Main Menu
User Menu

Mošna, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Mošna
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Mošna
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.07.1926 Plzeň1) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.09.2001 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 3. stíhací letecké divise
- náčelník stíhacího letectva 7. armády protivzdušné obrany státu
- velitel 50. spojovacího leteckého pluku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
VÚA Praha; SpA AČR Olomouc
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Mosna-Josef-t89726#335157Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Mošna
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Mošna
Všeobecné vzdělání:
General Education:
01.09.1932-30.06.1937 Obecná škola, Katerov /
01.09.1939-15.08.1945 Reálné gymnázium, Plzeň /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.10.1946-01.06.1949 Letecká vojenská akademie
20.10.1963-01.03.1967 Vojenská akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
10.11.1954-01.10.1958 Velitel : 3. stíhací letecká divize
DD.08.1958-01.10.1958 Velitel : 6. stíhací letecká divize
01.10.1958-DD.10.1959 Velitel : 34. stíhací bombardovací letecká divize
00.09.1960-29.09.1962 Velitel : 34. stíhací bombardovací letecká divize
29.09.1962-29.10.1963 Velitel : Velitelství stíhacího letectva 7. armády protivzdušné obrany státu
01.03.1967-22.09.1969 Velitel : Oddělení stíhacího letectva 7. armády protivzdušné obrany státu
12.12.1969-01.09.1974 Velitel : 50. spojovací letecký pluk
01.09.1974-03.11.1977 Velitel : 3. dopravní letecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1952

Vyznamenání za statečnost
Distinction for Bravery
číslo matriky 34; udělení v KR MNO č. 1374/52 č.d.33

DD.MM.1955

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
udělen KRPR č.11/55 čl.1035

DD.MM.1955

Vyznamenání za statečnost
Distinction for Bravery
číslo matriky 182; udělení v KRPR14/55 č.d.182

DD.MM.1955

Řád práce
Order of the Labour
číslo matriky 598

DD.MM.1957

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
udělen KRPR č.16/57

DD.MM.1964

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
udělen KRPR 19/64 čl.47

Poznámka:
Note:
1) Libl, místní část obce Koterov, od roku 1942 je Koterov městská část Plzně
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
VÚA Praha; SpA AČR Olomouc
Vlastní archiv
www.prazskyhradarchiv.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Mosna-Josef-t89726#562577Verze : 0
MOD
Od roku 1978 pracoval a letal v ČSA jako kapitán na letounech TU 134. Byl ve funkci vedoucího letového úseku a pak několik let náměstkem generálního ředitele. S létáním skončil v roce 1984. Poté pracoval jako inspektor letové bezpečnosti na Ministerstvu dopravy.
Mošna, Josef - (Foto poskytl Pavel Mošna)

(Foto poskytl Pavel Mošna)
URL : https://www.valka.cz/Mosna-Josef-t89726#335162Verze : 0
Plk. Ing. Josef Mošna

Průběh vojenské služby:
01.10.1946 zahájil leteckou dráhu, když nastoupil do II. turnusu Letecké vojenské akademie (LVA) v Hradci Králové a po absolvování vyřazen 30.06.1949.
01.07.1949 - přijat za důstojníka z povolání v hodnosti poručík letectva.
01.07.1949-06.01.1951 - učitel létání v LVA.
07.01.1951-29.06.1951 - v přeškolovacím kurzu na leteckou proudovou techniku v Mladé u 5. stíhací letky a Proudového výcvikového střediska letectva. Po ukončení přeškolení ustanoven jako inspektor pilotáže u přeškolované 3. letecké stíhací divize v Mladé.
11.08.1952 - ustanoven do funkce zástupce velitele 3. letecké stíhací divize (3. sld) v Dobřanech / Líních.
10.11.1954 - ustanoven velitelem 3. stíhací letecké divize (3. sld) a velel až do jejího zrušení (reo k 15.07.1958 / 01.10.1958).
Od 15.07.1958-01.10.1958 - velitelem 6. stíhací letecké divize Čáslav
01.10.1958-28.09.1962 - velitelem 34. stíhací bombardovací letecké divize Čáslav
(v době od 15.10.1958-14.08.1960 posluchač zdokonalovacího kurzu pro piloty ve VAAZ v Brně).
Od 29.9.1962 ustanoven náčelníkem oddělení stíhacího letectva (SL) 7. APVOS.
29.10.1963 povolán ke studiu při zaměstnání do VAAZ – směr inženýrsko letecký.
01.03.1967 zpět ve funkci náčelník odd. SL 7. APVOS.
22.09.1969 odvolán z funkce dle ustanovení Sm-kádr-3 (“normalizační“), dán do kádrové dispozice.
Od 13.11.1969 - starší zkušební pilot – ZVS.
12.12.1969-08.09.1974 - velitelem 50. spojovacího leteckého pluku Kbely,
(27.07.1974 ukončil externí studium na VAAZ obor velitelsko organizátorský – letecký.
09.09.1974 - převzal velení 3. dopravního leteckého pluku Kbely.
03.11.1977-15.02.1978 uvolněn a dán do kádrové dispozice náčelníka letectva – zástupce ministra obrany.
Od 16.02.1978 předán do dispozice Ministerstva dopravy ČSSR.

Zdroj: SpA Olomouc
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Mosna-Josef-t89726#335350Verze : 2
Diskuse
Kde sa nachádza obec Libl?
URL : https://www.valka.cz/Mosna-Josef-t89726#660230Verze : 0
MOD
S tím datem a místem narození - opsal jsem to z os. záznamu.
Ověřoval jsem u jehi syna:
* 27.07.1926 Plzeň (Libl byl název místní části Koterova)
+ 11.09.2001 Praha
01.09.1932-30.06.1937 Obecná škola Katerov, část Plzně)
01.09.1937-15.08.1945 Reálné gymnasium Plzeň
URL : https://www.valka.cz/Mosna-Josef-t89726#660233Verze : 4