Main Menu
User Menu

Seattle, Letecká stanice námořnictva Seattle [1928-1995]

Naval Air Station Seattle / NAS Seattle

     
Název:
Name:
Letecká stanice námořnictva Seattle
Originální název:
Original Name:
Naval Air Station Seattle
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1920-DD.MM.1925 Aviation Field, Sand Point
DD.MM.1925-DD.MM.1928 Navy Reserve Air Base Sand Point
Obec:
Municipality:
Seattle, Washington
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
47°40'47.61"N 122°15'00.39"W
Vznik:
Established:
DD.MM.1928 premenovaním
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.11.1935-01.10.1937
Hlídková peruť 12F
Patrol Squadron 12F
01.09.1937-15.09.1938
Hlídková peruť 18
Patrol Squadron 18
01.10.1937-01.07.1939
Hlídková peruť 19
Patrol Squadron 19
01.07.1939-20.03.1941
Hlídková peruť 43
Patrol Squadron 43
DD.11.1942-DD.06.1943
Hlídková peruť 62
Patrol Squadron 62
22.12.1942-05.01.1944
Hlídková peruť 61
Patrol Squadron 61
10.03.1943-15.03.1944
Hlídková peruť 45
Patrol Squadron 45
DD.05.1943-DD.01.1944
Stíhací peruť 10
Fighting Squadron 10
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR
Stíhací peruť 3
Fighting Squadron 3
23.04.1944-06.06.1944
Hlídková peruť 43
Patrol Squadron 43
10.08.1944-DD.MM.RRRR
Stíhací peruť 49
Fighting Squadron 49
12.10.1944-01.12.1944
Hlídková bombardovací peruť 62
Patrol Bombing Squadron 62
26.03.1945-14.14.1945
Torpédová peruť 41
Torpedo Squadron 41
DD.04.1945-08.05.1945
Torpédová peruť 5
Torpedo Squadron 5
25.06.1945-01.09.1945
Hlídková bombardovací peruť 110
Patrol Bombing Squadron 110
04.07.1945-09.07.1945
Torpédová peruť 41
Torpedo Squadron 41
18.07.1945-15.09.1945
Hlídková bombardovací peruť 43
Patrol Bombing Squadron 43
23.08.1945-13.09.1945
Hlídková bombardovací peruť 139
Patrol Bombing Squadron 139
13.01.1947-20.03.1947
Útočná peruť 5A
Attack Squadron 5A
15.09.1948-DD.05.1949
Útočná peruť 213
Attack Squadron 213
15.09.1948-16.05.1949
Útočná peruť 214
Attack Squadron 214
15.03.1951-DD.02.1952
Hlídková peruť 9
Patrol Squadron 9
03.08.1951-04.02.1953
Hlídková peruť 772
Patrol Squadron 772
04.02.1953-03.08.1951
Hlídková peruť 17
Patrol Squadron 17


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1995 zrušená
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Roberts, Michael D.:Dictionary of American Naval Aviation Squadrons Volume 2 - The History of VP, VPB, VP(HL) and VP(AM) Squadrons; Naval Historical Center Department of the Navy Washington, D.C., 2000
www.members.tripod.com
www.cityofseattle.net
URL : https://www.valka.cz/Seattle-Letecka-stanice-namornictva-Seattle-1928-1995-t88711#572224Verze : 0
MOD
Letecká stanica námorníctva Seattle (Naval Air Station Seattle, NAS Seattle) [1928-1995]
Letecká základňa námorných záloh Sand Point (Navy Reserve Air Base Sand Point, NRAB Sand Point) [1925-1928]


Dislokace: Seattle, Washington
ukáž na mape


Počiatky NAS Seattle, ležiacej na brehu Lake Washington, v okrese Washington-King (Washington-King County) siahajú do roku 1910, keď zástupcovia okresu vykúpili pôdu od majiteľov malých fariem ležiacich na poloostrove pozdĺž západného pobrežia Lake Washington. 19.06.1920 sa na poloostrove uskutočnila symbolická ceremónia (vrátane zoťatia stromu a pristátia lietadla) ktorou bolo otvorené prvé letisko (oficiálna pristávacia plocha) v okrese (údajne prvý pilot ktorý z tejto plochy vzlietol bol Bill Boeing - zakladateľ firmy Boeing).
Z roku 1922 pochádzajú prvé snímky (neidentifikovaných) dvojplošníkov zo základne s názvom Aviation Field, Sand Point. V tomto období už letisko využívalo pre svoje potreby námorníctvo.


