Main Menu
User Menu
Reklama

Řád 25. února [1949]

Order of February 25

     
Název:
Name:
Řád 25. února
Název v originále:
Original Name:
Řád 25. února
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.02.1949
Datum zániku:
Date of Termination:
15.10.1990
Struktura:
Structure:
stříbrná hvězda
stříbrná medaile
bronzová medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. č. 3. Hradec Králové 1973.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československá vyznamenání 1918-1948. Hodonín, OB-ZP 1997.
URL : https://www.valka.cz/Rad-25-unora-1949-t88194#350654Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Řád 25. února I. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Řád 25. února I. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.02.1949
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1992
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Odznak prvního stupně řádu je pěticípá stříbrná hvězda. Vnitřek cípů je z rudého smaltu, mezi cípy hvězdy šlehají pozlacené plameny. Střed hvězdy vyplňuje kruhový terč, na jehož líci je zobrazena pravá ruka, třímající prapor a vavřínovou ratolest. Nad rukou je nápis "25. února 1948". Na rubu hvězdy je disk s nápisem "VŮLE LIDU ZÁKONEM" a nad ním lipová ratolest; na hořením kraji disku je nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ".
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Foto ZP
Zákon 34/1949 Sb.
URL : https://www.valka.cz/Rad-25-unora-1949-t88194#377125Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád 25. února II. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Řád 25. února II. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Odznakem druhého stupně řádu je stříbrná medaile i průměru 33 mm, na jejímž líci je zobrazena pravá ruka, třímající prapor a vavřínovou ratolest. Nad rukou je nápis "25. února 1948". Na rubu medaile je nápis "VŮLE LIDU ZÁKONEM" a nad ním lipová ratolest; na hořením okraji rubu medaile je nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ".
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Foto ZP
Zákon 34/1949 Sb.
URL : https://www.valka.cz/Rad-25-unora-1949-t88194#389912Verze : 2
     
Název:
Name:
Řád 25. února III. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Řád 25. února III. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Rad-25-unora-1949-t88194#389913Verze : 1
Řád 25. února .
Der Orden des 25. Februar 1948
Pokud je ještě někdo, kdo věří, že rok 1948 byl právním aktem, kdy si lidé demokraticky jen zvolili novou vládu reprezentovanou komunisty a dalšími stranami Národní fronty snad na příkladu tohoto řádu, který byl založen k výročí únorového puče, poznáme, o co tehdy vedoucí sile- komunistům vlastně šlo. Pokud by v příštích volbách zvítězila strana ODA ( ČSSD) a po volbách by vláda, která z těchto voleb vzejde, založila na počest tohoto vítězství státní vyznamenání, jistě by to byl akt pro Dr. Chocholouška. V roce 1948 již po roce vlády však soudruzi uvažovali jinak a zakládají tento řád, který je součástí řádové soustavy Československa.
V euforickém opojení ze získané moci dochází k založení řádu, který byl udělován již k výročí prvního roku tohoto státního převratu. Řád byl založen vládním nařízením č. 34 ze dne 8. února 1949. Tento mimořádně zajímavý a ve své podstatě dokonalý a krásný řád byl určen :
Pro všechny občany, kteří se měrou nevídanou zasloužili o vítězství pracujícího lidu v únoru roku 1948. ( Ve starší literatuře je napsáno, pro ty, kdo se zbrani v ruce…ale toto některý z inteligentnějších soudruhů později zakázal ). Řád byl rozdělen do tří stupňů nebo do tří tříd. Nejvyšším stupněm byla :
1. Řádová hvězda I. stupně
2. Stříbrná medaile II. stupně
3. Bronzová medaile II. stupně
I. třída – Hvězda řádu 25. února


