Main Menu
User Menu

Marmon-Herrington Co. Inc. [1931- ]

     
Název:
Name:
Marmon-Herrington Co. Inc.
Originální název:
Original Name:
Marmon-Herrington Co. Inc.
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1902-13.03.1931 Marmon Motor Car Co.
13.03.1931-DD.MM.RRRR Marmon-Herrington Co. Inc.
Obory výroby:
Production Subjects:
automobily
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1902-DD.MM.196R Indianapolis (Indiana)
DD.MM.196R-DD.MM.197R Knoxville (Tennessee)
DD.MM.197R-DD.MM.RRRR Louisville (Kentucky)
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
DD.MM.1902
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.1935-DD.MM.1935 CTL-1
DD.MM.1936-DD.MM.1936 CTL-3
DD.MM.1936-DD.MM.1937 CTL-3A
DD.MM.1937-DD.MM.1937 CTL-3M
DD.MM.1937-DD.MM.1938 CTVL
DD.MM.1941-DD.MM.1942 CTLS-4 TAC/TAY
DD.MM.1941-DD.MM.1942 MTLS-1G14
DD.MM.19RR-DD.MM.19RR CTL-6
DD.MM.1941-DD.MM.1942 CTMS-1TB1
DD.MM.194R-DD.MM.194R Federal Model 94x43
DD.MM.1943-DD.MM.1944 M22 Locust
Poznámka:
Note:
Zakladateľmi firmy boli Walter C. Marmon (spolumajiteľ firmy Marmon Motor car Co.) a plukovník Arthur W. Herrington, dôstojník US Army pracujúci v oblasti terénnych vozidiel.
S využitím jednej z pôvodne dvoch továrni Marmon Motor Car Company začali pracovať na vývoji nákladných automobilov s pohionom 4x4 a 6x6 pre potreby ozbrojených síl USA.


Okrem terénnych vozidiel (s exportnými úspechmi) firma vyvíjala aj obrnené vozidlá, napr. tančíky radu CTL.
Zdroje:
Sources:
www.marmon-herrington.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Marmon-Herrington
URL : https://www.valka.cz/Marmon-Herrington-Co-Inc-1931-t89472#333752Verze : 0
MOD
Produkty:


CTL-1 (tančík)
CTL-2
CTL-3 (tančík)
CTL-3A (tančík)
CTL-3M (tančík)
CTVL (tančík)
CTLS-4 TAC/TAY (ľahký tank)
CTL-6 (tančík)
CTM-3TBD (ľahký tank)
CTM-1TB1 (ľahký tank)
MTLS-1G13 (stredný tank)
URL : https://www.valka.cz/Marmon-Herrington-Co-Inc-1931-t89472#333755Verze : 0
MOD