V roku 1923 si časť priestoru od námorníctva prenajali Pozemné sily (Armádny letecký zbor, ktorý tu z Kalifornie dopravil a postavil prvý kovový hangár (známy ako Building 1). V roku 1924 bol na letisku vybudovaný aj tábor (camp - kasárne?) pre potreby námorných leteckých perutí z Bitevnej floty (Battle Fleet). V tom istom roku, v mesiacoch apríl-september sa Sand Point stal štartovacím a cieľovým miestom pre oblet okolo Zeme, ktorý vykonala štvorica lietadiel Douglas DWC Army Air Corps. 24.09.1924 bola na základni na počesť úspešného ukončenia letu realizovaná recepcia (World Flight reception) za účasti okolo 40000 osôb.


V septembri 1925 povolili predstavitelia okresu predĺžiť pristávaciu dráhu na dĺžku 2640 stôp, pričom nasledovala úprava povrchu tak, aby dráhu tvoril spevnený a vyrovnaný trávnatý povrch. Túto dráhu čoskoro začalo využívať námorníctvo ako Leteckú základňu námorných záloh Sand Point (Navy Reserve Air Base Sand Point), ktorá bola oficiálne otvorená 03.11.1925.


Aj napriek úprave povrchu sa dráha v zime zmenila na blato a v nasledujúcom lete na prach. Z toho dôvodu boli v ďalšom období vykonávané melioračné práce ktorých cieľom bolo zabezpečiť odvod nadbytočnej vody z priestoru letiska. V roku 1926 bola základňa stále tvorená bývalými farmami, veliteľ základne sídlil v obytnom farmárskom domčeku (Imbree residence) a kadeti námorného letectva vykonávajúci výcvik boli ubytovaní v bývalom kurníku. Od polovice roku 1926 boli na rozvoj základne nasadení väzni a v októbri 1926 odkúpilo námorníctvo zvyšok poloostrova (okolo 411 akrov) od rodiny Carkeek.


13.09.1927 na základni pristál Charles Lindbergh so svojím lietadlom "Spirit of St. Louis", pričom základňu navštívilo okolo 50000 osôb.


NRAB Sand Point bol oficiálne premenovaný na Námornú leteckú stanicu 22.11.1928 a v ďalšom období sa využíval pre aktívne námorné letecké jednotky. Počas 2. svetovej vojny bola základňa domovom pre cca 900 vojakov a viac ako 1300 osôb civilného personálu a rozprestierala sa na ploche okolo 600 akrov. Základňa bola zároveň domovskou základňou veliteľa Leteckej floty Seattle (Commander Fleet Air Seattle).


V roku 1949 sa základňa stala miestom výcviku záloh s obmedzenou letovou prevádzkou a vo februári 1954 došlo k redislokácii Commander Fleet Air Seattle na základňu Whidbey Island (NAS Whidbey Island), spojenej s premenovaním na Commander Fleet Air Whidbey.


V roku 1970 došlo k ukončeniu letovej prevádzky na základni a k prevodu veľkej časti základne mestu. Rapídne zmenšená základňa (ktorej plocha dosahovala 151 akrov) bola uzatvorená v roku 1995.Zdroj: Roberts, Michael D.:Dictionary of American Naval Aviation Squadrons Volume 2 - The History of VP, VPB, VP(HL) and VP(AM) Squadrons; Naval Historical Center Department of the Navy Washington, D.C., 2000
www.members.tripod.com
www.cityofseattle.net
URL : https://www.valka.cz/Seattle-Letecka-stanice-namornictva-Seattle-1928-1995-t88711#330194Verze : 0
MOD
Jednotky dislokované na základni:


XX.09.1943-11.10.1943 VT-3
XX.03.1945-07.05.1945 VT-3
28.03.1945-07.05.1945 VB-3
26.03.1945-14.04.1945 VT-41
04.07.1945-09.07.1945 VT-41
Zdroj: Grossnick, Roy A.: Dictionary of American Naval Aviation Squadrons Volume I - The History of VA, VAH, VAK, VAL, VAP and VFA Squadrons; Naval Historical Center, Department of the Navy, Washington, D.C., 1995
URL : https://www.valka.cz/Seattle-Letecka-stanice-namornictva-Seattle-1928-1995-t88711#330578Verze : 0
MOD