Main Menu
User Menu

Národní řád Vietnamu

National Order of Vietnam

Bảo-Quốc Huân-Chương

     
Název:
Name:
Národní řád Vietnamu
Název v originále:
Original Name:
Bảo quốc Huan chương
Datum vzniku:
Date of Establishment:
XX.XX.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
02.07.1976
Struktura:
Structure:
Velkokříž
Velkodůstojník
Komander
Důstojník
Rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wikipedia - en.wikipedia.org
Rusty Knight Place - https://rustyknight.topcities.com/
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#326792Verze : 0
     
Název:
Name:
Národní řád Vietnamu - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Bảo Quốc Huân Chương Đệ Ngũ Đẳng
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
02.07.1976
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#569928Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád Vietnamu - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Bảo quốc Huan chương
Datum vzniku:
Date of Establishment:
XX.XX.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wikipedia - en.wikipedia.org Knight Place - https://rustyknight.topcities.com/
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#621466Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád Vietnamu - komandér
Název v originále:
Original Name:
Bảo quốc Huan chương
Datum vzniku:
Date of Establishment:
XX.XX.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wikipedia - en.wikipedia.org Knight Place - https://rustyknight.topcities.com/
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#621467Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád Vietnamu - dustojník
Název v originále:
Original Name:
Bảo quốc Huan chương - sĩ quan
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
02.07.1976
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.ebay.ca
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#553435Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád Vietnamu - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Bảo quốc Huan chương - hiệp sĩ
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
02.07.1976
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#553434Verze : 0
MOD
Tento řád byl založen v průběhu roku 1950, v době a při příležitosti kdy se Vietnam stává z kolonie volným územím Francie.
Řád byl založen a členěn podle vzoru francouzské Čestné legie:
Velkokříž
Velkodůstojník
Komander
Důstojník
Rytíř
Dále Národní řád ideově navazuje na starší koloniální řád Anámského Draka, který svoji podobou připomíná a symbol draka je na řádu zachován (viz obrázek). Řád byl určen k ocenění vojenských i civilních zásluh občanů, vojáků a cizinců. Řádové statuta tohoto řádu opět vycházejí z tradice řádu Čestné legie.
Velkokříž řádu byl určen nejvyšším příslušníkům vlády, ministrům a generalitě. Řád byl udělován důstojníků, a generálům armády USA. V tomto případě bylo vždy přihlédnuto k hodnosti a funkčnímu zařazení daného důstojníka.
Podoba řádu, a provedení, se liší neb řád byl vyráběn jednak ve Vietnamu, ale také ve Francii a později i v USA. Nejkvalitnější řádové dekorace jsou řády vyrobené ve Francii, kde se používá kvalitní smaltování a zlacené stříbro. Pozdější řádové dekorace jsou vyráběny z obecného kovu a upravovány stříbřením či zlacením.
Ke konci ery udělování tohoto řádu jde spíše o nekvalitní bižuterii. Přesto však i tento řád, pokud je doplněn dekretem je historickým dokladem dané doby, v tomto případě připomínka nešťastné války v Asii.
Prameny
Archiv Alt.
Poznámka: Věnováno kolegovi „Franta 02„ jako doplněk k jeho článku o admirálovi, který byl nositelem tohoto řádu ve III. třídě (komander).
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#326814Verze : 2