Hvězda se k oděvu upevňuje kolmou jehlicí. Řád se nosí na levé straně hrudi ( bez stuhy ). Pro běžné nošení je však určena malá stužka o rozměru 37 x 10 mm. Stuha je rudá ( amarantově červená ). Na střed této stužky se pokládá malá zlatá hvězdička .
Stříbrná medaile II. stupně :
Jde o klasickou medaile raženou ze stříbra, která je puncovaná a značená výrobcem. Medaile má průměr 33 mm při síle okraje 2 mm.
Bronzová medaile III. stupně
Tento III. řádový stupeň je tvořený naprosto stejnou medailí, která je však ražena z bronzu. Na malou stužku se upevňuje bronzová hvězdička. o průměru 10 mm
Výtvarný návrh, této mimořádně krásné kolekce řádu a medailí navrhl profesor Otakar Španiel.
Poznámka :
Řád byl udělen jednorázově, ale přece jen v průběhu let se některé stupně řádu udělovali i dodatečně. Hvězda I. třídy byla a zůstává velmi vzácnou záležitosti. Teprve po sametovém převratu v roce 1989 se řádové hvězdy, které jsou uloženy v trezorech vlády dostávají do prodeje a tak v té době bylo možno hvězdu koupit za 6000 Kč. Cena řádu ( hvězdy ) však v současnosti začíná opět na 20 000 Kč.
Literatura :
Václav Měřička : Československá vyznamenání IV. část 1945 - 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-25-unora-1949-t88194#327195Verze : 1
Název
Name
Řád 25. února I. stupeň
1st Class
Řád 25. února I. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1949 Dubček, Alexander
DD.MM.1949 Erban, Evžen
DD.MM.1949 Laštovička, Bohuslav
DD.MM.1949 Novotný, Antonín
DD.MM.1949 Svoboda, Ludvík
23.01.1982 Konajev, Dinmuchamed Achmetuly
DD.MM.RRRR Bacílek, Karol
DD.MM.RRRR Geminder, Bedřich
DD.MM.RRRR Gottwald, Klement
DD.MM.RRRR Hanuš, Josef
DD.MM.RRRR - Machač, Jaromír
DD.MM.RRRR Satorie, Jan
DD.MM.RRRR Zápotocký, Antonín
MM.DD.RRRR Čepička, Alexej
Celkem : 14
URL : https://www.valka.cz/Rad-25-unora-1949-t88194#471653Verze : 0
MOD
Diskuse
Ach jo, to je bordel. Ty vyznamenání se nemenujou první, druhý, třetí stupeň, případně třída Řádu 25. Února, ale Stříbrná hvězda, stříbrná medaie a bronzová medaile Řádu 25. února. Jestli tam chcete mít rozdělení na třídy a stupně, aby to bylo jasné i lidem co nemají přehled, tak to dejta alespoň pomlčkou za oficiální jméno vyznamenání. A ten dekret v posledním příspěvku je ke hvězdě. Tedy k prvnímu stupni.
URL : https://www.valka.cz/Rad-25-unora-1949-t88194#391134Verze : 0
Bordelem bych to nenazval, ale je pravda,že kolegovi tam vypadlo slova bronzová či stříbrná medaile a kolega Radim se opravdu spletl a musí název v dekeretu opravdit, to nám uniklo. Díky za spolupráci i když snad příště nebudeme hovořit o bordelu.
URL : https://www.valka.cz/Rad-25-unora-1949-t88194#391135Verze : 0
Vážený kolego,
možná, že by stačilo se před ukvapenou reakcí věnovat trochu studiu. Stačí si přečíst Stanovy Řádu 25. února 1948. (Součást vládního nařízení 34/1949 Sb. Pro jistotu přikládám.)
Hned druhý článek říká Řád má tři stupně atd. to už si přečtěte sám. Nicméně děkuji ty třídy, které mimochodem uvádí Měřička, opravím na stupně.
Na konec bych rád jen poznamenal, že upozornění na chybu rád přijmu. Necítím se neomylný. Ale prosím o kontrolu formy kritiky. Dávat to zde dohromady stojí hodně práce a času a tak je logické, že při dalším pracovním vytížení se nám zde vše nemusí hned podařit.
A to je asi vše.
URL : https://www.valka.cz/Rad-25-unora-1949-t88194#391165Verze : 0