Main Menu
User Menu

Štangl, Oldřich

     
Příjmení:
Surname:
Štangl
Jméno:
Given Name:
Oldřich
Jméno v originále:
Original Name:
Oldřich Štangl
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing., CSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.06.1912 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 3. letecké stíhací divize
- zástupce náčelníka týlu Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
- náčelník Hlavní správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu – zástupce ministra národní obrany
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- náčelník letecké fakulty VA AZ v Brně
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
Vlastní archiv
http://vahranice.g6.cz/seznam_absolventu.html
URL : https://www.valka.cz/Stangl-Oldrich-t89808#335503Verze : 3
     
Příjmení:
Surname:
Štangl
Jméno:
Given Name:
Oldřich
Jméno v originále:
Original Name:
-
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1924-DD.MM.1932 Reálne gymnasium, Hranice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
06.10.1933-01.07.1935 Vojenská akademie
DD.MM.1934-DD.MM.1935 Letecké učiliště
DD.MM.1955-DD.MM.1957 Vojenská akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1935 poručík
DD.08.1946 nadporučík
DD.10.1946 kapitán
DD.10.1946 štábní kapitán
DD.12.1949 major
DD.02.1951 podplukovník
DD.04.1952 plukovník
01.08.1953 generálmajor
01.10.1968 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1950-01.01.1951 Velitel : Letecký pluk 5
01.01.1951-01.04.1952 Velitel : 5. letecký stíhací pluk
DD.02.1952-08.05.1952 Velitel : 3. letecká stíhací divize
08.05.1952-DD.04.1953 Velitel : 3. letecká stíhací divize
DD.03.1957-01.10.1957 Velitel : 3. letecká technická divize
01.05.1968-31.07.1969 Velitel : Hlavní správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1952

Vyznamenání za statečnost
Distinction for Bravery
č. matriky 30

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Stangl-Oldrich-t89808#561907Verze : 0
MOD
Genpor. Ing. Oldřich Štangl, CSc,


Průběh vojenské služby:
- V říjnu 1932 nastoupil vojenskou základní službu u Dělostřeleckého pluku 3 v Litoměřicích,
po absolvování školy na důstojníky dělostřelectva v záloze byl v květnu 1933 přemístěn k Dělostřeleckému pluku 8 do Hranic.
Od září 1933 studoval na Vojenské akademii v Hranicích.
V červenci 1935 jmenován poručíkem a jako pilot přeložen k Letce 2 do Kbel u Prahy.
- od ledna do června 1936 absolvoval aplikační kurz u VLU v Prostějově
- od června 1936 jako pozorovatel u Letky 1 ve Kbelích
- od října 1937 jako velitel čety a cvičitel vojenského výcviku na Vojenské akademii v Hranicích
- od listopadu 1938 do března 1939 působil u Letky 44 Leteckého pluku 4
***
Po válce opětovně nastoupil k vojenskému letectvu,
- v červnu 1946 přešel k Letectvu SNB.
- v září 1946 ukončil službu u Ministerstva vnitra
****
- V prosinci 1949 ustanoven velitelem Leteckého pluku 5 v Plzni-Borech,
(ve skutečnosti od prosince 1949 do března 1950 absolvoval přeškolovací kurz u Leteckého učiliště v Prostějově).
Poté převzal velení Leteckého pluku 5 / 5. leteckému pluku a velel do června 1951.
- od června 1951 zástupce velitele 3. letecké divize v Mladé
- od února 1952 velitel 3. letecké stíhací divize v Mladé a Dobřanech
- v dubnu 1953 ustanoven velitelem 2. letecké technické divize ve Zbirohu
- v červnu 1953 ustanoven zástupcem náčelníka Leteckého týlu Velitelství letectva.
- v březnu 1957 dočasně převzal velení 3. letecké technické divize
- v prosinci 1957 ustanoven do funkce zástupce náčelníka týlu Velitelství letectva a PVOS
- v červenci 1958 přemístěn na VA AZ do Brna, kde převzal velení letecké fakulty
- v roce 1965 získal vědeckou hodnost kandidáta věd
- v roce 1967 mu byl přiznán titul inženýr (Ing.)
- v září 1967 odeslán do Sjednocené arabské republiky - v Káhiře pomáhal zakládat Vojenskou technickou akademii. Do Československa se vrátil v roce 1968.
- v květnu 1968 převzal funkci náčelníka Hlavní správy letectva a vojsk PVOS – zástupce ministra národní obrany.
- v červenci 1969 odvolán z funkce a převeden do kádrové dispozice ministra národní obrany
- v únoru 1970 byl propuštěn do zálohy

Povyšování v hodnostech:

- v srpnu 1945 povýšen do hodnosti nadporučík
- v říjnu 1946 povýšen do hodnosti kapitán (s účinností od srpna 1945) a do hodnosti štábní kapitán (s účinností od října 1945).
- v prosinci 1949 povýšen do hodnosti major letectva
- v únoru 1951 povýšen do hodnosti podplukovník letectva
- v dubnu 1952 povýšen do hodnosti plukovník
- 01.08.1953 jmenován do hodnosti generálmajor
- 01.10.1968 povýšen na generálporučík a stal se „Zasloužilým vojenským letcem ČSSR“.

Zdroj: www.vojenstvi.cz
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Stangl-Oldrich-t89808#335504Verze : 1