Main Menu
User Menu
Reklama

Prostějov

okr. Prostějov

     
Název:
Name:
Prostějov
Originální název:
Original Name:
Prostějov
Další názvy:
Other Names:
Proßnitz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Prostějov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°28'25.57"N 17°06'48.24"E
Místní části:
Local Municipalities:
Čechovice
Čechůvky
Domamyslice
Krasice
Prostějov
Vrahovice
Žešov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1141
Vojenské objekty:
Military Objects:

Jezdecké kasárna
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Národní dům
Nová radnice
Stará radnice
Zámek Prostějov
Městské hradby s baštou
Špalíček - bývalé židovské ghetto
Masarykova škola
Mariánský sloup se sochou Panny Marie
Socha Panny Marie Karlovské
Kostel Povýšení svatého kříže s kaplí
Klášter milosrdných
Husův sbor
Muzea:
Museums:
Okresní muzeum Prostějov
Osobnosti:
Personalities:
Bureš, František
* 14.08.1905 
- Komolý, Bedřich
* 14.11.1911 
- Orel, Rajmund
† 21.12.1963
Kopecký, Josef
* 12.01.1964 
Kolář, Pavel
* 06.02.1970 
Krč, Martin
* 17.07.1982 
Papš, Robert
* DD.MM.RRRR 
Jiří Wolker
Otto Wichterle
Matěj Rejsek
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1769-DD.MM.RRRR
Pěší pluk č. 1
1st Infantry Regiment
DD.MM.1775-DD.MM.1779
Pěší pluk č. 1
1st Infantry Regiment
DD.MM.1780-DD.MM.1788
Pěší pluk č. 1
1st Infantry Regiment
DD.MM.1798-DD.MM.1798
Pěší pluk č. 1
1st Infantry Regiment
DD.MM.1798-DD.MM.RRRR
Řadový pěší pluk č. 1
1st Line Infantry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 6
Machine-Gun Squadron of the 6th Cavalry Regiment
DD.06.1925-01.05.1928
Technická eskadrona jezdeckého pluku 6
Technical Squadron of the 6th Cavalry Regiment
01.09.1925-24.09.1938
Letecký školní oddíl 1
1st Air Training Division
01.10.1927-01.04.1939
Letecká povětrnostní stanice 12
12th Air Weather Station
01.05.1928-DD.10.1928
Polní eskadrona 3/6 /kulometná/
3rd Field Squadron of the 6th Cavalry Regiment /Machine-gun/
01.05.1928-DD.10.1928
Polní eskadrona 6/6 /kulometná/
6th Squadron /Machine-gun/ of the 6th Cavalry Regiment
01.10.1928-24.09.1938
Vojenské letecké učiliště
Military Air School
DD.09.1933-01.01.1936
II. korouhev jezdeckého pluku 6
2nd Guidon of the 6th Cavalry Regiment
01.01.1936-25.09.1938
II. korouhev dragounského pluku 6
2nd Guidon of the 6th Dragoon Regiment
01.01.1937-24.09.1938
Školní letka 1
1st School Flight
01.01.1937-24.09.1938
Školní letka 2
2nd School Flight
01.01.1937-24.09.1938
Školní letka 3
3rd School Flight
19.09.1938-26.09.1938
IV. peruť leteckého pluku 2, velitelství
Headquarters of the 4th Squadron of the 2nd Aviation Regiment
24.09.1938-26.09.1938
Letka 36
36th Flight
24.09.1938-26.09.1938
Letka 51
51st Flight
24.09.1938-20.10.1938
Letka 62
62nd Flight
27.09.1938-21.10.1938
Odbočka leteckého skladu 2
Branch of 2nd Aviation Warehouse
27.09.1938-12.10.1938
Polní letecké dílny 5
5th Field Aviation Workshop
07.10.1938-11.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu IV. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu IV. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu IV. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu IV. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Letecká skupina štábu IV. sboru
Air Force Section of the Staff of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Nižší polní soud IV. sboru
Lower Field Court of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Polní věznice IV. sboru
