Main Menu
User Menu

Douglas XBT2D-1 Dauntless II

     
Název:
Name:
Douglas XBT2D-1 Dauntless II
Originální název:
Original Name:
Douglas XBT2D-1 Dauntless II
Kategorie:
Category:
protiponorkový/protilodní letoun
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1944-DD.MM.1946 Douglas Aircraft Co. Inc., Santa Monica, California
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1944-DD.MM.1946
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
25
První vzlet:
Maiden Flight:
18.03.1945 XBT2D-1 (Bu No 09085), Minesove letisko, Kalifornia, testovací pilot firmy Douglas LaVerne Brown.
Osádka:
Crew:
1
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
4763 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
6804 kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
7938 kg
Rozpětí:
Wingspan:
15.25 m
Délka:
Length:
12.01 m
Výška:
Height:
2.74 m
Plocha křídla:
Wing Area:
37.19 m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
? kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový
Počet motorů:
Number of engines:
1
Typ:
Type:
Wright R-3350-24W
(prvé 4 kusy motor Wright R-3350-8)
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
603.5 km/h v 4145 m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
263.9 km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
18.7 m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
? min do ? m
Operační dostup:
Service Ceiling:
10119 m
Dolet:
Range:
2301.4 km
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km
Výzbroj:
Armament:
2 x 20-mm kanón v krídlach (á 400 nábojov)
3+12 závesníkov (1 x podtrupový, 2+12 podkrídelných závesníkov) s celkovou nosnosťou 2000 kg bômb, torpéd, rakiet, prídavných nádrží, alebo kontajneru s rádiolokátorom APS-4
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Prototyp lietadla BT2D, neskôr preznačeného na AD-1 Skyraider. Pôvodne objednaných 15 ks, neskôr počet zvýšený na 25 lietadiel. Časť lietadiel prestavaná na prototypy XBT2D-1N, XBT2D-1P, XBT2D-1Q, XBT2D-1W (XAD-1W) a XAD-S
Zdroje:
Sources:
http://home.att.net/~jbaugher4/newa1_1.html
http://www.uswarplanes.net/skyraider.html
URL : https://www.valka.cz/Douglas-XBT2D-1-Dauntless-II-t88934#331257Verze : 0
MOD
Vznik a vývoj:

Na začiatku 2. svetovej vojny úspešne slúžili na palubách amerických lietadlových lodí dve lietadlá z produkcie firmy Douglas - išlo o Douglas SBD Dauntless a Douglas TBD Devastator. Tieto lietadlá začali svojimi výkonmi postupne zaostávať za požiadavkami námorníctva a boli nahradzované lietadlami ďalších firiem - Curtiss SB2C Helldiver a Grumman/General Aviation TBF/TBM Avenger. V roku 1943 preto Douglas predstavil prototypy dvoch nových lietadiel - XSB2D-1 Destroyer (dvojmiestne prieskumné a bombardovacie lietadlo) a XTB2D-1 Skypirate (trojmiestne torpédovacie lietadlo). Lietadlá boli vybavené ťažkou obrannou výzbrojou umiestneou v diaľkovo ovládaných vežičkách. Po predstavení lietadiel ale námorníctvo pod vplyvom získania vzdušnej nadvlády nad bojiskami v Tichom oceáne prehodnocovalo potrebu viacsedadlových bombardovacích a torpédovacích lietadiel vybavených obrannou výzbrojou vo vežičkách a začalo presadzovať koncepciu menších, jednomiestnych lietadiel, pre ktoré zvolilo označenie BT (Bombing, Torpedo). Aby Douglas vyhovel novým požiadavám prepracoval svoj projekt XSB2D-1 na jednomiestne lietadlo XBTD-1, pričom došlo k odstráneniu dvoch diaľkovo ovládaných vežičiek spolu s pracoviskom strelca. Ako obranná výzbroj boli namonované dva 20 mm kanóny do krídel, pričom došlo zároveň k zväčšeniu objemu vnútornej bombovnice a palivových nádrží. Vo výberovom konaní na nové lietadlo sa okrem Douglasu zúčastňovali aj ďalší výrobcovia - Curtiss so svojim modelom XBTC-1, Kaiser-Fleetwings XBTK-1 a Martin XBTM-1. Začiatkom roku 1944 námorníctvo objednalo 623 lietadiel Douglas BTD-1, ale už v júli 1944 došlo k zrušeniu objednávky (a celého projektu, na zaklade výsledkov testov v júni 1944) na úkor dodávok konkurenčných lietadiel BTC-1, BTK-1 a BTM-1 (pričom nakoniec bol do výzbroje zaradený iba malý počet lietadiel Martin BTM-1 ako AM-1 Mauler).

