Main Menu
User Menu

Královský řád Jiřího I.

Royal Order of George I. / Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου Α'

     
Název:
Name:
Královský řád Jiřího I.
Název v originále:
Original Name:
Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου Α'
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.01.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.09.1973
Struktura:
Structure:
Velkokříž
Velkokříž s meči
Velkokomandér
Velkokomandér s meči
Komandér
Komandér s meči
Rytíř zlatého kříže
Rytíř zlatého kříže s meči
Rytíř stříbrného kříže
Rytíř stříbrného křížes meči
Zlatý pamětní kříž
Zlatý pamětní kříž s meči
Stříbrný pamětní kříž
Stříbrný pamětní kříž s meči
Bronzový pamětní kříž
Bronzový pamětní kříž s meči


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-rad-Jiriho-I-t88100#351869Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Královský řád Jiřího I. velkokříž (1. třída)
Název v originále:
Original Name:
Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου Α'
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.01.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.09.1973
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-rad-Jiriho-I-t88100#384694Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Královský řád Jiřího I. velkokomandér (2. třída)
Název v originále:
Original Name:
Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου Α'
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.01.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.09.1973
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-rad-Jiriho-I-t88100#384696Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Královský řád Jiřího I. komandér (3. třída)
Název v originále:
Original Name:
Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου Α'
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.01.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.09.1973
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-rad-Jiriho-I-t88100#384697Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Královský řád Jiřího I. - zlatý kříž (4. třída)
Název v originále:
Original Name:
Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου Α'
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.01.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-rad-Jiriho-I-t88100#578406Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Královský řád Jiřího I. - stříbrný kříž (5. třída)
Název v originále:
Original Name:
Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου Α'
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.01.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-rad-Jiriho-I-t88100#578407Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Královský řád Jiřího I. - pamětní stříbrný kříž
Název v originále:
Original Name:
Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου Α´
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.01.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987 George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001 George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991 archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-rad-Jiriho-I-t88100#578416Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Královský řád Jiřího I. - pamětní bronzový kříž
Název v originále:
Original Name:
Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου Α'
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.01.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-rad-Jiriho-I-t88100#578409Verze : 3
MOD
Řád byl založen v pěti třídách a dvou křížích. Velkokříž, velkokomandér, komandér,zlatý rytířský kříž a stříbrný rytířský kříž. K řádu patří nesmaltovaný Pamětní stříbrný a Pamětní bronzový kříž. Po roce 1926 byl zaveden Pamětní zlatý kříž. Roku 1921 byla zavedena tzv. vojenská divize, všechny třídy řádu a křížů mohly být udělovány s meči.
Po prohlášení druhé republiky 1924 byl řád zrušen. Po restauraci monarchie v listopadu 1935 byl obnoven. Nakonec byl znovu zrušen vojenskou chuntou v září 1973.
IV. třída řádu, Zlatý rytířský kříž bez mečů.


Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-rad-Jiriho-I-t88100#351870Verze : 0
MOD
Pamětní stříbrný kříž s meči, výroba Spink and Son. London.


Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-rad-Jiriho-I-t88100#351872Verze : 0
MOD
Pamětní bronzový kříž s meči, výroba Spink and Son. London.


Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-rad-Jiriho-I-t88100#351873Verze : 0
MOD
Název
Name
Královský řád Jiřího I. velkokříž (1. třída)
Royal Order of George I. Grandcross (1st Class)
Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου Α'
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-rad-Jiriho-I-t88100#415055Verze : 0
MOD
Název
Name
Královský řád Jiřího I. velkokomandér (2. třída)
Royal Order of George I. Grandcommander (2nd Class)
Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου Α'
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
20.06.1944 Montgomery, Bernard Law
DD.MM.RRRR Freyberg, Bernard Cyril
DD.MM.RRRR Van Fleet, James Alward
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-rad-Jiriho-I-t88100#626393Verze : 0
MOD
Název
Name
Královský řád Jiřího I. komandér (3. třída)
Royal Order of George I. Commander (3rd Class)
Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου Α'
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
24.09.1943 Frew, Matthew Brown
03.05.1946 Wigglesworth, Horace Ernest Philip
DD.MM.RRRR Anderson ml., George Whelan
DD.MM.RRRR Jasui, Tódži
DD.MM.RRRR Taylor, Maxwell Davenport
Celkem : 5
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-rad-Jiriho-I-t88100#626394Verze : 0
MOD
Název
Name
Královský řád Jiřího I. - zlatý kříž (4. třída)
Royal Order of George I. - Golden Cross (4th Class)
Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου Α'
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-rad-Jiriho-I-t88100#626395Verze : 0
MOD
Název
Name
Královský řád Jiřího I. - stříbrný kříž (5. třída)
Royal Order of George I. - Silver Cross (5th Class)
Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου Α'
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kralovsky-rad-Jiriho-I-t88100#626396Verze : 0
MOD