Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl vyzbrojený systémem Honest John

Artillery battalion Honest John

Taktický raketový systém MGR-1 Honest John bol v pozemných silách ozbrojených síl USA (U.S. Army) organizačne členený do delostreleckých oddielov. Tieto samostatné delostrelecké oddiely boli zaradené do zostavy každej obrnenej, mechanizovanej a pešej divízie v počte 1 oddiel.


Každý oddiel mal v zostave 4 odpaľovacie zariadenia rakiet, zaradené v dvoch palebných batériách. Celkom bolo v oddiele zaradených 21 dôstojníkov, 1 technický dôstojník a 241 poddôstojníkov, špecialistov a príslušníkov mužstva.
Zdroj: ROVENSkÝ Dušan: Taktický raketový systém M31/M50/MGR-1 Honest John; ATM 7/2009, ISSN 1802-4823
Dělostřelecký oddíl vyzbrojený systémem Honest John - Organizácia delostreleckého oddielu Honest John

Organizácia delostreleckého oddielu Honest John
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-vyzbrojeny-systemem-Honest-John-t88757#330562Verze : 0
MOD