Main Menu
User Menu
Reklama

Jubilejní medaile 60 let ozbrojených sil SSSR

Jubilee Medal 60 Years of Armed Forces of USSR

Jubilejná medaila 60 rokov Ozbrojených síl ZSSR

Юбилейная медаль 60 лет Вооружённых Сил СССР

     
Název:
Name:
Jubilejní medaile 60 let ozbrojených sil SSSR
Název v originále:
Original Name:
Юбилейная медаль 60 лет Вооружённых Сил СССР
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.01.1978
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1991
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-medaile-60-let-ozbrojenych-sil-SSSR-t89707#459515Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Jubilejní medaile 60 let ozbrojených sil SSSR
Název v originále:
Original Name:
Юбилейная медаль 60 лет Вооружённых Сил СССР
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.01.1978
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1991
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-medaile-60-let-ozbrojenych-sil-SSSR-t89707#459517Verze : 0
MOD
Do roku 1995 byla medaile udělena 10.723.340 osobám.Doklad držitele medaile.


Zdroj: http://mondvor.narod.ru/MArmy60.html
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-medaile-60-let-ozbrojenych-sil-SSSR-t89707#340537Verze : 0
Jubielní medaile „ 60 let ozbrojených sil SSSR „
Die Medaille „ 60 Jahre Streitkräfte der UdSSR


Medaile byla založena dne 28. ledna 1978 Výnosem prezidia Nejvyššího sovětu. Ve statut medaile se říká, že tato pamětní medaile je zřízená jako viditelné ocenění a památka k 60. výročí vzniku ozbrojených sil Sovětského svazu .


Medaile se uděluje důstojníkům, praporčíkům, a délesloužících vojenským osobám, které však ke dni 23. února 1978 jsou ve vojenské službě ( vojenský služební poměr ) Sovětské armády, vojenského námořnictva, ministerstva vnitra SSSR či Výboru státní bezpečnosti při radě ministrů SSSR .


Medaili lze dále udělit :


l. příslušníkům Rudé armády a partyzánům, kteří bojovali ve Velké vlastenecké válce .
2. Všem, kteří odsloužili 20 let služby v ozbrojených silách.
3. Všem, kteří obdrželi řád či medaili za vzorný výkon služby v ozbrojených silách SSSR


Medaile byla udělována cestou a prostřednictvím podřízených velitelských složek, vojenských okruhů a v neposlední řádě i vojenskými správami ( něco jako naše bývalé Okresní či Krajské vojenské správy ) .


Medaile byla nošena na levé straně hrudi, za medaili 50. let ozbrojených sil SSSR .
Literatura :
Ditrich Herfurth :Militärische Auszeichnungen der UdSSR
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-medaile-60-let-ozbrojenych-sil-SSSR-t89707#335080Verze : 0
Název
Name
Jubilejní medaile 60 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal 60 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 60 лет Вооружённых Сил СССР
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-medaile-60-let-ozbrojenych-sil-SSSR-t89707#561561Verze : 0
MOD