Main Menu
User Menu

Národní řád Vietnamu

National Order of Vietnam

Bảo-Quốc Huân-Chương

     
Název:
Name:
Národní řád Vietnamu
Název v originále:
Original Name:
Bảo quốc Huan chương
Datum vzniku:
Date of Establishment:
XX.XX.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
02.07.1976
Struktura:
Structure:
Velkokříž
Velkodůstojník
Komandér
Důstojník
Rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wikipedia - en.wikipedia.org
Rusty Knight Place - http://rustyknight.topcities.com/
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#326792Verze : 0
     
Název:
Name:
Národní řád Vietnamu - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Bảo Quốc Huân Chương Đệ Ngũ Đẳng
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
02.07.1976
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#569928Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád Vietnamu - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Bảo quốc Huan chương
Datum vzniku:
Date of Establishment:
XX.XX.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wikipedia - en.wikipedia.org Knight Place - http://rustyknight.topcities.com/
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#621466Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád Vietnamu - komandér
Název v originále:
Original Name:
Bảo quốc Huan chương
Datum vzniku:
Date of Establishment:
XX.XX.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wikipedia - en.wikipedia.org Knight Place - http://rustyknight.topcities.com/
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#621467Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád Vietnamu - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Bảo quốc Huan chương - sĩ quan
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
02.07.1976
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.ebay.ca
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#553435Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád Vietnamu - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Bảo quốc Huan chương - hiệp sĩ
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
02.07.1976
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#553434Verze : 0
MOD
Název
Name
Národní řád Vietnamu - velkodůstojník
National Order of Vietnam - Grandofficer
Bảo quốc Huan chương
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Zais, Melvin
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#628207Verze : 0
MOD
Název
Name
Národní řád Vietnamu - komandér
National Order of Vietnam - Commander
Bảo quốc Huan chương
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Baker, Royal Newman
DD.MM.RRRR Brown, George Scratchley
DD.MM.RRRR Cushman, Robert Everton ml.
DD.MM.RRRR Greene, Wallace Martin ml.
DD.MM.RRRR Vogt, John William
DD.MM.RRRR Walt, Lewis William
DD.MM.RRRR Zumwalt, Elmo Russell Jr.
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#628208Verze : 0
MOD
Název
Name
Národní řád Vietnamu - důstojník
National Order of Vietnam - Officer
Bảo quốc Huan chương - sĩ quan
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Chapman, Leonard Fielding ml.
DD.MM.RRRR Cushman, Robert Everton ml.
DD.MM.RRRR Davis, Raymond Gilbert
DD.MM.RRRR Davison, Michael Shannon
DD.MM.RRRR Irzyk, Albin Felix
DD.MM.RRRR Kerwin, Walter Thomas
DD.MM.RRRR Kingston, Robert Charles
DD.MM.RRRR Kroesen, Frederick James
DD.MM.RRRR Nickerson, Herman
DD.MM.RRRR Smith, Donavon Francis
DD.MM.RRRR Walt, Lewis William
DD.MM.RRRR Wilson, Louis Hugh
DD.MM.RRRR Woodward, Gilbert Hume
DD.MM.RRRR Zais, Melvin
DD.MM.RRRR de Poix, Vincent Paul
Celkem : 15
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#628209Verze : 0
MOD
Název
Name
Národní řád Vietnamu - rytíř
National Order of Vietnam - Knight
Bảo quốc Huan chương - hiệp sĩ
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Anderson, Earl Edward
DD.MM.RRRR Barrow, Robert Hilliard
DD.MM.RRRR Barsanti, Olinto Mark
DD.MM.RRRR Blesse, Frederick Corbin
DD.MM.RRRR Collins, Arthur Sylvester
DD.MM.RRRR Davis, Raymond Gilbert
DD.MM.RRRR Day, George Everette
DD.MM.RRRR Deane, John Russell
DD.MM.RRRR Dolvin, Welborn Griffin
DD.MM.RRRR Fields, Lewis Jefferson
DD.MM.RRRR Forrester, Eugene Priest
DD.MM.RRRR Haig, Alexander Meigs
DD.MM.RRRR Hollis, Harris W.
DD.MM.RRRR Jaskilka, Samuel
DD.MM.RRRR Kerwin, Walter Thomas
DD.MM.RRRR Kingston, Robert Charles
DD.MM.RRRR Knowlton, William Allen
DD.MM.RRRR Kroesen, Frederick James
DD.MM.RRRR Maddox, William J. ml.
DD.MM.RRRR Mildren, Frank Thomas
DD.MM.RRRR Moinester, Robert William
DD.MM.RRRR Rogers, Bernard William
DD.MM.RRRR Van Ryzin, William John
DD.MM.RRRR Wright, John M.
Celkem : 24
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#628210Verze : 0
MOD
Tento řád byl založen v průběhu roku 1950, v době a při příležitosti kdy se Vietnam stává z kolonie volným územím Francie.
Řád byl založen a členěn podle vzoru francouzské Čestné legie:
Velkokříž
Velkodůstojník
Komander
Důstojník
Rytíř
Dále Národní řád ideově navazuje na starší koloniální řád Anámského Draka, který svoji podobou připomíná a symbol draka je na řádu zachován (viz obrázek). Řád byl určen k ocenění vojenských i civilních zásluh občanů, vojáků a cizinců. Řádové statuta tohoto řádu opět vycházejí z tradice řádu Čestné legie.
Velkokříž řádu byl určen nejvyšším příslušníkům vlády, ministrům a generalitě. Řád byl udělován důstojníků, a generálům armády USA. V tomto případě bylo vždy přihlédnuto k hodnosti a funkčnímu zařazení daného důstojníka.
Podoba řádu, a provedení, se liší neb řád byl vyráběn jednak ve Vietnamu, ale také ve Francii a později i v USA. Nejkvalitnější řádové dekorace jsou řády vyrobené ve Francii, kde se používá kvalitní smaltování a zlacené stříbro. Pozdější řádové dekorace jsou vyráběny z obecného kovu a upravovány stříbřením či zlacením.
Ke konci ery udělování tohoto řádu jde spíše o nekvalitní bižuterii. Přesto však i tento řád, pokud je doplněn dekretem je historickým dokladem dané doby, v tomto případě připomínka nešťastné války v Asii.
Prameny
Archiv Alt.
Poznámka: Věnováno kolegovi „Franta 02„ jako doplněk k jeho článku o admirálovi, který byl nositelem tohoto řádu ve III. třídě (komander).
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Vietnamu-t88120#326814Verze : 2