Main Menu
User Menu

Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání

Commemorative medal for the 20th anniversary of the Slovak National Uprising

Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania

     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.06.1964
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání IV. část
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-Slovenskeho-narodniho-povstani-t88090#386792Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.06.1964
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Medaile je ražena z obecného kovu (bronz) o průměru 35 mm a síle medaile 2mm.
Avers:
Na středu medaile je postava ženy, která má představovat partyzánku. Žena drží v ruce lipový květ a v pokrčené levici svírá samopal sovětského vzoru. V pozadí za touto postavou je silueta hor. Na samopalem je umístěná malá pěticípá hvězdička. Pod samopalem je monogram JH (Josef Hvozdenský). Při pravé straně medaile u paže je letopočet 1944/1964 ve dvou řádcích. Kolem při okraji je rozložen nápis: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE
Revers:
V horní části plochy medaile je položena pavéza se lvem státního znaku republiky a v dolní části je rozložen do tří řádků nápis:
ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA
Závěs medaile tvoří kolmo postavené ouško se závěsným kroužkem.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je průvlečná, 38 mm široká, červená se 4 mm širokým středním proužkem, jehož okraj je tmavomodré. Střed je bílý, červeně proťatý.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-Slovenskeho-narodniho-povstani-t88090#386793Verze : 0

Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstáníRok 1964 byl rokem dvacátého výročí Slovenského národního povstání. Byl to zároveň i první rok od roku 1948, kdy bylo možno o problematice SNP hovořit otevřeně a pravdivě. Paradoxně před rokem 1964 žádné oficielní oslavy neprobíhali a stateční Slováci a jejich boj měl být zapomenut. Rok 1964 však znamenal zlom. V Banské Bystrici to byla návštěva představitele SSSR Nikity Chruščova a tak zbývalo jediné, připravit nějaký "metál" a přiznat, že tito stateční lidé si zaslouží naši pozornost a úctu. Bylo to i první udílení medaile veteránům, vojákům armády a partyzánům. Banská Bystrica byla jednou svědkem dekorování německých vojáků prezidentem Slovenského Štátu v roce 1944 po potlačení povstání. Po dvaceti letech jiný představitel již jiného státu dekoroval jiné vojáky za činy hrdinství v bojích proti Němcům a "roduvěrných" Slováků v Hlinkové gardě. V roce 1964 jsem jako mladý žáček vojenské školy v Banské Bystrici měl možnost sledovat toto dekorování a poslouchat vzpomínky "starých pánů" o tom jaké to bylo. Mohu říci, že jejich kladný postoj k životu a pravdivé vyprávění o SNP ve mně zanechalo silné vzpomínky.

Z rozhodnutí Národního shromáždění ČSSR č. 112 ze dne 17. června 1964 je založena tato pamětní a jubielní medaile.

Ve zdůvodnění se hovoří o tom, že je to čestné uznání, ale i ocenění statečnosti v bojích proti fašismu v době Slovenského národního povstání. Medaile měla být propůjčována jednak příslušníkům armády a partyzánských jednotek, kteří se zbraní v ruce bojovali proti fašismu na Slovensku. Dále všem těm, kteří v SNP byli zapojeni např. jako pomocníci, lékaři či zdravotní sestry. Medaile byla určená i k ocenění cizím státním příslušníkům.

V Banské Bystrici byli přítomni vojenští přidělenci všech zemí Varšavské smlouvy, ale také francouzský vojenský přidělenec a několik francouzských veteránů, účastníků bojů v SNP. Samotný průběh oslav byl důstojný, projev mimo našich představitelů přednesl i N.S Chruščov. Medaile pozvaným hostům z Francie, Maďarska a Bulharska byly slavnostně předány přímo na místě oslavy. Nejvíce potlesku sklidili právě Francouzi, kteří se proslavili svým statečným bojem u Strečna a dále ruští (sovětští) velitelé a partyzáni, kteří ze svého setkání měli nefalšovanou radost a vše řádně večer oslavili.

Medaile se (bohužel) udělovala i vysokým exponentům KSČ, kteří o SNP mnohdy ani nslyšeli.

MEDAILER :
Josef Hvozdenský

Literatura :
Václav Měřička : Československá vyznamenání IV. část
Stanovy řádů a vyznamenání obsažené ve sbírce zákonů a nařízení ČSSR a dále v uveřejňované ve stranickém tisku, Rudém právu. Práci a Mladé frontě.
Archiv : I. Smýkal
Archiv : Alt.

URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-Slovenskeho-narodniho-povstani-t88090#326750Verze : 4
Název
Name
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Commemorative medal for the 20th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-Slovenskeho-narodniho-povstani-t88090#471650Verze : 0
MOD