Main Menu
User Menu

San Diego, Letecká stanice námořní pěchoty Miramar [1997- ]

Marine Corps Air Station Miramar / MCAS Miramar

     
Název:
Name:
Letecká stanice námořní pěchoty Miramar
Originální název:
Original Name:
Marine Corps Air Station Miramar
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1918-30.04.1946 Camp Kearny
20.02.1943-30.04.1946 Naval Auxiliary Air Station Camp Kearny
01.05.1946-30.06.1947 Marine Corps Air Station Miramar
01.07.1947-31.03.1952 Naval Auxiliary Air Station Miramar
01.04.1952-13.06.1955 Naval Air Station Miramar
14.16.1955-30.09.1997 Mitscher Field
Obec:
Municipality:
San Diego (miestna časť Miramar)
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
32°52'04.00"N 117°08'30.00"W
Vznik:
Established:
01.10.1997 premenovaním
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Farnam, John P. (Colonel)
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1918-DD.MM.1919
16. divize
16th Division
01.03.1942-02.03.1944
Letecká skupina námořní pěchoty 15
Marine Aircraft Group 15
15.03.1943-29.04.1943
Bombardovací peruť 103
Bombing Squadron 103
01.06.1943-11.08.1943
Bombardovací peruť 106
Bombing Squadron 106
01.12.1943-02.06.1944
Bombardovací peruť 116
Bombing Squadron 116
01.02.1944-11.08.1944
Bombardovací peruť 117
Bombing Squadron 117
03.06.1944-DD.06.1944
Fotografická peruť 5
Photographic Squadron 5
01.07.1944-DD.08.1944
Bombardovací peruť 118
Bombing Squadron 118
17.07.1944-DD.MM.RRRR
Bombardovací peruť 106
Bombing Squadron 106
15.08.1944-01.10.1944
Bombardovací peruť 119
Bombing Squadron 119
01.10.1944-05.12.1944
Hlídková bombardovací peruť 106
Patrol Bombing Squadron 106
01.10.1944-15.12.1944
Hlídková bombardovací peruť 119
Patrol Bombing Squadron 119
05.10.1944-11.02.1945
Hlídková bombardovací peruť 109
Patrol Bombing Squadron 109
02.12.1944-01.04.1946
Hlídková bombardovací peruť 197
Patrol Bombing Squadron 197
15.12.1944-DD.04.1945
Hlídková bombardovací peruť 124
Patrol Bombing Squadron 124
20.06.1945-15.11.1946
Fotografická peruť 5
Photographic Squadron 5
20.06.1945-21.08.1945
Hlídková bombardovací peruť 143
Patrol Bombing Squadron 143
01.05.1946-15.11.1946
Fotografická peruť 5
Photographic Squadron 5
15.11.1946-30.06.1947
Hlídková peruť 1 (fotografická)
Patrol Squadron (Photographic) 1
DD.03.1947-01.09.1948
Střední hlídková peruť (pozemních letounů) 2
Medium Patrol Squadron (Landplane) 2
06.06.1947-25.06.1947
Těžká hlídková peruť (pozemních letounů) 9
Heavy Patrol Squadron (Landplane) 9
25.06.1947-18.10.1947
Střední hlídková peruť (pozemních letounů) 7
Medium Patrol Squadron (Landplane) 7
30.06.1947-01.09.1948
Hlídková peruť 1 (fotografická)
Patrol Squadron (Photographic) 1
DD.11.1947-DD.01.1948
Střední hlídková peruť (pozemních letounů) 4
Medium Patrol Squadron (Landplane) 4
01.08.1948-01.09.1948
Letecká peruť včasné výstrahy 1
Air Early Warning Squadron 1
01.09.1948-DD.MM.1953
Hlídková peruť 2
Patrol Squadron 2
01.09.1948-01.02.1950
Hlídková peruť 51
Patrol Squadron 51
01.09.1948-17.01.1950
Hlídková peruť 61
Patrol Squadron 61
20.07.1950-15.05.1951
Útočná peruť 923
Attack Squadron 923
28.07.1950-04.02.1953
Stíhací peruť 88
Fighter Squadron 884
20.01.1951-05.03.1952
Hlídková peruť 61
Patrol Squadron 61
07.04.1951-01.03.1952
Stíhací peruť 112
Fighter Squadron 112
04.10.1951-04.02.1953
Útočná peruť 923
Attack Squadron 923
01.03.1952-15.02.1959
Stíhací peruť 112
Fighter Squadron 112
05.03.1952-01.04.1952
Fotografická peruť 61
Photographic Squadron 61
20.03.1952-DD.01.1962
Útočná peruť 55
Attack Squadron 55
01.04.1952-DD.04.1956
Fotografická peruť 61
Photographic Squadron 61
19.05.1952-15.06.1956
Stíhací peruť 54
Fighter Squadron 54
15.09.1952-DD.03.1956
Stíhacia peruť 113
