Main Menu
User Menu

Rais, Štefan

Štefan Rais


Štefan Rais se narodil v roce 1909. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1933 vstoupil do KSČ a ve straně zastával různé funkce. Dobu druhé světové války strávil v sovětském exilu. Byl zde činný jako redaktor a hlasatel rozhlasu, v aparátu Kominterny a jako redaktor Čs. listů.


V letech 1945–1948 stál v čele pražské redakce bratislavské Pravdy. Poté až do roku 1950 působil jako přednosta vnitropolitického odboru Kanceláře prezidenta republiky. Od května 1950 do září 1953 byl ministrem spravedlnosti. Z titulu této funkce byl rovněž členem Komise K. Po odchodu z politiky pracoval například v ČTK. Zemřel v roce 1975.Zdroj:
VOREL, Jaroslav, ŠIMÁNKOVÁ, Alena a kol.: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl I., ÚDV, Praha 2003.
URL : https://www.valka.cz/Rais-Stefan-t89541#334087Verze : 0
MOD
Ministr spravedlnosti 25.4.1950 – 14.9.1953
Zdroj: www.ustrcr.cz
URL : https://www.valka.cz/Rais-Stefan-t89541#334088Verze : 0