Aj napriek hrozbe zrušenia práve prebiehajúceho kontraktu dodávky lietadile BTD pokračoval Douglas v prácach na novom lietadle, ktoré by splňovalo požiadavky na bombardovacie a torpédovacie lietadlo. Projektový tím, vedený hlavným inžinierom Edom Heinemannom, hlavným konštruktérom Leom Devlinom a hlavným aerodynamikom Genem Rootom vytvorili projekt, ktorý sa iba málo podobal predchádzajúcemu projektu BTD. Nové lietadlo bolo vybavené výrazne sa zužujúcimi krídlami umiestnenými na spodnej časti trupu, ktoré sa sklápali blízko trupu pre zjednodušenie ukladania na plaubách a v podpalubí lietadlových lodí. Na bokoch trupu za odtokovou hranou krídiel a na spodnej zadnej časti trupu boli namontované veľké brzdiace štítky. Hlavný podvodzok sa sklápal do krídiel potom, čo sa otočil o 90°. V zadnej časti trupu bolo umiestnené zaťahovateľné tretie koliesko podvozku a pristávací hák. Lietadlo bolo vybavené 18 valcovým dvojviezdicovým motorom Wright R-3350-24W. Pilot sedel v jednomiestnej kabíne vybavenej kvapkovitým, dozadu sa odsúvateľným prekrytom. Bombová a torpédová výzbroj bola nesená na podtrupovom a podkrídelných závesníkov, pričom lietadlo nemalo žiadnu rezervu na prípadne dovybavenie obrannej výzbroje. Z financií vyčlenneých na dodávku lietadla BTD-1 si vojenské námorníctvo objednalo 15 kusov prototypu s označením XBT2D-1, ktorú k 21.06.1944 zväčšilo na 25 kusov. Aby Douglas dostal lietadlo čo najskôr do vzduchu tak pri konštrukcii prvých lietadiel boli použité prvky z iných typov - prvé dva prototypy boli vybavené vzperami hlavného podvozku a kolesami z typu Vought F4U. Podobne boli prvé 4 prototypy vybavené menej výkonným motorom R-3350-8 t z důvodu oneskorenia dodávok motora R-3350-24W.

18.03.1945 vzlietol prvý prototyp (Bu No 09085), pilotovaný továrenským pilotom Laverne Brownom prvýkrát do vzduchu z letiska Los Angeles. Prototyp bol následne podrobený testom vo Výcvikovom priestore námorníctva v Patuxent River v štáte Maryland (Navy Proving Ground Patuxent River). Testy dopadli uspokojivo, neboli zistené žiadne závažné nedostatky a lietadlo preukázalo vynikajúci výkon. Na základe testov bola v máji 1945 podpísaná dohoda o predbežnej dodávke 548 kusov sériového lietadla s označením BT2D-1, ale po víťazstve nad Japonskom bola objednávka redukovaná na 377 ks a nakoniec na 277 kusov.

Druhé lietadlo (Bu No 09086) vzlietlo 08.05.1945. Bolo použité pre meranie vibráciií vrtule počas letu a následne v júni bolo testované v aerodynamickom tuneli NACA v NAS Moffett Field v štáte Kalifornia. Tretí vyrobený prototyp (BuNo 09087) bol v júli 1945 vrátený do továrne, aby boli dokončené práce umožňujúce testy na palubách lietadlových lodí (možnosť katapultáže a účinné brzdy). Tretí prototyp prvýkrát vzlietol 17.08.1945 a 4 vyrobené lietadlo (BuNo 09088) 06.10.1945.