Field Prisons of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Topografické oddělení 54
54th Topographic Section
07.10.1938-11.10.1938
Velitelství IV. sboru
Headquarters of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Velitelství dělostřelectva IV. sboru
Artillery Headquarters of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Velitelství telegrafního vojska IV. sboru
Signal Troops Headquarters of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Velitelství ženijního vojska IV. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Vyšší polní soud IV. sboru
Higher Field Court of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Úřad nižšího polního prokurátora IV. sboru
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Úřad vyššího polního prokurátora IV. sboru
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Štáb IV. sboru
Staff of the 4th Corps
20.10.1938-28.10.1938
Polní letecké dílny 10
10th Field Aviation Workshop
13.01.1944-16.08.1944
1. letka Bitevní eskadry 152
1st Squadron of the 152nd Ground Attack Wing
13.01.1944-DD.02.1944
2. letka Bitevní eskadry 152
2nd Squadron of the 152nd Ground Attack Wing
13.01.1944-16.08.1944
3. (protitanková) letka Bitevní eskadry 152
3rd (Anti-Tank) Squadron of the 152nd Ground Attack Wing
13.01.1944-16.08.1944
I. skupina Bitevní eskadry 152
1st Group of the 152nd Ground Attack Wing
13.01.1944-16.08.1944
Štáb I. skupiny Bitevní eskadry 152
Staff of the 1st Group of the 152nd Ground Attack Wing
DD.05.1944-DD.MM.RRRR
1. letka Transportní eskadry 4
1st Squadron of the 4th Transport Wing
DD.05.1944-DD.MM.RRRR
2. letka Transportní eskadry 4
2nd Squadron of the 4th Transport Wing
DD.05.1944-DD.MM.RRRR
3. letka Transportní eskadry 4
3rd Squadron of the 4th Transport Wing
DD.05.1944-DD.MM.RRRR
4. letka Transportní eskadry 4
4th Squadron of the 4th Transport Wing
DD.05.1944-DD.MM.RRRR
I. skupina Transportní eskadry 4
1st Group of the 4th Transport Wing
DD.05.1944-DD.MM.RRRR
Štáb I. skupiny Transportní eskadry 4
Staff of the 1st Group of the 4th Transport Wing
17.08.1944-23.02.1945
10. letka Bitevní eskadry 151
10th Squadron of the 151st Ground Attack Wing
17.08.1944-23.02.1945
11. letka Bitevní eskadry 151
11th Squadron of the 151st Ground Attack Wing
17.08.1944-23.02.1945
IV. skupina Bitevní eskadry 151
4th Group of the 151st Ground Attack Wing
17.08.1944-23.02.1945
Štáb IV. skupiny Bitevní eskadry 151
Staff of the 4th Group of the 151st Ground Attack Wing
19.01.1945-31.01.1945
II. skupina Stíhací eskadry 77
2nd Group of the 77th Fighter Wing
27.03.1945-15.04.1945
II. skupina Stíhací eskadry 77
2nd Group of the 77th Fighter Wing
DD.03.1945-08.05.1945
1. letka Bitevní eskadry 4
1st Squadron of the 4th Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
2. letka Bitevní eskadry 4
2nd Squadron of the 4th Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
3. letka Bitevní eskadry 4
3rd Squadron of the 4th Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
Bitevní eskadra 4
4th Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
I. skupina Bitevní eskadry 4
1st Group of the 4th Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
Štáb Bitevní eskadry 4
Staff of the 4th Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
Štáb I. skupiny Bitevní eskadry 4
Staff of the 1st Group of 4th Ground Attack Wing
15.04.1945-01.05.1945
Stíhací eskadra 77
77th Fighter Wing
DD.07.1945-25.08.1945