Fighter Squadron 113
15.09.1952-08.12.1961
Útočná peruť 115
Attack Squadron 115
04.02.1953-DD.03.1953
Stíhací peruť 144
Fighter Squadron 144
04.02.1953-10.04.1958
Útočná peruť 125
Attack Squadron 125
DD.03.1953-23.02.1959
Stíhací peruť 144
Fighter Squadron 144
DD.03.1953-14.05.1960
Útočná peruť 145
Attack Squadron 145
01.12.1955-23.02.1959
Útočná peruť 116
Attack Squadron 116
01.02.1956-15.05.1962
Útočná peruť 146
Attack Squadron 146
DD.03.1956-11.12.1961
Útočná peruť 113
Attack Squadron 113
DD.04.1956-DD.06.1956
Těžká fotografická peruť 61
Heavy Photographic Squadron 61
04.06.1956-30.06.1961
Útočná peruť 56
Attack Squadron 56
15.06.1956-01.04.1958
Útočná peruť 54
Attack Squadron 54
30.06.1956-DD.08.1956
Útočná peruť 26
Attack Squadron 26
30.06.1956-DD.08.1956
Útočná peruť 96
Attack Squadron 96
15.02.1959-11.09.1961
Útočná peruť 112
Attack Squadron 112
23.02.1959-14.05.1960
Útočná peruť 144
Attack Squadron 144
23.02.1959-15.01.1962
Útočná peruť 52
Attack Squadron 52
15.12.1960-DD.05.1962
Útočná peruť 144
Attack Squadron 144
15.12.1960-DD.05.1962
Útočná peruť 145
Attack Squadron 145
10.07.1961-05.10.1973
Stíhací peruť 151
Fighter Squadron 151
19.09.1961-05.10.1973
Stíhací peruť 161
Fighter Squadron 161
14.10.1972-DD.MM.RRRR
Stíhací peruť 1
Fighter Squadron 1
01.08.1994-DD.MM.1997
Letecká skupina námořní pěchoty 46
Marine Aircraft Group 46
DD.MM.1997-19.06.2009
Letecká skupina námořní pěchoty 46
Marine Aircraft Group 46
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
3. letecké křídlo námořní pěchoty
3rd Marine Aircraft Wing
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Letecká skupina námořní pěchoty 11
Marine Aircraft Group 11
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Letecká skupina námořní pěchoty 16
Marine Aircraft Group 16
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Peruť letecké logistiky námořní pěchoty 11
Marine Aviation Logistics Squadron 11
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Peruť letecké logistiky námořní pěchoty 16
Marine Aviation Logistics Squadron 16
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Peruť zabezpečení křídla námořní pěchoty 373
Marine Wing Support Squadron 373
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Peruť zabezpečení křídla námořní pěchoty 473
Marine Wing Support Squadron 473
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Rota bojové logistiky 11
Combat Logistics Company 11
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Skupina letového řízení námořní pěchoty 38
Marine Air Control Group 38
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Spojovací peruť křídla námořní pěchoty 38
Marine Wing Communications Squadron 38
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Stíhací peruť námořní pěchoty 222
Marine Fighting Squadron 222
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Stíhací útočná peruť námořní pěchoty 323
Marine Fighter Attack Squadron 323
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Stíhací útočná peruť námořní pěchoty pro každé počasí 225
Marine All Weather Fighter Attack Squadron 225
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Stíhací útočná výcviková peruť námořní pěchoty 101
Marine Fighter Attack Training Squadron 101
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Střední konvertoplánová peruť námořní pěchoty 163
Marine Medium Tiltrotor Squadron 163
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Střední konvertoplánová peruť námořní pěchoty 165
Marine Medium Tiltrotor Squadron 165
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Střední konvertoplánová peruť námořní pěchoty 166
Marine Medium Tiltrotor Squadron 166
