Main Menu
User Menu

Kovál, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Kovál
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Kovál
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.11.1976 Košice /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- Velitel 5. stíhací letecké divize v Žatci
- Náčelník Vyššího leteckého učiliště
- Náčelník Vysoké vojenské letecké školy Slovenského národního povstání
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- Velitel 3. leteckého stíhacího pluku v Brně
- Velitel 22. letecké stíhací divizi v Plzni-Škvrňanech
- Náčelník oddělení bojové přípravy Velitelství letectva
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
Vlastní archiv
Foto: web.tuke.sk
URL : https://www.valka.cz/Koval-Jan-t89799#335463Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Kovál
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Kovál
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.01.1946 rotmistr
DD.10.1948 poručík letectva
DD.04.1949 nadporučík letectva
DD.10.1949 kapitán letectva
DD.12.1951 štábní kapitán letectva
DD.04.1952 major letectva
DD.06.1953 podplukovník
DD.02.1954 plukovník
01.05.1971 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
02.07.1951-11.08.1952 Velitel : 3. letecký stíhací pluk
01.04.1953-DD.06.1953 Velitel : 22. letecká stíhací divize
DD.06.1953-DD.02.1954 Velitel : 22. letecká stíhací divize
DD.02.1954-31.10.1954 Velitel : 22. letecká stíhací divize
01.11.1954-DD.11.1954 Velitel : 22. stíhací letecká divize
DD.MM.1955-DD.MM.1957 Velitel : 5. stíhací letecká divize
17.10.1973-02.11.1976 Velitel : Vysoká vojenská letecká škola

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_85.htm
URL : https://www.valka.cz/Koval-Jan-t89799#524528Verze : 0
MOD
Genmjr. Ing. Ján KoválPrůběh vojenské služby :


01.03.1939 nastoupil vojenskou základní služby u Leteckého pluku 3 v Piešťanech. Absolvoval pilotní a stíhací výcvik v Trenčanských Biskupcích
- od června 1942 (četař) příslušníkem 11. stíhací letky
- v dubnu 1943 odvelen ke 12. stíhací letce do Spišské Nové Vsi
- od ledna 1944 (rotný) působil ve funkci výkonného rotmistra u Školy důstojníků letectva v záloze Banské Bystrici
- od června 1944 se stal učitelem létání.
Po vypuknutí Slovenského národního povstání se aktivně zapojil do bojů proti německé armádě jako letec u Kombinované letky.
- Po osvobození Slovenska a skončení války sloužil u Letištní peruti 3 v Trenčíně.
- od července 1946 frekventant Školy pro učitele létání (ŠPUL) u Pilotní školy III v Olomouci
- od října 1946, po absolvování ŠPUL zůstal jako učitel létání u Pilotní školy III v Olomouci
- v listopadu 1947 povolán do Aplikační školy nižších důstojníků letectva při Leteckém učilišti v Prostějově
- od května 1948 opět učitel létání u Pilotní školy III v Olomouci
- od července 1948 přemístěn ke Cvičné letce 4 do Piešťan
- od září 1949 do října 1950 velitel Cvičné letky 4
- od října 1950 do července 1951 absolvoval kurz velitelů bojových letek u Letecké vojenské akademie v Hradci Králové
- od července 1951 velitel 3. leteckého stíhacího pluku v Brně
- od srpna 1952 zástupce velitele 22. letecké stíhací divizi v Plzni-Škvrňanech
- od dubna 1953 velitel 22. letecké stíhací divizi v Plzni-Škvrňanech
- od listopadu 1954 náčelník oddělení bojové přípravy Velitelství letectva


- od července 1955 do září 1957 velitel 5. stíhací letecké divize v Žatci
Zápis o předání velení svazku plk. Soběslavu Bílkovi je z 09.10.1957


- od září 1957 zástupce náčelníka pro letecký výcvik u Leteckého učiliště Prostějov, po redislokaci Košice
- 28.9.1969 převzal velení učiliště Vyššího leteckého učiliště v Košicích
- po zrušení Vyššího leteckého učiliště v létě 1973 se stal prvním náčelníkem Vysoké vojenské letecké školy “Slovenského národního povstání″
02.11.1976 : Zemřel v činné službě


Povyšování v hodnostech:

- v lednu 1946 povýšen na rotmistra
- v říjnu 1948 jmenován do hodnosti poručík letectva
- v dubnu 1949 povýšen do hodnosti nadporučík letectva
- v říjnu 1949 povýšen do hodnosti kapitán letectva
- v prosinci 1951 povýšen do hodnosti štábní kapitán letectva
- v dubnu 1952 povýšen do hodnosti major letectva
- v červnu 1953 povýšen do hodnosti podplukovník
- v únoru 1954 povýšen do hodnosti plukovník
- v květnu 1971 jmenován do hodnosti generálmajor


Zdroj: www.vojenstvi.cz
Vlasní archiv
URL : https://www.valka.cz/Koval-Jan-t89799#335467Verze : 0