Main Menu
User Menu

Strausberg

Strausberg

     
Název:
Name:
Strausberg
Originální název:
Original Name:
Strausberg
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Märkisch-Oderland
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
52°35'00.00"N 13°53'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Strausberg, Hohenstein
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
26.08.1939-01.09.1939
I. skupina Stíhací eskadry 20
1st Group of the 20th Fighter Wing
01.03.1940-06.04.1940
III. skupina Stíhací eskadry 52
3rd Group of the 52nd Fighter Wing
DD.03.1940-DD.MM.1940
1. letka (dálková) Doplňovací průzkumné skupiny Hlavního velitele pozemního vojska
1st Squadron (Long Range) of the Replacement Reconnaissance Group of the High Commander of the Army
25.04.1944-27.09.1944
Doplňovací letka Bombardovací eskadry 66
Replacement Squadron of the 66th Bomber Wing
02.11.1944-DD.02.1945
II. skupina Doplňovací stíhací eskadry 1
2nd Group of the 1st Replacement Fighter Wing
13.01.1945-17.01.1945
10. letka Stíhací eskadry 1
10th Squadron of the 1st Fighter Wing
13.01.1945-17.01.1945
11. letka Stíhací eskadry 1
11th Squadron of the 1st Fighter Wing
13.01.1945-17.01.1945
12. letka Stíhací eskadry 1
12th Squadron of the 1st Fighter Wing
13.01.1945-17.01.1945
9. letka Stíhací eskadry 1
9th Squadron of the 1st Fighter Wing
13.01.1945-17.01.1945
III. skupina Stíhací eskadry 1
3rd Group of the 1st Fighter Wing
13.01.1945-17.01.1945
Štáb III. skupiny Stíhací eskadry 1
Staff of the 3rd Group of 1st Fighter Wing
23.01.1945-03.04.1945
II. skupina Stíhací eskadry 11
2nd Group of the 11th Fighter Wing
23.01.1945-18.04.1945
Stíhací eskadra 11
11th Fighter Wing
23.01.1945-18.04.1945
Štáb Stíhací eskadry 11
Staff of the 11th Fighter Wing
01.02.1945-18.04.1945
III. skupina Stíhací eskadry 11
3rd Group of the 11th Fighter Wing
03.02.1945-18.04.1945
I. skupina Stíhací eskadry 11
1st Group of the 11th Fighter Wing
DD.05.1945-DD.01.1946
765. bitevní letecký pluk
765th Assault Aviation Regiment
01.03.1956-12.04.1990
Ministerstvo národní obrany
Ministry of National Defense
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelství frontového a vojenského dopravního letectva
Frontal and Military Transport Air Units Command
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://de.wikipedia.org/wiki/Strausberg

edit: Gebirgsjäger
URL : https://www.valka.cz/Strausberg-t89130#332046Verze : 0
MOD