Main Menu
User Menu

Major

Major

Major

Česky: Major
English: Major
Deutsch: Major
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Major
Link to the Dictionary Entry Major
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Major-t88223#327287Verze : 1
MOD
Stručná historie


V žoldnéřských vojscích z dob před třicetiletou válkou byl voják s v této hodnosti označován jako polní strážmistr (Feld-Wachtmeister) nebo plukovní strážmistr (Regiments-Wachtmeister). V průběhu třicetileté války se ustálilo označení plukovník-strážmistr (Obrist-Wachtmeister).


Ve druhé polovině 18. století se pak postupně začíná prosazovat název major, avšak obě označení se vyskytovala ještě několik desítek let současně.


U dělostřelectva byl do roku 1757 ekvivalentem plukovníka-strážmistra vrchní dělový setník (Ober-Stückhauptmann).
URL : https://www.valka.cz/Major-t88223#330519Verze : 0
MOD
Hodnost major čili Major se vyskytovala u pěchoty, myslivců, jezdectva a četnictva. U námořnictva byl ve stejné hodnostní třídě korvetní kapitán čili Korvettenkapitän.


Ve skupině auditorů odpovídala hodnosti major hodnost major auditor (Major-Auditor), ve skupině vojenských lékařů hodnost štábní lékař (Stabsarzt), ve skupině vojenských úředníků pak vojenský intendant (Militärintendant), dělostřelecký vrchní inženýr 3. třídy (Artillerieoberingenieur 3. Klasse), vojenský vrchní stavební inženýr 3. třídy (Militär-Bauoberingenieur 3. Klasse), vojenský účetní rada (Militärrechnungsrat), vojenský účetní (Militärzahlmeister), vojenský zaopatřovací správce (Militärverpflegsverwalter), dělostřelecký zbrojní správce (Artilleriezeugsverwalter), správce vojenské spisovny (Militärregistrator), vojenský lékární správce (Militärmedikamentenverwalter), vojenský stavební účetní rada (Militär-Baurechnungsrat) a přednosta 2. třídy (Vorstand 2. Klasse).
URL : https://www.valka.cz/Major-t88223#330538Verze : 0
MOD