Main Menu
User Menu

GBR/POL - AP-4 (agentúrna rádiostanica)

AP-4 bola vyrábaná vo Veľkej Británii Poliakmi pre potreby agentov vysadzovaných na území Európy. Polská továreň bola jednou z prvých ktorá začala vo Veľkej Británii vyrábať takéto kompaktné zariadenia. Prvým poľským zariadením vyrábaným vo Veľkej Británii bola agentúrna rádiostanica A2. Prijímač a vysielač boli ladené samostatne a umožňovali poloduplexnú prevádzku.


Rozsah: 2 až 8 MHz
Prijímač: superhet so spätnou väzbou v detektore, plynulo ladený v dvoch podrozsahoch.
Prevádzka: A1, A3
Vysielač: jednostupňový, riadený kryštálom
Výkon: cca 8 W
Prevádzka: A1
Napájanie: sieť 110 a 220 V, batéria 6 V
Dosah cca 2500 km


Zdroj: vlastná zbierka
URL : https://www.valka.cz/GBR-POL-AP-4-agenturna-radiostanica-t89763#335308Verze : 0
MOD