Main Menu
User Menu

SS - Série III typ Šč Ščuka

Serie III Type ShCh Shchuka

Серия III тип Щ Щука

     
Název:
Name:
Série III typ Šč Ščuka - pro Šč-1 a Šč-2
Originální název:
Original Name:
Серия III тип Щ Щука - для Щ-1 и Щ-2
Kategorie:
Category:
ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
Šč-301 Ščuka - Щ-301 Щука
Šč-302 Okuň - Щ-302 Окунь
- Šč-303 Jerš - Щ-303 Ерш
- Šč-304 Jaz (Udarnik, Komsomolec) - Щ-304 Язь Комсомолец (Ударник, Комсомолец)
Posádka:
Crew:
41 osob, z toho / persons, from that
- 7 důstojníků / officers
- 15 poddůstojníků / petty officiers
- 19 námořníků / mariners
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
578 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
706 t
Délka:
Length:
57 m
Šířka:
Beam:
6,2 m
Ponor:
Draught:
3,8 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
- 2x dieselelektrický agregát typ 38V8 (2x 373 kW)
- 2x hlavní elektromotor typ PGV-8 (2x 291 kW)
- 2x ekonomický elektromotor (2x 14,2 kW)
- 2x sada olověných akumulátorových baterií typ KSM-2 (2x 56 elementů)
Výkon:
Power:
581.6 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
23,4 t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
21.5 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
15.7 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
5796.8 km při rychlosti 15.7 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
207.4 km při rychlosti 5.2 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
90 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- 4x přední torpédomet 533 mm
- 2x zadní torpédomet 533 mm
-- 10x torpédo


- 1x kanón 100 mm typ B-24
- 1x poloautomatický kanón 45 mm typ 21-K
-- zásoba 500 kusů střeliva 45 mm
Vybavení:
Equipment:
?
Uživatelské státy:
User States:
Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)
Poznámka:
Note:
- autonomnost na moři: 20 dnů normálně, 40 dnů maximálně
- autonomnost pod vodou: 72 hodin
- čas na ponoření: 75 sec
- zvýšená zásoba paliva: 52 t
- dosah na hladině 2500 km při rychlosti 21,5 km/h
- dosah pod hladinou 16,7 km při rychlosti 15,7 km/h
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - https://www.deepstorm.ru/
Russkij podplav - www.submarines.narod.ru
Vojenno-morskoj flot Rossii - https://www.navy.su/navysub191745/sha-3/index.htm
Wikipedia - ru.wikipedia.org
Rossijskij podvodnyj flot - https://submarine.id.ru/sub.php?sh1
Morflot - www.morflot.tsi.ru
URL : https://www.valka.cz/SS-Serie-III-typ-Sc-Scuka-t88252#327411Verze : 0
     
Název:
Name:
Série III typ Šč Ščuka - pro Šč-3 a Šč-4
Originální název:
Original Name:
Серия III тип Щ Щука - для Щ-3 и Щ-4
Kategorie:
Category:
ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
- Šč-301 Ščuka - Щ-301 Щука
- Šč-302 Okuň - Щ-302 Окунь
Šč-303 Jerš - Щ-303 Ерш
Šč-304 Jaz (Udarnik, Komsomolec) - Щ-304 Язь Комсомолец (Ударник, Комсомолец)
Posádka:
Crew:
41 osob, z toho / persons, from that
- 7 důstojníků / officers
- 15 poddůstojníků / petty officiers
- 19 námořníků / mariners
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
578 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
706 t
Délka:
Length:
57 m
Šířka:
Beam:
6,2 m
Ponor:
Draught:
3,8 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
- 2x dieselelektrický agregát typ 38V8 (2x 511 kW)
- 2x hlavní elektromotor typ PGV-8 (2x 298 kW)
- 2x ekonomický elektromotor (2x 14,2 kW)
- 2x sada olověných akumulátorových baterií typ KSM-2 (2x 56 elementů)
Výkon:
Power:
596.6 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
23,4 t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
23.1 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
15.7 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
5796.8 km při rychlosti 15.7 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
207.4 km při rychlosti 5.2 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
90 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- 4x přední torpédomet 533 mm
- 2x zadní torpédomet 533 mm
-- 10x torpédo


- 1x kanón 100 mm typ B-24
- 1x poloautomatický kanón 45 mm typ 21-K
-- zásoba 500 kusů střeliva 45 mm
Vybavení:
Equipment:
?
Uživatelské státy:
User States:
Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)
Poznámka:
Note:
- autonomnost na moři: 20 dnů normálně, 40 dnů maximálně
- autonomnost pod vodou: 72 hodin
- čas na ponoření: 75 sec
- zvýšená zásoba paliva: 52 t
- dosah na hladině 2500 km při rychlosti 21,5 km/h
- dosah pod hladinou 16,7 km při rychlosti 15,7 km/h
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - https://www.deepstorm.ru/
Russkij podplav - www.submarines.narod.ru
Vojenno-morskoj flot Rossii - https://www.navy.su/navysub191745/sha-3/index.htm
Wikipedia - ru.wikipedia.org
Rossijskij podvodnyj flot - https://submarine.id.ru/sub.php?sh1
Morflot - www.morflot.tsi.ru
URL : https://www.valka.cz/SS-Serie-III-typ-Sc-Scuka-t88252#327412Verze : 0