Letištní peruť Vojenského leteckého učiliště
Air Base Squadron of Military Aviation School
26.08.1945-30.11.1945
Letištní peruť Prostějov I
Air Base Squadron Prostejov I
30.11.1945-29.01.1946
Pomocná peruť I
1st Auxiliary Squadron
DD.12.1945-15.08.1950
Letecké učiliště
Aviation School
29.01.1946-30.09.1947
Školní peruť I
1st School Squadron
26.02.1946-01.05.1950
Pilotní škola I
1st Pilot School
01.06.1946-01.05.1950
Pilotní škola II
2nd Pilot School
01.10.1946-01.12.1950
Dělostřelecký oddíl 186
186th Artillery Division
01.10.1947-01.05.1950
Školní základna I
1st School Air Base
01.01.1950-01.07.1950
Navigační škola
Navigation School
01.05.1950-15.03.1951
Pilotní škola III
3rd Pilot School
01.05.1950-15.03.1951
Pilotní škola IV
4th Pilot School
01.05.1950-15.01.1951
Školní základna III
3rd School Air Base
15.08.1950-17.08.1959
Letecké učiliště
Aviation School
01.10.1950-01.01.1951
Letecký pluk 30
30th Air Regiment
01.01.1951-DD.10.1953
30. letecký bitevní pluk
30th Attack Air Regiment
01.01.1951-21.08.1952
Škola povětrnostní služby
Weather School
15.01.1951-15.03.1951
25. letecká základna
25th Air Base
15.03.1951-DD.MM.1960
25. letištní prapor
25th Air Base Battalion
15.03.1951-01.11.1954
4. letecký školní pluk
4th Air School Regiment
15.03.1951-DD.10.1953
4. letištní prapor
4th Air Base Battalion
01.01.1953-DD.MM.1953
24. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby II. třídy
24th Electronic Air Support Devices Platoon 2nd Class
01.01.1953-01.11.1955
32. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby III. třídy
32nd Electronic Air Support Devices Platoon 3rd Class
01.10.1954-DD.MM.1955
2. letecký školní pluk
2nd Air School Regiment
01.11.1955-01.10.1957
16. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy
16th Electronic Air Support Devices Platoon 1st Class
DD.MM.1955-DD.MM.1957
1. letecký školní pluk
1st Air School Regiment
01.10.1957-01.10.1958
16. četa pozemního zabezpečení navigace
16th Ground Support Navigation Platoon
01.10.1957-15.08.1958
94. raketometný oddíl
94th Rocket-Launcher Division
DD.MM.1957-19.08.1959
1. letecký školní pluk
1st Air School Regiment
01.10.1958-01.10.1960
16. prapor pozemního zabezpečení navigace
16th Ground Support Navigation Battalion
19.08.1959-20.08.1960
1. letka
1st Squadron
19.08.1959-20.08.1960
1. letka
1st Squadron
19.08.1959-20.08.1960
2. letka
2nd Squadron
19.08.1959-20.08.1960
3. letka
3rd Squadron
27.08.1959-20.08.1960
1. dopravní výsadkový letecký pluk
1st Transport Airborne Regiment
01.09.1959-DD.03.1960
Zahraniční výcviková letka (elementární)
Foreign Training Squadron (Elementary)
01.09.1960-01.09.1969
22. výsadková brigáda
22nd Airborne Brigade
01.09.1960-01.09.1969
71. výsadkový prapor
71st Airborne Battalion
01.09.1960-01.09.1969
72. výsadkový prapor
72nd Airborne Battalion
01.09.1960-01.09.1969
Balonová rota
Baloon Company
01.09.1961-01.09.1969
22. výsadkový protitankový oddíl
22nd Airborne Anti-Tank Division
DD.MM.1961-01.09.1969
65. výsadkový prapor
65th Airborne Battalion
15.10.1968-01.09.1969
12. vrtulníkový pluk
12th Helicopter Regiment
15.10.1968-01.09.1969
18. prapor radiotechnického zabezpečení
18th Electronic Support Battalion
DD.MM.1968-01.09.1969
2. letištní prapor
2nd Air Base Battalion
01.09.1969-01.09.1976
1. padákový výsadkový prapor
1st Parachute Airborne Battalion
01.09.1969-01.09.1976
22. výsadkový pluk
22nd Airborne Regiment
01.09.1969-01.09.1974
3. letka
3rd Squadron
