Main Menu
User Menu

Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání

Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání

     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.06.1964
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání IV. část
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-Slovenskeho-narodniho-povstani-t88090#386792Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.06.1964
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Medaile je ražena z obecného kovu (bronz) o průměru 35 mm a síle medaile 2mm.
Avers:
Na středu medaile je postava ženy, která má představovat partyzánku. Žena drží v ruce lipový květ a v pokrčené levici svírá samopal sovětského vzoru. V pozadí za touto postavou je silueta hor. Na samopalem je umístěná malá pěticípá hvězdička. Pod samopalem je monogram JH (Josef Hvozdenský). Při pravé straně medaile u paže je letopočet 1944/1964 ve dvou řádcích. Kolem při okraji je rozložen nápis: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE
Revers:
V horní části plochy medaile je položena pavéza se lvem státního znaku republiky a v dolní části je rozložen do tří řádků nápis:
ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA
Závěs medaile tvoří kolmo postavené ouško se závěsným kroužkem.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je průvlečná, 38 mm široká, červená se 4 mm širokým středním proužkem, jehož okraj je tmavomodré. Střed je bílý, červeně proťatý.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-Slovenskeho-narodniho-povstani-t88090#386793Verze : 0
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Die Erinnerungsmedaille zum 20. Jährigen Jubileum des Slovakischen national Aufstandes
Rok 1964 byl rokem dvacátého výročí Slovenského národního povstání. Byl to zároveň i první rok od roku 1948, kdy bylo možno o problematice SNP hovořit otevřeně a pravdivě. Paradoxně před rokem 1964 žádné oficielní oslavy neprobíhali a stateční Slováci a jejich boj měl být zapomenut. Rok 1964 však znamenal zlom. V Banské Bystrici to byla návštěva představitele SSSR Nikity Chruščeva a tak zbývalo jediné, připravit nějaký „metál„ a přiznat, že tito stateční lidé si zaslouží naši pozornost a úctu. Bylo to i první udílení medaile veteránům, vojákům armády a partyzánům. Banská Bystrica byla jednou svědkem dekorování německých vojáků prezidentem Slovenského Štátu v roce 1944 po potlačení povstání. Po dvaceti letech jiný představitel již jiného státu dekoroval jiné vojáky za činy hrdinství v bojích proti Němcům a „roduvěrných„ Slováků v Hlinkové gardě. V roce 1964 jsem jako mladý žáček vojenské školy v Banské Bystrici měl možnost sledovat toto dekorování a poslouchat vzpomínky „starých pánů o tom jaké to bylo. Mohu říci, že jejich kladný postoj k životu a pravdivé vyprávění o SNP ve mně zanechalo silné vzpomínky.
Z rozhodnutí Národního shromáždění ČSSR č. 112 ze dne 17. června 1964 je založena tato pamětní a jubielní medaile.
Ve zdůvodnění se hovoří o tom, že je to čestné uznání, ale i ocenění statečnosti v bojích proti fašismu v době Slovenského národního povstání. Medaile měla být propůjčována jednak příslušníkům armády a partyzánských jednotek, kteří se zbraní v ruce bojovali proti fašismu na Slovensku. Dále všem těm, kteří v SNP byli zapojeni např. jako pomocníci, lékaři či zdravotní sestry. Medaile byla určená i k ocenění cizím státním příslušníkům.
V Banské Bystrici byli přítomni vojenští přidělenci všech zemí Varšavské smlouvy, ale také francouzský vojenský přidělenec a několik francouzských veteránů, účastníků bojů v SNP. Samotný průběh oslav byl důstojný, projev mimo našich představitelů přednesl i S.N. Chruščev. Medaile pozvaným hostům z Francie, Maďarska a Bulharska byly slavnostně předány přímo na místě oslavy. Nejvíce potlesku sklidili právě Francouzi, kteří se proslavili svým statečným bojem u Strčena a dále ruští (sovětští) velitelé a partyzáni, kteří ze svého setkání měli nefalšovanou radost a vše řádně večer oslavili. Medaile se (bohužel) udělovala i vysokým exponentům KSČ, kteří o SNP mnohdy ani nslyšeli.
MEDAILER :
Josef Hvozdenský
Literatura :
Václav Měřička : Československá vyznamenání IV. část
Stanovy řádů a vyznamenání obsažené ve sbírce zákonů a nařízení ČSSR a dále v uveřejňované ve stranickém tisku, Rudém právu. Práci a Mladé frontě.
Archiv : I. Smýkal
Archiv : Alt.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-Slovenskeho-narodniho-povstani-t88090#326750Verze : 2
Název
Name
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
-
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
29.08.1964 Nosko, Július
DD.MM.1964 Barčák, Vít
DD.MM.1964 Bednár, Emil
DD.MM.1964 Belas, Jozef
DD.MM.1964 Choma, Michal
DD.MM.1964 Dubček, Alexander
DD.MM.1964 Gibala, Imrich
DD.MM.1964 Gvoth, Juraj
DD.MM.1964 Henel, Július
DD.MM.1964 Husák, Ján
DD.MM.1964 Kalický, Pravoslav
DD.MM.1964 Kopnický, Ondrej
DD.MM.1964 Kuchár, Fridrich
DD.MM.1964 Kúkel, Jozef
DD.MM.1964 Zaťko, Peter
DD.MM.1964 Šedivý, Ondrej
DD.MM.1965 Karas, Milan
DD.MM.196? Stehlík, Josef
DD.MM.964. Droppa, Anton
DD.MM.RRRR Borský, František
DD.MM.RRRR Kuna, Pavol
DD.MM.RRRR Schwarz, Karol
Celkem : 22
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-Slovenskeho-narodniho-povstani-t88090#471650Verze : 0
MOD