Main Menu
User Menu
Reklama

Řád Chryzantémy

Order of the Chrysanthemum

菊花章

     
Název:
Name:
Řád Chryzantémy
Název v originále:
Original Name:
菊花章 / きっかしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.12.1876
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
reťaz
velkostuha
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chryzantemy-t88670#425289Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řetěz řádu Chryzantémy
Název v originále:
Original Name:
大勲位菊花章頸飾 / だいくんいきっかしょうけいしょく
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.12.1876
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
rádový reťaz
klenot
hviezda
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chryzantemy-t88670#425290Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Velkostuha řádu Chryzantémy
Název v originále:
Original Name:
大勲位菊花大綬章 / だいくんいきっかだいじゅしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.12.1876
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
stuha
klenot
hviezda
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org;
gmic.co.uk

URL : https://www.valka.cz/Rad-Chryzantemy-t88670#425291Verze : 0
MOD
Řád Chryzantémy
菊花章 / きっかしょう / Kikka-šó
Order of the Chrysanthemum

Tento nejvyšší a vznešený řád byl založen císařským ediktem č. 1 ze dne 4. ledna 1888. Řád byl zřízen z rozhodnutí císaře Mucuhito (vládl v letech 1868 - 1912). Hovoříme o císaři éry Meidži.
Tento řád byl založen v jediném stupni a určen pro císařské prince, příslušníky nejvyšší japonské šlechty a dále zahraničním panovníkům. Byl udělován na důkaz císařské přízně a náklonnosti. V těchto mimořádných případech byl řád udělován na řetězu (kolaně).
Řád s řetězem byl udělován opravdu zcela mimořádně a výjimečně. Tímto řádem s řetězem byl vyznamenán např. Mandžuský císař PU-Yi, dále v lednu 1956 obdržel řád s řetězem císař Etiopie a v květnu roku 1958 Iránský šáh.
VELKÝ ŘÁD ZA ZÁSLUHY (zde snad poněkud střízlivěji Vysoká odměna Za zásluhy ?).
Celková váha klenotu i s řetězem je 300 gramů a je vyroben z 22. karátového zlata.
17. dubna roku 1902 kabinet ministrů (vláda) rozhodla, že "vznešení" tedy nositelé řádu s řetězem, mohou tento řád nosit v zmenšeném tvaru na menším řetízku na krku. Tento řetízek byl sestaven z kulatých článků a vlastní zmenšená dekorace byla zavěšena přímo na řetízku, bez chryzantémového závěsu. Ale to jen v případě, že to bylo povoleno dvorním protokolem. U císařského dvora, při slavnostních audiencích se vyžadovalo nošení řádu In natura.
část 1
Poznámka :
Založení řádu kladou i renomovaní faleristé do období let 1876-1888, lze však předpokládat, že právě rok založení 1888, který udávají Japonské prameny bude ten přesnější.
Literatura :
František Lobkowicz : Encyklopedie řádů a vyznamenání
H.Taprell Dorling : Ribons and Medals
Řád Chryzantémy - Zakladatel řádu