01.09.1969-01.09.1976
4. výsadkový prapor zvláštního určení
4th Special Purpose Airborne Regiment
01.09.1969-DD.MM.1971
5. letka
5th Squadron
01.09.1969-01.09.1976
5. výsadková průzkumná rota
5th Airborne Reconnaissance Company
01.09.1969-01.09.1976
6. výsadková průzkumná rota
6th Airborne Reconnaissance Company
01.09.1969-01.09.1976
72. výsadkový prapor (školní)
72nd Airborne Battalion (school)
DD.MM.1969-01.09.1974
331. vrtulníkový roj
331st Helicopter Flight
01.09.1974-01.11.1992
51. letištní prapor
51st Air Base Battalion
01.09.1974-31.12.1992
51. vrtulníkový pluk
51st Helicopter Regiment
01.09.1974-01.11.1992
61. rota spojení a radiotechnického zabezpečení
61st Signal and Electronic Support Company
01.10.1976-01.11.1982
22. výsadkový pluk zvláštního určení
22nd Special Purpose Airborne Regiment
01.11.1982-01.11.1987
22. výsadkový pluk speciálního určení
22nd Special Purpose Airborne Regiment
31.10.1985-31.10.1987
3. vrtulníkový odřad
3rd Helicopter Detachment
01.11.1987-31.10.1992
22. výsadková brigáda speciálního určení
22nd Special Purpose Airborne Brigade
01.11.1992-31.12.1992
51. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
51st Air Base and Electronic Support Battalion
01.11.1992-31.12.1992
6. speciální skupina
6th Special Group
01.01.1993-31.12.1994
51. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
51st Airfield and Electronic Support Battalion
01.01.1993-31.12.1994
51. vrtulníkový pluk
51st Helicopter Regiment
01.01.1993-30.09.1995
6. speciální středisko
6th Special Centre
01.01.1993-31.12.1994
Výcvikové středisko radiotechnického zabezpečení letectva
Air Force Electronic Support Training Center
01.01.1995-DD.MM.1999
118. prapor logistické podpory
118th Logistic Support Battalion
01.01.1995-01.10.1997
2. brigáda vojenského zpravodajství
2nd Military Intelligence Brigade
01.01.1995-01.10.1997
2. prapor hloubkového průzkumu
2nd Long Range Reconnaissance Battalion
01.10.1995-30.09.2002
6. speciální brigáda
6th Special Brigade
01.10.1997-30.09.2000
11. brigáda vojenského zpravodajství a elektronického boje
11th Military Intelligence and Electronic Warfare Brigade
01.10.1997-01.10.2000
115. prapor hloubkového průzkumu
115th Long Range Reconnaissance Battalion
DD.MM.1999-DD.MM.2000
114. výcvikové středisko průzkumu a elektronického boje
114th Reconnaissance and Electronic Warfare Training Centre
01.10.2000-01.12.2003
11. průzkumný prapor
11th Reconnaissance Battalion
01.10.2000-DD.MM.RRRR
11. výcviková základna průzkumu a elektronického boje
11th Reconnaissance and Electronic Warfare Training Base
01.10.2002-30.06.2003
6. skupina speciálních sil
6th Special Forces Group
01.07.2003-DD.MM.RRRR
601. skupina speciálních sil
601st Special Forces Group
01.12.2003-DD.MM.RRRR
102. průzkumný prapor
102nd Reconnaissance Battalion
01.01.2020-DD.MM.RRRR
533. prapor bezpilotních systémů
533rd Unmanned Systems Battalion
DD.MM.RRRR-31.12.1994
2. odřad hloubkového průzkumu
2nd Long Range Reconnaissance Detachment
DD.MM.RRRR-01.09.1969
4. cvičná výsadková letka
4th Training Airborne Squadron
Průmyslové podniky:
Industry:
OP Prostějov
Železárny a slévárny
Agrostroj
Gala Krasice
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
portal.gov.cz
http://www.mestopv.cz/cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prostějov
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#333357Verze : 0
V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.

