Main Menu
User Menu

CZK - Označení a doplňky Sboru národní bezpečnosti

Označení a doplňky Sboru národní bezpečnosti

Zde se budou postupně shromažďovat výstrojní a další doplňky ke stejnokrojům Sboru národní bezpečnosti


Zdroj: vlastní archiv fotografií
URL : https://www.valka.cz/CZK-Oznaceni-a-doplnky-Sboru-narodni-bezpecnosti-t88770#330620Verze : 0
Čepicový odznak


Čepicový odznak se skládá ze státního znaku a zlatavé lipové podložky.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Oznaceni-a-doplnky-Sboru-narodni-bezpecnosti-t88770#330626Verze : 0
Znak SNB


Znak SNB s lipovými lístky. Umisťuje se na výložky tak, aby horní cíp hvězdy ukazoval k přichycovacímu knoflíku.


Délka je 2,8 cm a výška 1,5 cm.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Oznaceni-a-doplnky-Sboru-narodni-bezpecnosti-t88770#330628Verze : 0
Praporčické hvězdičky mužstva a praporčíků


Jedná se o stříbrné hvězdičky, které se umisťují na výložky. Užívají se od nejnižší hodnosti - rotného, až po nadpraporčíka.


Velikost činí 1,5 cm.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Oznaceni-a-doplnky-Sboru-narodni-bezpecnosti-t88770#330629Verze : 0
Přichycovací knoflík


Tento přichycovací knoflík se užívá k přichycení výložky. Umisťuje se do předem připravené dírky na výložce.


Jeho průměr je 1,5 cm.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Oznaceni-a-doplnky-Sboru-narodni-bezpecnosti-t88770#330633Verze : 0
Důstojnická hvězdička


Důstojnická hvězdička je zlatavá. Užívá se od hodnosti podporučík až po plukovníka.


Velikost hvězdičky je 2,1 cm.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Oznaceni-a-doplnky-Sboru-narodni-bezpecnosti-t88770#330634Verze : 0
Stejnokrojový knoflík


Tento knoflík se používá na stejnokroje. Slouží k zapínání.


Jeho průměr je 2,5 cm.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Oznaceni-a-doplnky-Sboru-narodni-bezpecnosti-t88770#330636Verze : 0
Výložky příslušníků Sboru národní bezpečnosti


Nezbytnou součástí stejnokrojů SNB jsou výložky.


Popis:
Výložky jsou rudé barvy. Přiložený pár výložek slouží pro hodnostní označení od rotného po nadstrážmistra a od podporučíka po kapitána. Ostatní hodnosti, tzn. podpraporčík až nadpraporčík a major až plukovník, měly lemované výložky. V případě praporčického sboru to bylo bílé lemování a u sboru vyšších důstojníků lemování zlaté.


Pro lepší orientaci - hodnosti příslušníků SNB.


Umisťování hvězdiček:
- Od hodnosti rotného až po poručíka se malé stříbrné hvězdičky umisťovaly vertikálně po ose souměrnosti výložky.
- U hodnosti poručíka se dvě hvězdičky orientovaly horizontálně napříč výložkou. Toto platilo i pro podplukovníka. Dále se postupovalo vertikálně - hvězdy tedy orientovány směrem k příchycovacímu knoflíku.


Druhy výložek:
Výložky se dají rozdělit de facto na:
- stálé (tj. trvale přišité), a
- navlékací


Trvale přišité výložky můžeme najít například na slavnostním stejnokroji SNB.
Navlékací výložky například u bundokošile nebo na služebním stejnokroji.
CZK - Označení a doplňky Sboru národní bezpečnosti - Výložky od hodnosti rotný - nadstrážmistr, podporučík - kapitán

Výložky od hodnosti rotný - nadstrážmistr, podporučík - kapitán
CZK - Označení a doplňky Sboru národní bezpečnosti - Výložka pro hodnosti podpraporčík - nadpraporčík

Výložka pro hodnosti podpraporčík - nadpraporčík
URL : https://www.valka.cz/CZK-Oznaceni-a-doplnky-Sboru-narodni-bezpecnosti-t88770#338725Verze : 0
Historie názvů hodností příslušníků Sboru národní bezpečnosti


Názvy hodností SNB nebyly vždy stejné, ale postupem času docházelo k přejmenovávání. Změny se týkaly zpravidla nejnižších hodností, ale nevyhly se například ani generálskému sboru.


