Main Menu
User Menu
Reklama

CZK - PS-8 (přenosná stříkačka)

Přenosnou motorovou stříkačku PS-8 vyráběla Továrna na hasicí zařízení národní podnik Vysoké Mýto, závod Slatiňany u Chrudimi od roku 1948 do roku 1964. PS-8 byla v podstatě vylepšenou Přenosnou motorovou stříkačkou typ 262P s výkonem čerpadla 1100 l/min, vyráběnou Továrnou na hasičské stříkačky Václav Ignác Stratílek ve Vysokém Mýtě v období před druhou světovou válkou a během ní. Obě přenosné stříkačky jsou si z vnějšku velmi podobné, PS-8 prostě svůj původ nezapře. Ostatně na jejím vývoji a výrobě se podíleli v podstatě stejní lidé. Oproti typu 262P má ale větší výkon motoru a menší výkon čerpadla.
Přenosná motorová stříkačka PS-8 byla umístěna na odpruženém rámu z ocelových profilů. Rám tvořil v podstatě nosítka, která sloužila k přenesení stříkačky na špatně přístupná místa. Z dvojice trubek, která sloužila jako rám, se daly vysunout dvě dvojice rukojetí. Za ně ji hasičské družstvo přenášelo a PS-8 mu tak umožňovala provádět hasební zásah i tam, kam se nedostaly hasící automobily vybavené nepřenosnou stříkačkou.
PS-8 tvořila výzbroj těchto hasičských automobilů: DVS 8 na podvozku Praga RN, DVS-8 na podvozku Tatra 805 a DA-8 na podvozku Tatra 805
Eventuelně mohla být přepravována v jednonápravovém přívěsu PPS-8


Technický popis PS-8:
Motor:
Byl to dvoudobý, dvouválcový, řadový motor s označením SM-31 (Stratílek motor o výkonu 31 koní) Byl chlazený vodou nuceným oběhem požární vody z čerpadla. Klikový hřídel a ojnice byly uloženy ve válečkových a kuličkových ložiskách. Zapalování magnetoelektrické magnetem PAL, zapalovací svíčky PAL 175 se závitem M14x1,5. K přípravě palivové směsi slouží karburátor Jikov 30 LOH-O-33 a na PS-8 je umístěna nádrž na benzín o objemu 26 litrů. Startování motoru je ruční, pákou na čelní skříni motoru.
Na hlavě válců je upevněna vývěva, která umožňovala nasátí vody do čerpadla a byla do činnosti uváděna pákou rozdělovacího kohoutu. Při vysávání bylo přerušeno zapalování druhého válce a nespálená směs paliva a vzduchu procházela uzavíracím kuželem přes zpětný ventil do vysávacího zařízení a současně byl klapkou uzavřen i výfukový otvor druhého válce. Tím vznikal ve vývěvě potřebný podtlak a vnitřní prostor vývěvy spojovala trubka s vnitřním prostorem čerpadla. Vnějším tlakem vzduchu pak byla voda hnána savicemi do čerpadla. Nejvyšší dosažitelný podtlak plynové vývěvy je 8 m vodního sloupce.


Technická data motoru:
vrtání válců 92 mm
zdvih válců 85 mm
obsah válců 1142 cm3
počet otáček 3000 ot/min
výkon motoru 23,12 kW (31 ks)
palivo směs benzínu Normal s olejem DT v poměru 1:20 (1 litr oleje s 20 litry benzínu)