Sčítání lidu v roce 1930: 33 481 obyvatel (z toho 31 150 osob národnosti československé, 909 osob národnosti německé, 41 osob národnosti polské, 79 osob národnosti ruské, 16 osob národnosti srbochorvatské a 740 osob národnosti židovské).
Posádka zde byla ustanovena v r. 1918.

Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#176468Verze : 0
     
Období:
Period:
1918-1939 Československá republika
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.10.1922-DD.10.1933 Jezdecký pluk 6 , jednotlivé eskadrony
DD.06.1926-DD.01.1932 Odbočka hlavních leteckých dílen
DD.10.1927-DD.MM.RRRR Letecká povětrnostní stanice 12
DD.09.1933-DD.01.1936 II. korouhev Jezdeckého pluku 6
DD.01.1936-DD.MM.RRRR II. korouhev Dragounského pluku 6
DD.01.1932-DD.01.1937 Odbočka zemského leteckého skladu
DD.01.1937-DD.MM.RRRR Odbočka leteckého skladu
DD.10.1927-DD.10.1928 Učiliště pro letectvo
DD.10.1928-DD.MM.RRRR Vojenské letecké učiliště
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Pro potřeby vojska byly k dispozici Jezdecké kasárny ze šedesátých let 19. století a Letecké kasárny z let 1923-1928.
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#346515Verze : 0
Prostějov

Jednotky dislokované v posádce od r. 1945:

- Letecké učiliště (1945 - 1959)
- Pilotní škola I (1946 - 1950)
- Pilotní škola III (1950 - 1951)
- 4. (2.) letecký školní pluk (1951 - 1954)
- 2. letecký školní pluk (1954 - 1955)
- 1. letecký školní pluk (1955 - 1959)
- Zahraniční elementární výcviková letka (1959 - 1960)
- 1. dopravní výsadkový letecký pluk (1959 - 1960)
- Letištní peruť Prostějov I (1945)
- Pomocná peruť Prostějov (1945 - 1946)
- Školní peruť Prostějov (1946 - 1947)
- Školní základna I (1947 - 1950)
- Školní základna III (1950 - 1951)
- Letecká základna 25 (1951)
- 25. letištní prapor (1951 - 1960)
- 32. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby III. třídy (1953 - 1955)
- 16. radiotechnická četa LZS I. třídy (1955 - 1957)
- 16. četa pozemního zabezpečení navigace (1957 - 1958)
- 16. prapor pozemního zabezpečení navigace (1958 - 1960)
- Pilotní škola II (1946 - 1950)
- Pilotní škola IV (1950 - 1951)
- Letištní peruť Prostějov II (1945)
- Pomocná peruť Prostějov II (1945 - 1946)
- Školní peruť Prostějov II (1946 - 1947)
- Školní základna II (1947 - 1950)
- Školní základna IV (1950 - 1951)
- Letecká základna 27 (1951)
- 27. letištní prapor (1951)
- 64. dělostřelecký pluk (1953 - 1957)
- 94. raketometný oddíl (1957 - 1958)
- 22. výsadková brigáda (1960 - 1969)
- 22. výsadkový pluk (1969 - 1976)
- 22. výsadkový pluk speciálního určení (1976 - 1987)
- 22. výsadková brigáda speciálního určení (1987 - 1991)
- 6. (22.?) speciální skupina (1991 - 1992)
- 6. speciální středisko (1993 - 1995)
- 6. speciální brigáda (1995 - 2002)
- 6. skupina speciálních sil (2002 - 2003)
- 601. skupina speciálních sil (2003 - )
- 2. prapor hloubkového průzkumu (1995 - 1997)
- 115. prapor hloubkového průzkumu (1997 - 2000)
- 11. průzkumný prapor (2000 - 2003)
- 102. průzkumný prapor (2003 - )
01.01.1995-01.10.1997 2. brigáda vojenského zpravodajství (1994 - 1997)
- 11. brigáda vojenského zpravodajství a EB (1997 - 2000)
- 71. výsadkový prapor (1960 - 1969)
- 72. výsadkový prapor (1960 - 1969)
- 65. výsadkový prapor (1961 - 1969)
- 22. výsadkový protitankový oddíl (1961 - 1969)
- 1. padákový výsadkový prapor (1969 - xxxx)
- 72. výsadkový prapor - školní (1969 - xxxx)
- 4. výsadkový prapor zvláštního určení (1969 - xxxx)
- 5. výsadková průzkumná rota (1969 - xxxx)
- 6. výsadková průzkumná rota (1969 - xxxx)
- 4. stavební prapor 1. skupiny vojenských staveb (1961 - 1963)
- Okresní vojenské velitelství (1951 - 1954)
- Okresní vojenská správa (1954 - xxxx)
- odloučená letka An-2 od 1. leteckého dopravního výsadkového pluku (1962 - 1971)
- 12. vrtulníkový pluk (1968 - 1969)
- 18. prapor radiotechnického zabezpečení (1968 - 1969)
- 2. letištní prapor (1968 - 1969)
- 3. výcvikový prapor RTZ a radiolokace (1969 - 1975)
- Výcvikové středisko RTZ letectva (1975 - xxxx)
- 51. vrtulníkový pluk (1974 - xxxx)
- 51. letištní prapor (1974 - 1992)
- 61. rota spojení a radiotechnického zabezpečení (1974 - 1992)
- 51. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení (1992 - xxxx)

Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#191524Verze : 0
MOD
01.01.1993-DD.MM.1995 6. speciální středisko
01.10.2000-01.12.2003 11. průzkumný prapor
DD.MM.RRRR-31.12.1994 2. odřad hloubkového průzkumu
DD.MM.2002-30.06.2003 6. skupina speciálních sil
DD.MM.1995-DD.MM.2002 6. speciální brigáda
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#333754Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. eskadrona zeměbraneckého hulánského pluku č. 4


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#416322Verze : 0
MOD
Kostel Povýšení svatého Kříže s kaplí Nejsvětější Trojice
Zdroj:
cs.wikipedia.org
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#554747Verze : 0
Klášter milosrdných bratří s kostelem sv. Jana Nepomuckého
Zdroj:
www.milosrdni.cz
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#554748Verze : 0
Husův sbor (bývalá Nová synagoga)
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#554749Verze : 0
Nová radnice
Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#554753Verze : 0
Stará radnice


Je používána jako muzeum.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#554754Verze : 0
Národní dům
Zdroj:
cs.wikipedia.org
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#554756Verze : 0
Městské opevnění


Výrazně se z městského opevnění zachoval úsek hradeb při Smetanových sadech s jednou baštou. Jedná se o pozdně gotické opevnění z roku 1495.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#554757Verze : 1
Náměstí T. G. Masaryka
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#601815Verze : 1
Náměstí Sv. Čecha
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#601816Verze : 0
Hlaváčkovo náměstí
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#601817Verze : 0
Vojáčkovo náměstí
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#601818Verze : 0
Náměstí Padlých hrdinů
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#601819Verze : 0
Pomník T. G. Masaryka


Dílo sochaře Otakara Španiela bylo odlito roku 1938. Nicméně již o rok později musela být socha zakopána, aby ji nezničili nacisté. Po osvobození se vrátila na své místo, avšak komunisté ji zničili roku 1953, což vedlo k velkým lidovým nepokojům. Současná socha byla odhalena roku 1998 a jedná se o věrnou kopii díla sochaře Španiela.


Zdroj:
mapy.cz

Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#601820Verze : 1
Morový sloup
Zdroj:
mapy.cz

Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#601824Verze : 1
Socha sv. Jana Nepomuckého


Barokní socha z poloviny 18. století.


Zdroj:
mapy.cz

Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#601825Verze : 1
Socha Jiřího Wolkera


Socha - pomník prostějovskému rodákovi Jiřímu Wolkerovi od akademického sochaře Antonína Kalvody z roku 1951.


Zdroj:
mapy.cz

Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#601826Verze : 1
Socha Karla Havlíčka Borovského


Pomník - socha významného českého novináře a básníka Karla Havlíčka Borovského od významného olomouckého sochaře Julia Pelikána z roku 1921.


Socha byla focena v době rekonstrukce pomníku.


Zdroj:
mapy.cz

Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#601827Verze : 1
Obelisk Jana Spanie


Pomník - obelisk zakladateli dnešních Smetanových sadů Janu Spaniovi od kameníka Jana Heindricha z roku 1825.


Zdroj:
mapy.cz

Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#601829Verze : 1
Pomník Karla a Karly Vojáčkových


Pomník významnému měšťanovi prostějovskému, lékarníkovi, starostovi a poslanci Karlu Vojáčkovi a jeho choti Karle Vojáčkové dalo postavit město roku 1910.


Zdroj:
mapy.cz

Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#601830Verze : 2
Socha Panny Marie Karlovské


Barokní socha Panny Marie je kopií sochy umístěné v Praze na Karlově.


Zdroj:
mapy.cz

Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#601831Verze : 1
Socha Bedřicha Smetany
Prostějov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-t89407#601834Verze : 0