Zakladatel řádu
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chryzantemy-t88670#329891Verze : 1
Část 2.
Řád Chryzantémy velkokříž (nošený na velkostuze a doplněný řádovou hvězdou)
Byl určen pro vyznamenání Japonců i cizinců, členů panovnických rodin a vysoké aristokracii
Japonský císařský dům stanovil, (statuta řádu) že princové vládnoucí císařské rodiny mohou tento řád obdržet až dovrší 7 let svého věku. Další princové až po dovršení věku 15. let. Korunní princ Akihito byl velkokřížem řádu dekorován při ceremoniálu svého nástupu na císařský trůn (podzim roku 1952). Jeho mladší bratr obdržel tento řád z rukou svého bratra a císaře po dovršení věku 20 let a to v létě roku 1955.
Přesná data založení řádu jsou stále diskutabilní, ale statuta, nařízení k nošení dekorace se vztahuji k ediktu č. 97 ze dne 25. prosince 1877. Je tedy více jak pravděpodobné, že rok 1888 bude přece jen nejpřesnějším datem, které uznávají i Japonští sběratelé.
Další historici i sběratelé se opět kloní k roku 1876. Neexistuje však žádný doklad pro toto tvrzení. Ani dekret z l5. ledna 1876, ani dekret z 25. prosince 1877 nehovoří o možném udělení řádu. Logická námitka sice je ta, že řád byl založen v roce 1876, ale k prvnímu udělení dochází až v roce 1888. Osobně se domnívám, že toto není problém, který bychom mohli zde v Evropě řešit a vyřešit.
Vlastní řádový klenot je vzhledově stejný jako je tomu u Řádu Chryzantémy s řetězem, ale jeho rozměry jsou následující : 76 x 106 mm. Řádový klenot je zhotoven ze stříbra (ale několik exemplářů pro vznešené cizince bylo vyrobeno také ze zlata).
Velkostuha, určená k nesení řádu přes rameno byla dle stanov široká 115 mm. Ale prakticky byl řád nošen na stuze, která byla široká jen 106 mm. Stuha řádu je tmavě červená s 18 mm modrými okraji. První stuhy jsou jemné tkané látkové, ale většina je vyrobena opět z jemného hedvábí.


UDĚLENÍ ŘÁDU :
Mezi prvními nositeli řádu Chryzantémy nacházíme prince Arisugava Taruhito (1835 - 1895, který byl jedním z vůdců císařské armády, která v roce 1877 rozdrtila povstání Samurajů. Princ se později stává náčelníkem spojeného štábu velení pozemních sil a císařského válečného námořnictva (generálního štábu) v době Čínsko-Japonské války v letech 1894 - 1895).
Mimo členů císařské rodiny známe dalších 13 japonských občanů, kteří se stali nositeli tohoto vznešeného řádu s řetězem. (v roce 1967 a 1975 to byli ministři, předsedové vlády Japonska) .
Z dalších známých a zvučných jmen si připomeneme :
Prezidenta USA D. Eisenhowera, rok udělení 1960
Anglická královna Alžběta II. a její manžel 1962
Dále to byli nejvyšší představitelé :
Malasije
Afganistanu
Saudské Arabie
Nositelem velkokříže je i syn anglické královny, princ Charles.
Poznámka :
Tento mimořádný a vznešený řád se řadí mezi velké světové řády. Udělování se řídilo jen vůli panovníka. Japonské řády neznají institut velmistra a po smrti majitele se řády nevracejí.
Obrázky jsou převzaty z prodejního katalogu USA. Klenot bez stuhy a hvězdy se nabízí za 12 000 dolarů.
Literatura je uvedena v úvodní části článku.
Poděkování panu kolegovi Greywolfovi za pomoc při zpracování článku.
Řád Chryzantémy - První rytíř řádu.

První rytíř řádu.
Řád Chryzantémy - Portrét prince s japonskými řády

Portrét prince s japonskými řády
Řád Chryzantémy - Samurajové z rodiny  (klanu ( Sacuma ), kteří byli v roce 1877 poraženi .-

Samurajové z rodiny (klanu ( Sacuma ), kteří byli v roce 1877 poraženi .-
Řád Chryzantémy - Květ chryzantémy

Květ chryzantémy
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chryzantemy-t88670#329892Verze : 1
Název
Name
Řetěz řádu Chryzantémy
Collar of the Supreme Order of the Chrysanthemum
大勲位菊花章頸飾 / だいくんいきっかしょうけいしょく
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chryzantemy-t88670#620246Verze : 0
MOD
Název
Name
Velkostuha řádu Chryzantémy
Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum
大勲位菊花大綬章 / だいくんいきっかだいじゅしょう
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chryzantemy-t88670#620247Verze : 0
MOD