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Střední konvertoplánová peruť námořní pěchoty 363
Marine Medium Tiltrotor Squadron 363
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Střední konvertoplánová peruť námořní pěchoty 561
Marine Medium Tiltrotor Squadron 561
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Střední konvertoplánová peruť námořní pěchoty 764
Marine Medium Tiltrotor Squadron 764
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Taktická letecká velitelská peruť námořní pěchoty 38
Marine Tactical Air Command Squadron 38
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Transportní peruť námořní pěchoty pro doplňování paliva za letu 352
Marine Aerial Refueler Transport Squadron 352
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Těžká vrtulníková peruť námořní pěchoty 361
Marine Heavy Helicopter Squadron 361
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Těžká vrtulníková peruť námořní pěchoty 462
Marine Heavy Helicopter Squadron 462
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Těžká vrtulníková peruť námořní pěchoty 465
Marine Heavy Helicopter Squadron 465
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Těžká vrtulníková peruť námořní pěchoty 466
Marine Heavy Helicopter Squadron 466
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelská peruť křídla námořní pěchoty 3
Marine Wing Headquarters Squadron 3
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelství a velitelská peruť Letecké stanice námořní pěchoty Miramar
Headquarters and Headquarters Squadron, Marine Corps Air Station Miramar


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Grossnick, Roy A.: Dictionary of American Naval Aviation Squadrons Volume I - The History of VA, VAH, VAK, VAL, VAP and VFA Squadrons; Naval Historical Center, Department of the Navy, Washington, D.C., 1995
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/San-Diego-Letecka-stanice-namorni-pechoty-Miramar-1997-t88940#502339Verze : 2
MOD
Počas prvej svetovej vojny odkúpili americká vláda ranč Kearney ležiaci 13 míľ severne od mesta San Diego v Kalifornii (miestny názov Miramar). Na odkúpených pozemkoch armáda vybudovala výcvikovú základňu pre potreby lietajúcich prostriedkov ľahších ako vzduch a tiež aj ako strelnicu pre nácvik bombardovania. Na začiatku 2. svetovej vojny bola južná časť základne postúpená námorníctvu, ktoré tu vybudovalo pomocné letisko pre potreby základne v San Diegu, k 20.02.1943 transformované na Pomocnú leteckú stanicu námoríctva Miramar (NAAS Miramar). Námorná letecká základňa slúžila ako jedno z hlavných výcvikových zariadení pre potreby hiadkových perutí námorníctva pripravujúcich sa na bojovú činnosť v Tichom oceáne. Až do konca 2. sv. vojny boli obe základne využívané jednotlivými zložkami nezávisle, až 01.05.1946 došlo k zlúčeniu oboch základní a ich prepodriadeniu pod námornú pechotu ako Letecká stanica námornej pechoty Miramar (MCAS Miramar). K 30.06.1947 prechádza základňa opäť do podriadenosti námorníctva, čo bolo spojené s jej premenovaním na Pomocné letecké zariadenie námorníctva Miramar (NAAF Miramar). K 01.04.1952 je zákaldňa opäť premenovaná na Leteckú stanicu námorníctva Miramar (NAS Miramar) a 14.06.1955 pomenovaná na počesť Admirála Marca A. Mitschera na Mitscherovo letisko (Mitscher Field). 01.10.1997 sa základňa dostáva opäť do podriadenosti námornej pechoty a vracia sa k staronovémi názvu MCAS Miramar.Zdroj: Grossnick, Roy A.: Dictionary of American Naval Aviation Squadrons Volume I - The History of VA, VAH, VAK, VAL, VAP and VFA Squadrons; Naval Historical Center, Department of the Navy, Washington, D.C., 1995
URL : https://www.valka.cz/San-Diego-Letecka-stanice-namorni-pechoty-Miramar-1997-t88940#331286Verze : 0
MOD