Main Menu
User Menu

Zaječí

okr. Břeclav

     
Název:
Name:
Zaječí
Originální název:
Original Name:
Zaječí
Další názvy:
Other Names:
Saitz
Sheghat (1222)
Zeiechi (1252)
Zhayetz (1267)
Zycz (1365)
Sayacz (1414)
v Zajeczy (1511)
Zagecžy (1595)
Saytz (1718)
Seitz (1720)
Saytz (1751)
Saitz a Zageczý (1846)
Saitz a Zaječí (1872)
Zaječí (1881)
Zaječí a Saitz (1924)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Břeclav
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°52'23.00"N 16°45'59.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1222
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Jana Křtitele
Kaple Nejsvětější Trojice
Kaple sv. Floriána
Kaple sv. Urbana
Socha sv. Jana Nepomuckého
Socha sv. Jana Nepomuckého
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zaje%C4%8D%C3%AD
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Zajeci-t89239#634333Verze : 1
(Založeno během linkování)


nar. 24.10.1919 Feldwebel Otto Chowanetz
URL : https://www.valka.cz/Zajeci-t89239#332722Verze : 0