Main Menu
User Menu

Letecká základna 1 [1946-1950]

1st Air Base

     
Název:
Name:
Letecká základna 1
Originální název:
Original Name:
Letecká základna 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.03.1946
Předchůdce:
Predecessor:
Letištní peruť 1
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1950
Nástupce:
Successor:
1. letecká základna
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.03.1946-01.08.1947 Velitelství leteckých základen 1. oblasti
01.08.1947-27.11.1950 I. letecký okruh
27.11.1950-15.01.1951 1. letecká technická divize
Dislokace:
Deployed:
14.03.1946-15.01.1951 Praha, letiště /

Velitel:
Commander:
14.03.1946-15.02.1949 Sedlák, Bohumír ( )
15.02.1949-01.08.1949 Jokl, Eduard ( )
01.08.1949-15.01.1951 Sedlář, František ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
14.03.1946-27.11.1950 Letištní správa Kbely

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
14.03.1946-01.10.1949 VÚ 4638 Praha
01.10.1949-15.01.1951 VÚ 9450 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha, www.vojenstvi.cz, www.valka.cz, IRRA,Miroslav : ČESKOSLOVENSKÉ VOJENSKÉ LETECTVO 1945-1950 I. díl (Svět křídel 2006)ISBN 80-86808-33-5, Vystavěl, Stanislav: Bez nich by nevzlétli (Svět křídel Cheb 2008) ISBN 978-80-86808-54-3
URL : https://www.valka.cz/Letecka-zakladna-1-1946-1950-t89448#333597Verze : 1
Letecká základna 1 (LZ 1)


Krycí číslo: VÚ 4638; od 1.10.1949 VÚ 9450


Zabezpečované letecké jednotky :


Velitelství 1. letecké divise (1946-1948)
Letecký pluk 10 (1946-1948)
Letecký pluk 12 (1946-1948)

Cvičná letka 1 (1946-1950)
Letecký dopravní pluk (1946-1950)
Letecký pluk 25 (1948-1950)
Letecký pluk 47 (1950-1950)


Velitelství 3. letecké divise (1950-1950)
Letecký pluk 1 (1950 - 1950)
Letecký pluk 8 (1950 - 1950)


Přejmenování : 15.01.1951 na 1. letecká základna (1. LZ)


Zdroj: www.vojenstvi.cz Miroslav IRRA: ČESKOSLOVENSKÉ VOJENSKÉ LETECTVO 1945-1950 I. díl (Svět křídel 2006)
URL : https://www.valka.cz/Letecka-zakladna-1-1946-1950-t89448#333598Verze : 0
Diskuse
POZNÁMKA k obdobím existence
Letecké základny 1 /LZ 1 (platí i pro ostatní LZ)
Letecká základna 1 působila v organizační struktuře do 31.12.1950


K datu 31.12.1950 došlo k významné organizační změně u leteckého týlu.


Mimo reorganizace nadřizených svazků leteckého týlu a přejmenování na letecké technické divize
se změnila organizační struktura leteckých základen.1) Z organizační struktury byla (m.j.) "vyjmuta" Letištní správa a dnem 01.01.1951 se stává samostatným útvarem 1. letištní správa


2) Další změnou bylo přijetí zásady, že každy letecký pluk zabezpečuje "vlastní" letecká základna.Proto je období existence ohraničena datem 31.12.1950
a nikoliv až 15.01.1951, kdy se změnil "tvar" zápisu, resp. přejmenování Letecká základna 1 na 1. letecká základnaZdroj: Vojenský historický archiv Praha
IRRA,Miroslav : ČESKOSLOVENSKÉ VOJENSKÉ LETECTVO 1945-1950 I. díl (Svět křídel 2006)ISBN 80-86808-33-5
URL : https://www.valka.cz/Letecka-zakladna-1-1946-1950-t89448#499405Verze : 0