Main Menu
User Menu

New Orleans

New Orleans, Louisiana

     
Název:
Name:
New Orleans
Originální název:
Original Name:
New Orleans
Další názvy:
Other Names:
"The Crescent City", "The Big Easy", "The City That Care Forgot", "Nawlins" and "NOLA"
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Farnosť Orleans
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
29°57'53.00"N 90°04'14.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1718
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1763-30.11.1804
Luizianský guvernorát
Governorate of Luisiana
DD.10.1814-DD.03.1815
1./40. pěšího pluku
1st/40th Regiment of Foot
DD.10.1814-DD.03.1815
40. (2. somersetshirský) pěší pluk
40th (the 2nd Somersetshire) Regiment of Foot
08.01.1815-DD.MM.1815
1./43. pěšího pluku
1st/43rd Regiment of Foot
08.01.1815-DD.01.1815
1./44. pěšího pluku
1st/44th Regiment of Foot
08.01.1815-DD.01.1815
21. pěší pluk (Královský severobritský fyzilírský pluk)
21st Regiment of Foot (Royal North British Fuzileers)
08.01.1815-DD.MM.1815
43. (monmouthshirský) pěší pluk (lehký pěší)
43rd (Monmouthshire) Regiment of Foot (Light Infantry)
08.01.1815-DD.01.1815
44. (východoessexský) pěší pluk
44th (the East Essex) Regiment of Foot
DD.01.1815-DD.MM.1815
1. prapor 85. (buckinghamshirského dobrovolnického) pěšího pluku (lehkého pěšího pluku)
1st Battalion of the 85th (Bucks Volunteers) Regiment of Foot (Light Infantry)
DD.01.1815-DD.01.1815
3. prapor 95. pěšího pluku
3rd Battalion of the 95th Regiment of Foot
DD.01.1815-DD.MM.1815
85. (buckinghamshirský dobrovolnický) pěší pluk (lehký pěší pluk)
85th (Bucks Volunteers) Regiment of Foot (Light Infantry)
DD.01.1818-DD.01.1815
1. prapor 93. (horalského) pěšího pluku
1st Battalion of the 93rd (Highland) Regiment of Foot
DD.01.1818-DD.01.1815
93. (horalský) pěší pluk
93rd (Highland) Regiment of Foot
DD.MM.1922-DD.MM.1924
78. pěší brigáda
78th Infantry Brigade
23.11.1923-12.05.1924
61. pěší brigáda
61st Infantry Brigade
12.05.1924-07.07.1938
61. pěší brigáda
61st Infantry Brigade
18.10.1939-06.10.1940
23. jezdecká divize
23rd Cavalry Division
01.07.1940-14.12.1940
61. pěší brigáda
61st Infantry Brigade
17.12.1941-08.02.1942
68. pozorovací skupina
68th Observation Group
06.02.1942-15.05.1942
31. stíhací skupina (přepadová)
31st Pursuit Group (Interceptor)
15.05.1942-19.05.1942
31. stíhací skupina
31st Fighter Group
31.03.1947-16.04.1948
307. bombardovací křídlo, velmi těžké
307th Bombardment Wing, Very Heavy
26.06.1947-27.06.1949
482. bombardovací skupina (velmi těžká)
482nd Bombardment Group (Very Heavy)
16.04.1948-27.06.1949
307. letecká divize, bombardovací
307th Air Division, Bombardment
17.01.1963-01.07.1967
926. skupina pro přepravu jednotek, střední
926th Troop Carrier Group, Medium
01.07.1967-01.04.1978
926. taktická transportní skupina
926th Tactical Airlift Group
01.11.1970-DD.MM.RRRR
Hlídková peruť 94
Patrol Squadron 94
DD.06.1974-DD.MM.RRRR
4. letecké křídlo námořní pěchoty
4th Marine Aircraft Wing
DD.MM.1977-DD.MM.RRRR
Velitelský prapor 4. divize námořní pěchoty
Headquarters Battalion, 4th Marine Division
DD.01.1978-01.05.1991
Útočná peruť 204
Attack Squadron 204
01.04.1978-01.02.1992
706. taktická stíhací peruť
706th Tactical Fighter Squadron
01.04.1978-01.02.1992
926. taktická stíhací skupina
926th Tactical Fighter Group
01.05.1991-DD.MM.RRRR
Úderná stíhací peruť 204
Strike Fighter Squadron 204
01.02.1992-01.10.1994
926. stíhací skupina
926th Fighter Group
01.10.1994-17.08.2007
926. stíhací křídlo
926th Fighter Wing
23.12.2004-DD.MM.RRRR
Prapor zpravodajské podpory
Intelligence Support Battalion
DD.MM.2011-DD.MM.RRRR
4. divize námořní pěchoty
4th Marine Division
DD.MM.2011-DD.MM.RRRR
4. letecké křídlo námořní pěchoty
4th Marine Aircraft Wing
DD.MM.2011-DD.MM.RRRR
4. skupina logistiky námořní pěchoty
4th Marine Logistics Group
DD.MM.2011-DD.MM.RRRR
Prapor zpravodajské podpory
Intelligence Support Battalion
DD.MM.2011-DD.MM.RRRR
Velitelství záložních sil Sboru námořní pěchoty Spojených států
United States Marine Corps Forces Reserve
18.07.2012-DD.MM.RRRR
Velitelská skupina Velitelství záložních sil Sboru námořní pěchoty Spojených států
Force Headquarters Group, United States Marine Corps Forces Reserve
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1192. dopravní prapor
1192nd Transportation Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
4. skupina logistiky námořní pěchoty
4th Marine Logistics Group
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
8. námořní okruh
8th Naval District
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelská peruť křídla námořní pěchoty 4
Marine Wing Headquarters Squadron 4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelský prapor Velitelství záložních sil Sboru námořní pěchoty Spojených států
Headquarters Battalion, United States Marine Corps Forces Reserve
Průmyslové podniky:
Industry:
17.04.1943-DD.09.1945
Consolidated Vultee Aircraft Corp.
DD.MM.1943-17.04.1943
Consolidated Aircraft Corp.
DD.MM.1956-03.07.1978
Halter Marine Services, Inc.
DD.MM.1969-03.01.1970
Bell Aerospace Corp.
DD.MM.1977-DD.MM.1986
Bell Halter, Inc.
03.07.1978-DD.MM.1983
Halter Marine, Inc.
DD.MM.1986-DD.MM.1994
Textron Marine Systems, Inc.
DD.MM.1994-DD.MM.2007
Textron Marine & Land Systems
DD.MM.1996-DD.MM.2000 Halter Equitable
Halter Marine, Inc.
DD.MM.2007-DD.MM.RRRR
Textron Marine & Land Systems
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- USS New Orleans
- USS New Orleans (CL-22)
- USS New Orleans (CA-32)
- USS New Orleans (LPH-11)
- USS New Orleans (LPD-18)
Zdroje:
Sources:
www.nola.gov
URL : https://www.valka.cz/New-Orleans-t88962#403463Verze : 0
MOD