CZE - 1L22-1/IFF Parol (identifikační systém - modernizace)

1L22-1/IFF Parol

Modernizovaný radar 1L22-1/IFF


Již v průběhu prvních úvah o vstupu ČR do NATO bylo zřejmé, že jedním z hlavních úkolů, se kterými se bude muset česká armáda vypořádat, bude zajištění kompatibility systémů rozpoznávání vzdušných cílů. V bývalém Československu byl k tomuto účelu stejně jako ve všech státech Varšavské smlouvy využíván systém NRZ Kremnij, odlišný od systému IFF - NATO a neslučitelný s normami ICAO.

V roce 1994 realizovala firma ELDIS zástavbu dotazovače AN/TPX-54 do stávajícího radaru, a ve spolupráci s firmami Hazeltine, Allied Signals a Aviation Service uspořádala první funkční ukázku systému IFF MODE 4 pro představitele MO České republiky.

MO ČR současně zpracovalo projekt vybudování systému IFF slučitelného s NATO při využití stávajících radarů ruské výroby 1L22-1, zkonstruovaných pro práci v systému NRZ Kremnij. Díky prokázané schopnosti firmy ELDIS úspěšně řešit takovéto problémy byl úkol rekonstrukce radaru IL22-1 svěřen firmě ELDIS. V roce 1998 byla provedena kompletní modernizace tří sovětských systémů 1L22-1. Výsledkem jsou sekundární přehledové radary plně vyhovující normám ICAO a systémy IFF kompatibilní se standardy NATO.

Rekonstrukce radaru spočívala v kompletní náhradě veškeré řídící elektroniky a v modernizaci anténního systému. Výsledkem je radar vybavený dotazovačem AN/TPX-54(V), pracující bez přítomnosti obsluhy, s dálkovým ovládáním a možností synchronizace vysílání a otáčení antény s připojeným primárním radarem.

Původní dotazovač radaru 1L22-1 byl navržen pro impedanci 75 a dvě kmitočtová pásma přibližně 670 MHz a 1400 MHz. Účelem rekonstrukce vf části bylo přizpůsobit nejdražší původní díly, tj. anténní systém a rotační spojku, pro impedanci 50 a kmitočty ICAO 1030 / 1090 MHz.

Rekonstruovaný anténní systém SSR vytváří dva standardní svazky SUM (hlavní) a CON (řídící). Svazek CON je kombinací svazků DIF, OMNI a BACK. Úkolem svazku CON je překrýt postranní laloky svazku SUM.

Z původního anténního systému bylo využito pouze zrcadlo, které s novým primárním zářičem vytváří svazky SUM a DIF.

Svazek SUM má tvar úzkého vějíře s azimutovou šířkou 4.6° a s tvarovanou charakteristikou v elevaci. Svazek DIF má ostré minimum ve směru 0°, kde je zároveň maximum svazku SUM. Ve vertikální rovině má svazek podobný tvar jako svazek SUM. Úkolem svazku DIF je zvýšit přesnost v azimutu a podílet se na potlačení postranních laloků.

Potlačovací svazek (OMNI) je vytvářen samostatnou všesměrovou anténou se dvěma svislými řadami dipólů, která je umístěna po straně hlavního anténního zrcadla. Zpětný svazek (BACK) je vytvářen dipólem s malým reflektorem, umístěným na zadní straně zrcadla. Jeho úkolem je potlačovat dotazy vlivem postranních laloků svazku SUM v zadním směru.

Správné amplitudové a fázové poměry na jednotlivých prvcích anténního systému zajišťuje soustava děličů, vyrobených technologií páskových vedení a propojených koaxiálními kabely. Použitá výrobní technologie zaručuje vysokou odolnost vůči venkovnímu prostředí.

Původní pětikanálová rotační spojka s impedancí 75 byla určena pro kmitočty systému Kremnij. Upravená rotační spojka má tři kanály o impedanci 50 a je naladěna do kmitočtového pásma 1,0 až 1,1 GHz.

Rekonstruovaný radar 1L22-1 prošel úspěšně vojskovými zkouškami a byl nasazen do operačního provozu u 26. brigády velení, řízení a průzkumu.

Zdroje
1) ELDIS s.r.o.
URL : https://www.valka.cz/CZE-1L22-1-IFF-Parol-identifikacni-system-modernizace-t89708#134524 Verze : 4
1L22/IFF ve společnosti výškoměru PRV-17 z výzbroje 26. brigády velení, řízení a průzkumu.
CZE - 1L22-1/IFF Parol (identifikační systém - modernizace) - (26. brigáda velení, řízení a průzkumu  - www.bvrpz.army.cz)

(26. brigáda velení, řízení a průzkumu - www.bvrpz.army.cz)
URL : https://www.valka.cz/CZE-1L22-1-IFF-Parol-identifikacni-system-modernizace-t89708#335094 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více