Main Menu
User Menu

SS - Série II typ L Leniněc

Serie II Typ L Leninets

Серия II тип Л Ленинец

     
Název:
Name:
Série II typ L Leniněc - pro L-1 a L-2
Originální název:
Original Name:
Серия II тип Л Ленинец - для Л-1 и Л-2
Kategorie:
Category:
ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
L-1 Leniněc
L-2 Staliněc (Marksist)
L-3 Frunzověc (Bolševik)
L-4 Garibaldijec
L-5 Čartist
L-6 Karbonaryj
Posádka:
Crew:
54 osob, z toho / persons, from that
- 7 důstojníků / officers
- 47 poddůstojníků a námořníků / petty officiers and mariners
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
1040 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
1330 t
Délka:
Length:
78 m
Šířka:
Beam:
7,3 m
Ponor:
Draught:
4,01 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
- 2x dieselelktrický agregát (2x 373 kW?)
- 2x hlavní elektromotor (2x 298 kW)
- 2x sada olověných akumulátorových baterií typ KSM-2 (2x 112 elementů)
Výkon:
Power:
298.3 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
27.4 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
15.7 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
13704.8 km při rychlosti 16.7 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
285.2 km při rychlosti 4.6 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
90 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- 4x přední torpédomet 533 mm
- 2x zadní torpédomet 533 mm
-- 10x torpédo

- 1x kanón 100 mm typ B-24
- 1x poloautomatický kanón 45 mm typ 21-K
Vybavení:
Equipment:
?
Uživatelské státy:
User States:
Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)
Poznámka:
Note:
- autonomnost na moři: 28
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - https://www.deepstorm.ru/
Russkij podplav - https://www.submarines.narod.ru/h_p_03.html
Morflot - www.morflot.tsi.ru
URL : https://www.valka.cz/SS-Serie-II-typ-L-Leninec-t88250#327395Verze : 1
     
Název:
Name:
Série II typ L Leniněc - pro L-3
Originální název:
Original Name:
Серия II тип Л Ленинец - для Л-3
Kategorie:
Category:
ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
- L-1 Leniněc
- L-2 Staliněc (Marksist)
L-3 Frunzověc (Bolševik)
- L-4 Garibaldijec
- L-5 Čartist
- L-6 Karbonaryj
Posádka:
Crew:
54 osob, z toho / persons, from that
- 7 důstojníků / officers
- 47 poddůstojníků a námořníků / petty officiers and mariners
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
1051,3 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
1327 t
Délka:
Length:
78 m
Šířka:
Beam:
7,2 m
Ponor:
Draught:
4,01 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
- 2x dieselelktrický agregát (2x 373 kW?)
- 2x hlavní elektromotor (2x 298 kW)
- 2x sada olověných akumulátorových baterií typ KSM-2 (2x 112 elementů)
Výkon:
Power:
298.3 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
38.3 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
19.4 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
11112 km při rychlosti 16.7 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
250 km při rychlosti 4.6 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
90 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- 4x přední torpédomet 533 mm
- 2x zadní torpédomet 533 mm
-- 10x torpédo


- 1x kanón 100 mm typ B-24
- 1x poloautomatický kanón 45 mm typ 21-K
Vybavení:
Equipment:
?
Uživatelské státy:
User States:
Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)
Poznámka:
Note:
- autonomnost na moři: 28
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - https://www.deepstorm.ru/
Russkij podplav - https://www.submarines.narod.ru/h_p_03.html
Morflot - www.morflot.tsi.ru
URL : https://www.valka.cz/SS-Serie-II-typ-L-Leninec-t88250#327398Verze : 0
     
Název:
Name:
Série II typ L Leniněc - pro L-4
Originální název:
Original Name:
Серия II тип Л Ленинец - для Л-4
Kategorie:
Category:
ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
- L-1 Leniněc
- L-2 Staliněc (Marksist)
- L-3 Frunzověc (Bolševik)
L-4 Garibaldijec
- L-5 Čartist
- L-6 Karbonaryj
Posádka:
Crew:
55 osob, z toho / persons, from that
- 7 důstojníků / officers
- 48 poddůstojníků a námořníků / poddůstojníků a námořníků / petty officiers and mariners
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
1038,3 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
1330 t
Délka:
Length:
78,5 m
Šířka:
Beam:
7,2 m
Ponor:
Draught:
4,2 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
- 2x dieselelktrický agregát (2x 373 kW?)
- 2x hlavní elektromotor (2x 298 kW)
- 2x sada olověných akumulátorových baterií typ KSM-2 (2x 112 elementů)
Výkon:
Power:
298.3 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
23.1 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
15.2 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
9815.6 km při rychlosti 16.7 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
250 km při rychlosti 4.6 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
90 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- 4x přední torpédomet 533 mm
- 2x zadní torpédomet 533 mm
-- 10x torpédo


