Main Menu
User Menu

Klos, Karel

Karel Klos


Karel Klos se narodil v roce 1909. Studoval na PF UK, kde v roce 1934 získal titul doktora práv. Jako student byl aktivní v levicových uskupeních. V roce 1938 složil soudcovskou zkoušku a začal pracovat jako soudce. Během německé okupace byl činný jako soudce Krajského soudu v Praze, ve Vožici a v Táboře, a to až do roku 1944, kdy byl totálně nasazen na práci v lékařském družstvu ve Volyni. V květnu 1945 byl místním revolučním národním výborem jmenován do čela vyšetřovací komise proti kolaborantům.


V roce 1945 vstoupil do KSČ a od srpna 1945 působil u Zemského soudu v Praze, kde se podílel na vytváření organizace Revolučního odborového hnutí a později se stal členem ústřední rady ROH. Byl členem právnické komise při ÚV KSČ. V únoru 1948 byl povolán na ministerstvo spravedlnosti. Zde byl jmenován do funkce přednosty kabinetu ministra a se aktivně podílel na čistkách v justici. Po krátké době byl jmenován do funkce náměstka ministra pro věci Státní prokuratury a Státního soudu. Byl členem neslavně proslulé Komise K, která rozhodovalo o výši trestů v politických kauzách. Na počátku roku 1953 byl odvolán a stal se předsedou Lidového civilního soudu v Praze. V květnu 1955 byl vyloučen z KSČ. Zemřel v roce 1982.
Zdroj:
VOREL, Jaroslav, ŠIMÁNKOVÁ, Alena a kol.: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl I., ÚDV, Praha 2003.
URL : https://www.valka.cz/Klos-Karel-t89539#334065Verze : 0
MOD
Fotografie
Zdroj: www.ct24.cz
URL : https://www.valka.cz/Klos-Karel-t89539#334078Verze : 0