Main Menu
User Menu

Kamenický, Zdeněk

     
Příjmení:
Surname:
Kamenický
Jméno:
Given Name:
Zdeněk
Jméno v originále:
Original Name:
Zdeněk Kamenický
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.07.1925 Hradec Králové /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.06.2001 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zástupce velitele letectva a PVOS
- velitel 7. armády PVOS a Letectva
- velitel 7. armády PVOS
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
vedoucí předváděcího (akrobatického) týmu
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
VÚA Praha
Vlastní archiv

URL : https://www.valka.cz/Kamenicky-Zdenek-t89711#335118Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Kamenický
Jméno:
Given Name:
Zdeněk
Jméno v originále:
Original Name:
Zdeněk Kamenický
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1940-DD.MM.1944 Obchodní akademie, Hradec Králové
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.10.1945-01.06.1948 Letecká vojenská akademie
DD.MM.1956-DD.MM.1957 Vojenská technická akademie - akademický zdokonalovací kurz
DD.MM.1957-DD.MM.1959 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
DD.MM.1967-DD.MM.1970 Vojenská akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.06.1948 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
16.04.1952 štábní kapitán
16.06.1953 podplukovník
28.02.1954 plukovník
05.05.1961 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.05.1953-16.06.1953 Velitel : 166. letecká stíhací divize
16.06.1953-10.10.1953 Velitel : 166. letecká stíhací divize
01.10.1953-28.02.1954 Velitel : 2. letecká stíhací divize
28.02.1954-01.11.1954 Velitel : 2. letecká stíhací divize
01.11.1954-DD.04.1956 Velitel : 2. stíhací letecká divize
01.10.1960-05.05.1961 Velitel : 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
05.05.1961-01.09.1961 Velitel : 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
01.09.1961-01.06.1970 Velitel : 7. armáda protivzdušné obrany státu

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1953

Vyznamenání za statečnost
Distinction for Bravery
č. matriky 151

DD.MM.1954

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1955

Vyznamenání za statečnost
Distinction for Bravery
č. matriky 181

DD.MM.1955

Řád práce
Order of the Labour
č. matriky 597

DD.MM.1956

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.1964

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
VÚA Praha
Vlastní archiv
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Kamenicky-Zdenek-t89711#562429Verze : 0
MOD
Genmjr. Ing. Zdeněk Kamenický

Průběh vojenské služby :
Vojenskou dráhu nastoupil v říjnu 1945 jako posluchač Letecké vojenské akademie.
01.10.1945-01.06.1948 Letecká vojenská akademie

01.06.1948 poručík letectva.

xx.06.1948 – xx.01.1949 : LP 1 „Zvolenský“ Hajníky: pilot, zástupce velitele letky;
xx.01.1949 – xx.04.1949 : ŠPUL Olomouc – frekventant
xx.04.1949 – xx.08.1951 : LVA Hradec Králové učitel létání; zást. velitele pro výcvik;
xx.08.1951 – xx.12.1951 : MNO VL Praha: inspektor pro stíhací piloty;
xx.12.1951 – xx.01.1953 : MNO VL Praha: starší inspektor techniky pilotáže;
xx.01.1953 – xx.05.1953 : MNO VL Praha; odd. BoPř : st. inspektor pro stíhací letectvo;
01.05.1953–01.10.1953 : 166. letecká stíhací divize proudová : velitel divize
01.10.1953–01.11.1954 : 2. letecká stíhací divize : velitel divize;
01.11.1954–DD.03.1956 : 2. stíhací letecká divize: velitel divize;

DD.03.1956–DD.10.1956 : MNO Velitelství protivzdušné obrany státu Praha / Velitelství stíhacího letectva protivzdušné obrany státu - ;zástupce velitele
xx.10.1956–xx.07.1957 : Vojenská technická akademie Brno; Fakulta Letectva: (AZK) Akademický zdokonalovací kurs, frekventant;
xx.07.1957 – xx.11.1957 :(odvolán z VTA s určením pro studium v SSSR na Vojenské akademii Generálního štábu ozbrojených sil SSSR K. J. Vorošilova v Moskvě);
DD.11.1957–DD.09.1959 : Vojenská akademie Generálního štábu ozbrojených sil SSSR K. J. Vorošilova Fakulta PVOS: frekventant;
xx.09.1959–xx.09.1960 : Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu Praha (L a PVOS) zástupce velitele letectva a protivzdušné obrany státu;
DD.09.1960–DD.05.1961 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva : - Zástupce velitele (z důvodu neobsazení funkce velitele, velel z postu ZV)
DD.05.1961–01.09.1961 : 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva (7. APVOS a L): velitel vojska
01.09.1961–DD.06.1970 : 7. armáda protivzdušné obrany státu (7. APVOS): velitel armády;
DD.06.1970–DD.08.1970 : odvolán, dán do kádrové dispozice náčelníka Správy Letectva a Protivzdušné obrany státu Praha
DD.08.1970–DD.03.1971 : Správa L a PVOS; Výzkumné středisko 032 Praha:
náčelník skupiny operativního a taktického výzkumu letectva, samostatný vědecký pracovník;
31.03.1971 : propuštěn do zálohy dle Kádr-1-1 čl. 49, písmeno c, odstavec 1

Pro zapomnětlivé: „Nezpůsobilý pro službu v ČSLA“ – Normalizační)
***
Vyznamenání:
Za statečnost (1954); Za službu vlasti (1954); Za statečnost (1955); Řád práce (1955); Za zásluhy o obranu vlasti (1956); Řád rudé hvězdy (1964).

Postupně v hodnostech: poručík letectva, nadporučík letectva, kapitán letectva, štábní kapitán letectva, major letectva, podplukovník, plukovník.
05.05.1961 povýšen do hodnosti generálmajor.
01.04.1971 změněno na generálmajor v záloze.

Zdroj: VÚA Praha
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Kamenicky-Zdenek-t89711#335127Verze : 1
Pplk. Zdeněk Kamenický v r. 1953 předváděl jako vedoucí trojice S-101/Jak-23 a od r. 1954 byl vedoucím akrobatické "sedmičky" letounů S-102/ MiG-15. Jeho letoun byl ozn. ZK-01

Zdroj:
Vlastní archiv
Foto z pozůstalosti poskytl Ing. Zd. Kamenický
URL : https://www.valka.cz/Kamenicky-Zdenek-t89711#335138Verze : 1
Diskuse
Pro zapomnětlivé: „Nezpůsobilý pro službu v ČSLA“ – Normalizační)

Pro jiné zapomnětlivé: gen. Kamenický byl ve 29 letech plukovníkem letectva. Stejně jako řada jiných kádrů padesátých let dělal kariéru díky čistkám v armádě po roce 1948.
Čímž nijak nezpochbňuji jeho pilotní schopnosti i odbornost na různých funkcích. Tato poznámka je činěna proto, že příliš mnoho fandů i historiků nechce vidět jinou historii než tu, která začíná třeba rokem 1968.

Plk. Zdeněk Kamenický v r. 1953 předváděl jako vedoucí trojice S-101/Jak-23 a od r. 1954 byl vedoucím akrobatické "sedmičky" letounů S-102/ MiG-15.
V roce 1953 byl podplukovníkem, formulační nepřesnost.

Jeho letoun byl ozn. ZK-01
Jako Zdeněk Kamenický - 01? Období tzv. kultu osobnosti by to odpovídalo.
URL : https://www.valka.cz/Kamenicky-Zdenek-t89711#623981Verze : 1