Čerpadlo:
Jednalo se o dvoustupňové, vysokotlaké čerpadlo s typovým označením H 800. Mělo oběžná kola naklínovaná na silném hřídeli a stažena maticí. Na sací straně čerpadla byl hřídel uložen v bronzovém ložisku a na druhé straně u motoru byl spojen přírubou přímo na setrvačník motoru. K utěsnění prostoru čerpadla sloužila provazcová ucpávka s pěti těsnícími kroužky. Ty se podle potřeby dotahují ucpávkovým kroužkem a ucpávkovou maticí. K mazání čerpadla sloužila tlaková maznice na skříni čerpadla a k mazání sloužil mazací tuk 3 od firmy Benzinol n.p. Na skříni čerpadla byly umístěny měřidla a ventily:
Manovacuometr - udával podtlak na sací straně v metrech vodního sloupce (m v. s.) při sání z volného zdroje nebo udával tlak při sání z tlakového zdroje v m v. s. (10 m v. s. = 1 atp).
Manometr - udával přetlak na výtlačné straně v m v. s.
Výtlačné ventily – sloužily k uzavření průchodu vody. Ve vřeteni výtlačného ventilu byly posuvně uloženy uzavírací talíře, které na ventilová sedla přitlačovala pružina.
Rozdělovací kohout - jeho pákou se uváděla v činnost vývěva a zapojovalo chlazení motoru. Byl umístěn mezi výtlačnými ventily.
Zavodňovací nálevka – po odšroubování její zátky se čerpadlo a savice zalilo vodou. Používala se, jen pokud nefungovala vývěva a byla umístěna na sacím hrdle čerpadla.
Vypouštěcí zátka - sloužila k odvodnění čerpadla po skončení provozu. Byla umístěna na spodní části čerpadla.


Technická data čerpadla:
jmenovité otáčky 3000/min
výkon 800 l/min při 800 kPa
nejvyšší sací výška 7,5 m
1x sacích hrdlo 110 (průměr 110 mm)
2x výtlačné hrdlo 75 (průměr 75 mm)


Rozměry a hmotnost PS-8:
Délka 850 mm
Šířka 540 mm
Výška 850 mm
Hmotnost 160 kg


Autor uvítá informace a fotografie o službě PS-8 v ČSLA a jakékoli upřesnění označování hasičských automobilů a stříkaček (Příslušná nařízení vč. dat o jednotném názvosloví).


Kromě PS-8 vyráběné THZ n. p., byly na našem území další PS-8 vyráběné firmou Auto Union AG (Audi, DKW, Horch a Wanderer). Také tuto stříkačku poháněl dvouválcový dvoudobý motor a výkon jejího čerpadla byl rovněž 800 l/min. Po druhé světové válce byla pravděpodobně tato stříkačka vyráběna i v Německé demokratické republice pod názvem TS 8/8 (Tragkraftspritze 8/8 - 800l/min).


Zdroje:
www.sdhvelkealbrechtice.cz
http://www.sdh-dobroslavice.com/1083-PS-8.html
http://www.sdh-darkovice.cz/index.php?p=49
www.kraj.iipardubice.cz
www.burgenlandfeuerwehr.de
CZK - PS-8 (přenosná stříkačka) - PS-8 na výstavě Helimed 2007 v Hradci Králové.
Vlastní foto z 19. května 2007.

PS-8 na výstavě Helimed 2007 v Hradci Králové.
Vlastní foto z 19. května 2007.

CZK - PS-8 (přenosná stříkačka) - Vzorně restaurovaná PS-8 SDH Chloumek na výstavě Helimed 2007 v Hradci Králové.
Vlastní foto z 19. května 2007.

Vzorně restaurovaná PS-8 SDH Chloumek na výstavě Helimed 2007 v Hradci Králové.
Vlastní foto z 19. května 2007.

CZK - PS-8 (přenosná stříkačka) - Vzorně restaurovaná PS-8 SDH Chloumek na výstavě Helimed 2007 v Hradci Králové.
Vlastní foto z 19. května 2007.

Vzorně restaurovaná PS-8 SDH Chloumek na výstavě Helimed 2007 v Hradci Králové.
Vlastní foto z 19. května 2007.

URL : https://www.valka.cz/CZK-PS-8-prenosna-strikacka-t89736#335189Verze : 0
Reklama