- 1x kanón 100 mm typ B-24
- 1x poloautomatický kanón 45 mm typ 21-K
Vybavení:
Equipment:
?
Uživatelské státy:
User States:
Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)
Poznámka:
Note:
- autonomnost na moři: 28
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - https://www.deepstorm.ru/
Russkij podplav - https://www.submarines.narod.ru/h_p_03.html
Morflot - www.morflot.tsi.ru
URL : https://www.valka.cz/SS-Serie-II-typ-L-Leninec-t88250#327400Verze : 0
     
Název:
Name:
Série II typ L Leniněc - pro L-5
Originální název:
Original Name:
Серия II тип Л Ленинец - для Л-5
Kategorie:
Category:
ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
- L-1 Leniněc
- L-2 Staliněc (Marksist)
- L-3 Frunzověc (Bolševik)
- L-4 Garibaldijec
L-5 Čartist
- L-6 Karbonaryj
Posádka:
Crew:
55 osob, z toho / persons, from that
- 7 důstojníků / officers
- 48 poddůstojníků a námořníků / petty officiers and mariners
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
1038,3 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
1330,6 t
Délka:
Length:
78 m
Šířka:
Beam:
7,2 m
Ponor:
Draught:
4,25 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
- 2x dieselelktrický agregát (2x 373 kW?)
- 2x hlavní elektromotor (2x 298 kW)
- 2x sada olověných akumulátorových baterií typ KSM-2 (2x 112 elementů)
Výkon:
Power:
298.3 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
25.6 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
15.3 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
9815.6 km při rychlosti 16.7 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
250 km při rychlosti 4.6 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
90 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- 4x přední torpédomet 533 mm
- 2x zadní torpédomet 533 mm
-- 10x torpédo


- 1x kanón 100 mm typ B-24
- 1x poloautomatický kanón 45 mm typ 21-K
Vybavení:
Equipment:
?
Uživatelské státy:
User States:
Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)
Poznámka:
Note:
- autonomnost na moři: 28
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - https://www.deepstorm.ru/
Russkij podplav - https://www.submarines.narod.ru/h_p_03.html
Morflot - www.morflot.tsi.ru
URL : https://www.valka.cz/SS-Serie-II-typ-L-Leninec-t88250#327401Verze : 0
     
Název:
Name:
Série II typ L Leniněc - pro L-6
Originální název:
Original Name:
Серия II тип Л Ленинец - для Л-6
Kategorie:
Category:
ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
- L-1 Leniněc
- L-2 Staliněc (Marksist)
- L-3 Frunzověc (Bolševik)
- L-4 Garibaldijec
- L-5 Čartist
L-6 Karbonaryj
Posádka:
Crew:
55 osob, z toho / persons, from that
- 7 důstojníků / officers
- 48 poddůstojníků a námořníků / petty officiers and mariners
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
1038,3 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
1330,6 t
Délka:
Length:
78,5 m
Šířka:
Beam:
7,2 m
Ponor:
Draught:
4,2 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
- 2x dieselelktrický agregát (2x 373 kW?)
- 2x hlavní elektromotor (2x 298 kW)
- 2x sada olověných akumulátorových baterií typ KSM-2 (2x 112 elementů)
Výkon:
Power:
298.3 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
20.9 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
14.8 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
9815.6 km při rychlosti 16.7 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
250 km při rychlosti 4.6 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
90 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- 4x přední torpédomet 533 mm
- 2x zadní torpédomet 533 mm
-- 10x torpédo


- 20x námořní mina


- 1x kanón 100 mm typ B-24
- 1x poloautomatický kanón 45 mm typ 21-K
Vybavení:
Equipment:
?
Uživatelské státy:
User States:
Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)
Poznámka:
Note:
- autonomnost na moři: 28
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - https://www.deepstorm.ru/
Russkij podplav - https://www.submarines.narod.ru/h_p_03.html
Morflot - www.morflot.tsi.ru
URL : https://www.valka.cz/SS-Serie-II-typ-L-Leninec-t88250#327402Verze : 0