Main Menu
User Menu

Taškentský mechanický závod a. s. [2014- ]

Tashkent Mechanical Factory JSC / АО Ташкентский Механический Завод

     
Název:
Name:
Taškentský mechanický závod a. s.
Originální název:
Original Name:
АО Ташкентский Механический Завод
Historie názvů:
History of Names:
23.06.1932-DD.MM.1935 Letecký opravárenský závod č. 84?
DD.MM.1935-DD.MM.1937 Chimkovský letecký závod č. 84
DD.MM.1937-DD.MM.1941 Chimkovský letecký závod č. 84 V. P. Čkalova
DD.MM.1941-DD.10.1972 Taškentský letecký závod č. 84 V. P. Čkalova
DD.10.1972-DD.MM.1996 Taškentské letecké výrobní sdružení V. P. Čkalova
DD.MM.1996-31.12.2013 GAO Taškentské letecké výrobní sdružení V. P. Čkalova
01.01.2014-DD.MM.RRRR Taškentský mechanický závod a. s.
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví, strojírenství
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
23.06.1932-DD.MM.1941 Chimki /
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR Taškent /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1967-DD.MM.20RR Ferganský mechanický závod, Fergana /
DD.MM.1967-DD.MM.20RR Andižanský mechanický závod, Andižan /
Vznik:
Founded:
23.06.1932
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.1937-DD.MM.193R Polikarpov VIT
DD.MM.1937-DD.MM.193R Levkov L-1
DD.MM.1939-DD.MM.1953 Lisunov Li-2
DD.MM.1954-DD.MM.1958 Iljušin Il-14
DD.MM.1958-DD.MM.1961 Antonov An-8
DD.MM.1961-DD.MM.196R Kamov Ka-22
DD.MM.1962-DD.MM.1972 Antonov An-12
DD.MM.1966-DD.MM.1976 Antonov An-22 Antěj
DD.MM.1973-DD.MM.2012 Iljušin Il-76
DD.MM.1984-DD.MM.1992 Iljušin Il-78
DD.MM.1992-DD.MM.2012 Iljušin Il-114
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan. The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
http://www.tmz.uz/ru/about/history/
http://testpilot.ru/az_map/avia/zavod-84/
books.google.cz
URL : https://www.valka.cz/Taskentsky-mechanicky-zavod-a-s-2014-t88895#547748Verze : 1
MOD
Závod vznikol v roku 1932 v meste Chimki (Moskovská oblasť) ako Závod č. 84. Bol zameraný namä na opravy civilných lietadiel, ale v plánoch sa počítalo aj s výrobou lietadiel.


K 20.10.1941 bol evakuovaný do stredoázijského Taškentu (transport zariadení prebiehal až do decembra 1941, výroba rozbehnutá v januári 1942), pričom si ponechal pôvodné označenie.


V nasledujúcom období prešiel závod viacerými zmenami názvov a vlastníckej štruktúry.


Od roku 1972 závod pôsobil v korporácii s Ferganskými a Andižanskými mechanickými závodmi (sú súčasťou spoločnosti dodnes). PO rozpade ZSSR prešiel závod do vlastníctva Uzbekistanu a bol čiatočne sprivatizovaný (štát vlastní 51% akcií). V roku 2010 hrozilo, že závod zbankrotuje, ale aj s pomocou Ruska bol ozdravený a k 1.1.2014 premenovaný.


Zdroj: ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Taskentsky-mechanicky-zavod-a-s-2014-t88895#537899Verze : 1
MOD

Původní názvy:


23.06.1932-DD.MM.1935 Авиационный ремонтный завод № 84? (název není jistý)
(Aviacionnyj remontnyj zavod No. 84? / Aviatsionnyy remontnyy zavod No. 84?)
DD.MM.1935-DD.MM.1937 Химкинский авиационный завод № 84
(Chimkinskij aviacionnyj zavod No. 84 / Khimkinskiy aviatsionnyy zavod No. 84)
DD.MM.1937-DD.MM.1941 Химкинский авиационный завод № 84 им. В.П.Чкалова
(Chimkinskij aviacionnyj zavod No. 84 im. V. P. Čkalova / Khimkinskiy aviatsionnyy zavod No. 84 im. V. P. Chkalova)
DD.MM.1941-DD.10.1972 Ташкентский авиационный завод № 84 им. В.П.Чкалова
(Taškentskij aviacionnyj zavod No. 84 im. V. P. Čkalova / Tashkentskiy aviatsionnyy zavod No. 84 im. V. P. Chkalova)
DD.10.1972-DD.MM.1996 Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова
(Taškentskoje aviacionnoje proizvodstvennoje objediněnije im. V. P. Čkalova / Tashkentskoye aviatsionnoye proizvodstvennoye obyedineniye im. V. P. Chkalova)
DD.MM.1996-31.12.2013 ГАО Ташкентское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова
(GAO Taškentskoje aviacionnoje proizvodstvennoje objediněnije im. V. P. Čkalova / GAO Tashkentskoye aviatsionnoye proizvodstvennoye obyedineniye im. V. P. Chkalova)
01.01.2014-DD.MM.RRRR АО Ташкентский Механический Завод
(AO Taškentskij Mechaničeskij Zavod / AO Tashkentskiy Mekhanicheskiy Zavod)
URL : https://www.valka.cz/Taskentsky-mechanicky-zavod-a-s-2014-t88895#547752Verze : 0
MOD