Main Menu
User Menu

SS - Série IV typ P Pravda

Serie IV Type P Pravda

Серия IV тип П Правда

     
Název:
Name:
Série IV typ P Pravda
Originální název:
Original Name:
Серия IV тип П Правда
Kategorie:
Category:
ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
P-1 Pravda
P-2 Zvězda
P-3 Iskra
Posádka:
Crew:
53 - 56 osob, z toho / persons, from that
- ? důstojníků / officers
- ? ostatních / others
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
955 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
1690 t
Délka:
Length:
87,7 m
Šířka:
Beam:
8 m
Ponor:
Draught:
2,91 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
- 2x dieselektrický agregát MAN M10V49/48 (2x 2013 kW)
- 2x hlavní elektromotor (2x 410 kW)
- 2x sada olověných akumulátorových baterií (2x 112 elementů)
Výkon:
Power:
410.1 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
37.4 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
15.4 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
3055.8 km při rychlosti 20.2 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
175.9 km při rychlosti 7.6 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
75 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- 4x přední torpédomet 533 mm
- 2x zadní torpédomet 533 mm
-- 10x torpédo


- 1x kanón 100 mm typ B-24
- 1x poloautomatický kanón 45 mm typ 21-K
Vybavení:
Equipment:
?
Uživatelské státy:
User States:
Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)
Poznámka:
Note:
- autonomnost: 28 dnů
- dosah na hladině 10250.8 km při rychlosti 20,2 km/h při zvětšené zásobě paliva
- dosah pod hladinou 15.9 km při rychlosti 20,2 km/h
- dosah pod hladinou 194.5 km při rychlosti 4,6 km/h
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - http://www.deepstorm.ru/
Russkij podplav - www.submarines.narod.ru
Vojenno-morskoj flot Rossii - http://www.navy.su/navysub191745/p/index.htm
Wikipedia - ru.wikipedia.org
Morflot - www.morflot.tsi.ru
URL : https://www.valka.cz/SS-Serie-IV-typ-P-Pravda-t88248#327384Verze : 0