Československá republika [1920-1938]

     
Název:
Name:
Československá republika Czechoslovak republic
Originální název:
Original Name:
Československá republika
Hlavní město:
Capital:
Praha Prague
Státní zřízení:
Government System:
parlamentní demokracie text2
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Prezidenti Československa

Prehled předsedů vlád Československa
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Branná moc Republiky Československé text2
Rozloha:
Area:
127900 km2 49382.47 mi2
Geografická poloha:
Location :
Střední Evropa Middle Europa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Německá říše (1920-1933 a 1933-1938), Polská republika, Rumunské království, Maďarské království, Rakouská republika Německá říše (1920-1933 a 1933-1938), Polská republika, Rumunské království, Maďarské království, Rakouská republika
Vznik:
Independence:
28.10.1920
28.10.1918
Zánik:
Dissolution:
DD.10.1938 Česko-Slovenská republika
DD.10.1938 Czech-Slovak Republic
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
Češi
Slováci
Němci
Rusíni
Maďaři
Poláci
-
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-republika-1920-1938-t88627#329573 Verze : 0

Diskuse

No mnou viděné problémy :
tabulka je asi příliš podrobná, jistě u mnoha států jsou údaje dohledatelné, ale hledat rozlohu nebo správní členění pro některé exotické nebo středověké státy bude asi dost obtížné. Taktéž sousední státy jsou trochu problém , tedy hlavně v dobách a v prostorech kde docházelo často ke změnám státních útvarů (tady určitě chybí Maďarská a Slovenská republika rad, Ukrajina a možná ještě něco).


Máte k tomu někdo něco na doplnění ???
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-republika-1920-1938-t88627#329575 Verze : 0
susediace štáty sa dajú uvádzať formou rokov (napr. Slovenská republika rád (1919-1919), Západohaličská republika (1918-1919) a pod.
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-republika-1920-1938-t88627#329580 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více