samostatnej súčasti ozbrojených síl SR opustené a odovzdané mestu. Kasárne boli asanované a na ich mieste postupne vyrástol obchodný dom Tesco a ďalšia zástavba.Zdroj: Ing. STIERANKA, Štefan: História dolnokubínskych kasárni, Obrana november 2009
www.csla.cz

Dolný Kubín, Oravské kasárny - Dnešný stav priestoru s vyznačením pôvodných objektov (autor ?)

Dnešný stav priestoru s vyznačením pôvodných objektov (autor ?)
URL : https://www.valka.cz/Dolny-Kubin-Oravske-kasarny-t89867#335789Verze : 0
MOD
Diskuse
pplk. v.v. Štefan Stieranka uviedol na záver svojho článku, z ktorého som čerpal prosbu nielen na pamätníkov o doplnenie informácii k uvedeným kasárňam najmä z obdobia pred rokom 1958. K prosbe sa pripájam, nakoľko informácii o zaniknutých vojenských objektoch, jednotkách ktoré tam pôsobili a o ich veliteľoch je pre Slovensko (ale aj Česko) žalostne málo a bola by škoda aby sa nezachovali.
URL : https://www.valka.cz/Dolny-Kubin-Oravske-kasarny-t89867#335821Verze : 0
MOD