1946 - 1947
Níže uvedené názvy se pro SNB převzaly z předválečného Československého četnictva. Pro srovnání – hodnosti Čs. četnictva 1937 - 1939


- svobodník
- desátník
- četař
- závodčí-rotný
- strážmistr
- štábní strážmistr
- praporčík
- vrchní strážmistr
- poručík
- nadporučík
- kapitán
- štábní kapitán
- major
- podplukovník
- plukovník
- brigádní generál
- divisní generál
- armádní generál


Zdroj:
www.uniforminsignia.net
1948 - 1950
V tomto dvouletém období došlo ke třem změnám:
1) zřízení hodnosti „mladší strážmistr“,
2) přejmenování hodnosti „vrchní strážmistr“ na „vrchní praporčík“,
3) zřízení hodnosti „podporučík“


- svobodník
- desátník
- četař
- závodčí-rotný
- mladší strážmistr
- strážmistr
- štábní strážmistr
- praporčík
- vrchní praporčík
- podporučík
- poručík
- nadporučík
- kapitán
- štábní kapitán
- major
- podplukovník
- plukovník
- brigádní generál
- divisní generál
- armádní generál


Zdroj:
www.uniforminsignia.net
1951 – 1952 - Veřejná bezpečnost
Došlo ke čtyřem změnám:
1) vypuštění hodnosti „štábní kapitán“,
2) vypuštění hodností „svobodník“, „desátník“, „četař“ a „závodčí-rotný“,
3) hodnosti „praporčík“ a „štábní praporčík“ nahrazeny hodností „vrchní strážmistr“,
4) zásadní změnou bylo přejmenování hodností generálského sboru:
----- „brigádní generál“ na „generálmajor“,
----- „divisní generál“ na „generálporučík“,
----- „armádní generál“ na „generálplukovník“.


Výše uvedené změny platí i pro níže uvedené hodnosti „1951 – 1952 - Státní bezpečnost“. Mezi názvy hodností složek VB s StB v tomto období, tj. 1951 – 1952, nebyly rozdíly. Rozdíly však byly pouze grafické, jelikož složka VB měla výložky doplněné modrou barvou a složka StB červenou.


- mladší strážmistr
- strážmistr
- štábní strážmistr
- vrchní strážmistr
- podporučík
- poručík
- nadporučík
- kapitán
- štábní kapitán
- major
- podplukovník
- plukovník
- generálmajor
- generálporučík
- generálplukovník


Zdroj:
www.uniforminsignia.net
1951 – 1952 - Státní bezpečnost
- mladší strážmistr
- strážmistr
- štábní strážmistr
- vrchní strážmistr
- podporučík
- poručík
- nadporučík
- kapitán
- štábní kapitán
- major
- podplukovník
- plukovník
- generálmajor
- generálporučík
- generálplukovník


Zdroj:
www.uniforminsignia.net
1953
Složky se v rámci hodností sjednotily.


- mladší strážmistr
- strážmistr
- štábní strážmistr
- vrchní strážmistr
- podporučík
- poručík
- nadporučík
- kapitán
- major
- podplukovník
- plukovník
- generálmajor
- generálporučík
- generálplukovník


Zdroj:
www.uniforminsignia.net
1954 – 1960
V roce 1954 evidentně dle sovětského vzoru přejmenovaly následující hodnosti:
----- mladší strážmistr na mladšího seržanta,
----- strážmistr na seržanta,
----- štábní strážmistr na staršího seržanta,
----- vrchní strážmistr na staršinu.


- mladší seržant
- seržant
- starší seržant
- staršina
- podporučík
- poručík
- nadporučík
- kapitán
- major
- podplukovník
- plukovník
- generálmajor
- generálporučík
- generálplukovník


Zdroj:
www.uniforminsignia.net
1961 - 1989
V roce 1961 došlo k zásadní změně, která přetrvala de facto až do současnosti, vyjma generálského sboru. Všechny nedůstojnické hodnosti byly přejmenovány. Stejné názvy převzala na počátku 90. let 20. století Policie České republiky, avšak s drobnými změnami.


- rotný
- strážmistr
- nadstrážmistr


- podpraporčík
- praporčík
- nadpraporčík


- podporučík
- poručík
- nadporučík
- kapitán


- major
- podplukovník
- plukovník


- generálmajor
- generálporučík
- generálplukovník


Zdroj: cs.wikipedia.org
Tento obsáhlejší příspěvek se věnuje pouze názvům hodností a ne vzoru výložek. Vzory výložek i celého stejnokroje se několikrát změnily!
URL : https://www.valka.cz/CZK-Oznaceni-a-doplnky-Sboru-narodni-bezpecnosti-t88770#338728Verze : 0