Koncom roku 1945 došlo k úpravám niekoľkých vyrobených prototypv na špecifické verzie - dve lietadlá (BuNo 09098 a 09099) boli prestavané na nočnú verziu XBT2D-1N (doplnením dvojice sedadiel pre operátorov rádiolokátora v zadnej časti kokpitu s bočnými dverami a inštaláciou rádiolokátoru (pod ľavé krídlo) s anténou (pod pravé krídlo). Verzia nebola vybavená brzdiacimi štítmi na boku trupu. Ďalšími verziami, vzniknutými prestavbou bola jednomiestna verzia pre fotografický prieskum XBT2D-1P (BuNo 09096) a dvojmiestna verzia pre vedenie elektronického boja (rádiolokačné rušenie) XBT2D-1Q (BuNo 09109). Radar bol nainštalovaný pod ľavé krídlo a vrhač pasívneho elektronického rušenia pod pravé krídlo.

Vo februári 1946 dostalo lietadlo nové bojové meno - Skyraider a v apríli 1945 bolo lietadlo preznančné na AD-1.

Na jar 1946 bolo niekoľko lietadiel dodaných veliteľstvu letectva pacifickej floty v NAS Alameda pre ďalšie testy. Tieto testy odhalili vážne problémy v konštrukcii trupu, krídel a podvozku, spôsobené nadmerným zatažovaním pri štarte a pristávaní na palubách lietadlových lodí. Testy odhalili, že lietadlo nie je schopné dlhodobo pôsobiť v týchto extrémnych podmienkach a je potrebné pokračovať v jeho vývoji zosilnením kritických častí. Upravené lietadlo sa začalo sériovo vyrábať v roku 1946 ako AD-1 Skyraider.


Zdroj: http://home.att.net/~jbaugher4/newa1_1.html
http://www.uswarplanes.net/skyraider.html
URL : https://www.valka.cz/Douglas-XBT2D-1-Dauntless-II-t88934#331629Verze : 0
MOD
Celkom vyrobených 25 lietadiel s výrobnými číslami (c/n) 1913-1937, pridelené Bu No 09085-09109

Osud niektorých vyrobených lietadiel:
09096 - konvertované na prieskumnú (fotografickú) verziu XBT2D-1P
09098, 09099 konvertované na nočnú verziu XBT2D-1N
09102 - pridelené na NAS Oceana, Virginia, USA
09107 - konvertované na XBT2D-1W, neskôr na XAD-1W
09108 - konvertované na XAD-2
09109 - konvertované na XBT2D-1Q


Zdroj: http://home.att.net/~jbaugher4/newa1_1.html
URL : https://www.valka.cz/Douglas-XBT2D-1-Dauntless-II-t88934#331268Verze : 0
MOD
Letecké jednotky vyzbrojené XBT2D-1 Dauntless II


Obdobie / Period
Jednotka / Unit
Poznámka / Note
01.01.1948-XX.XX.XXXX
Útočná peruť 1L (VA-1L)
301/SA (BuNo.09100)

Zdroj: Grossnick, Roy A.: Dictionary of American Naval Aviation Squadrons Volume I - The History of VA, VAH, VAK, VAL, VAP and VFA Squadrons; Naval Historical Center, Department of the Navy, Washington, D.C., 1995
http://wp.scn.ru/en/ww3/a/593/3/0
URL : https://www.valka.cz/Douglas-XBT2D-1-Dauntless-II-t88934#331258Verze : 0
MOD
Douglas XBT2D-1 Dauntless II (BuNo. 09086) používaný v NACA (National Advisory Committee for Aeronautics), Ames Research Center, Moffet Field, Kalifornia (USA) od 11.03.1946 do 04.09.1947 pre získanie údajov o vlastnostiach lietadla (letové vlastnosti, ovládanie, stabilita a výkony).


Zdroj: en.wikipedia.org
Douglas XBT2D-1 Dauntless II - XBT2D-1

XBT2D-1
URL : https://www.valka.cz/Douglas-XBT2D-1-Dauntless-II-t88934#331259Verze : 0
MOD