Main Menu
User Menu

Mošna, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Mošna
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Inženýr (Ing.)
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.07.1927 Libl /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.09.2001 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel 3. stíhací letecké divise
Náčelník stíhacího letectva 7. A PVOS
Velitel 50. spojovacího leteckého pluku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
VÚA Praha; SpA AČR Olomouc
Vlastní archiv
URL CZ: https://www.valka.cz/Mosna-Josef-t89726#335157Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Mosna-Josef-t89726#335157Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Mošna
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
-
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.10.1946-30.06.1949 Letecká vojenská akademie
20.10.1963-01.03.1967 Vojenská akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.08.1958-01.10.1958 Velitel : 6. stíhací letecká divize
01.10.1958-DD.10.1959 Velitel : 34. stíhací bombardovací letecká divize
00.09.1960-29.09.1962 Velitel : 34. stíhací bombardovací letecká divize
12.12.1969-01.09.1974 Velitel : 50. spojovací letecký pluk
01.09.1974-03.11.1977 Velitel : 3. dopravní letecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1952

Vyznamenání za statečnost
Distinction for Bravery
č. matriky 34

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
VÚA Praha; SpA AČR Olomouc
Vlastní archiv
www.prazskyhradarchiv.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/Mosna-Josef-t89726#562577Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Mosna-Josef-t89726#562577Version : 0
MOD
Od roku 1978 pracoval a letal v ČSA jako kapitán na letounech TU 134. Byl ve funkci vedoucího letového úseku a pak několik let náměstkem generálního ředitele. S létáním skončil v roce 1984. Poté pracoval jako inspektor letové bezpečnosti na Ministerstvu dopravy.
Mošna, Josef - (Foto poskytl Pavel Mošna)

(Foto poskytl Pavel Mošna)
URL CZ: https://www.valka.cz/Mosna-Josef-t89726#335162Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Mosna-Josef-t89726#335162Version : 0
Plk. Ing. Josef Mošna


Průběh vojenské služby:
01.10.1946 zahájil leteckou dráhu, když nastoupil do II. turnusu LVA v Hradci Králové a po absolvování vyřazen 30.06.1949.
01.07. 1949 přijat za důstojníka z povolání v hodnosti poručík letectva.
01.07.1949 – 06.01.1951 učitel létání v LVA.
07.01.1951 – 29.06.1951 v přeškolovacím kurzu na leteckou proudovou techniku v Mladé u 5. stíhací letky a Proudového výcvikového střediska letectva.
Po ukončení přeškolení ustanoven jako inspektor pilotáže u přeškolované 3. letecké stíhací divize v Mladé.
11.08.1952 ustanoven do funkce zástupce velitele 3. letecké stíhací divize (3. sld)v Dobřanech /Líních.
10.11.1954 ustanoven velitelem 3. stíhací letecké divize (3. sld) a velel až do jejího zrušení (reo k 15.07.1958 / 01.10.1958).
Od 15.07.1958 - 01.10.1958 velitelem 6. stíhací letecké divize Čáslav
01.10.1958 – 28.09.1962 velitelem 34. stíhací bombardovací letecké divize Čáslav
(v době od 15.10.1958 do 14.08.1960 posluchač zdokonalovacího kurzu pro piloty ve VAAZ v Brně).
Od 29.9.1962 ustanoven náčelníkem oddělení stíhacího letectva (SL) 7. APVOS.
29.10.1963 povolán ke studiu při zaměstnání do VAAZ – směr inženýrsko letecký.
01.03.1967 zpět ve funkci náčelník odd. SL 7. APVOS.

22.09.1969 odvolán z funkce dle ustanovení Sm-kádr-3 (“normalizační“), dán do kádrové dispozice.
Od 13.11.1969 starší zkušební pilot – ZVS.
12.12.1969 - 08.09.1974 velitelem 50. spojovacího leteckého pluku Kbely,
(27.07.1974 ukončil externí studium na VAAZ obor velitelsko organizátorský – letecký.
09.09.1974 převzal velení 3. dopravního leteckého pluku Kbely.

03.11.1977 - 15.02.1978 uvolněn a dán do kádrové dispozice náčelníka letectva – zástupce ministra obrany.
Od 16.02.1978 předán do dispozice Ministerstva dopravy ČSSR.
*


Zdroj: SpA Olomouc
Vlastní archiv
URL CZ: https://www.valka.cz/Mosna-Josef-t89726#335350Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Mosna-Josef-t89726#335350Version : 0