Main Menu
User Menu
Reklama

Radoň, Bořivoj

Radoň, Bořivoj

     
Příjmení:
Surname:
Radoň
Jméno:
Given Name:
Bořivoj
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
Kontradmirál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.01.1867 Praha, Čechy, Rakousko-Uhersko
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.02.1953 Praha, Československá republika
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Kapitán Pancéřového křižníku S.M.S. Sankt Georg
Velitel námořního letectva Rakouska-Uherska (See-fliegerkorps)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vlastní poznámky
https://www.valka.cz/topic/view/88051#575290
URL : https://www.valka.cz/Radon-Borivoj-t88051#353087Verze : 3

Kontreadmiral Bořivoj Radoň
* 1867, Praha, Čechy
+ 1954, Praha, Čechy


Námořní důstojník K. u K. Kriegsmarine


Narodil se v roce 1867 v Praze, k námořnictvu vstoupil v roce 1886 ve svých 19 letech. V roce 1915 měl hodnost Linienschiffskapitän (kapitán řadové lodě). Byl kapitánem na pancéřovém křižníku S.M.S. Sankt Georg.


Dne 18. dubna 1917 vzniklo samostatné velitelstvi námořního letectva (Kommando des See-fliegerkorps). Bořivoj Radoň byl jmenován velitelem a v průběhu služby jako velitel námořního letectva byl povýšen do hodnosti Kontreadmiral (kontradmirál).


Občas se účastňoval bojových akcí jako letecký pozorovatel. Často konal inspekce na leteckých základnách při Jaderském moři, k přepravě používal většinou letadlo s pilotem.


Dne 8. května 1918 byl odvolán z funkce a povolán do Vídně kde se stal přednostou námořní sekce.


Po válce začal postupně ztrácet zrak až nakonec zcela oslepl v roce 1947 natrvalo. Zemřel v roce 1953 v Praze.


Zdroje:
www.militaria.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/SMS_Sankt_Georg
Češi v 1. světové válce - 3. díl, Libor Nedorost, ISBN 978-80-7277-327-5
Vlastní poznámky

Radoň, Bořivoj - SHS Sankt Georg

SHS Sankt Georg
URL : https://www.valka.cz/Radon-Borivoj-t88051#326621Verze : 3
Diskuse
Vážení,
během úklidu svého archivu jsem nalezl pár zajímavostí o Bořivoji Radoňovi, které zde předkládám:


- domovská příslušnost: Maleč u Chotěboře,
- narozen: 18. ledna 1867 v ulici Truhlářské na Novém Městě, Praha,
- zemřel: 26. února 1953 v pečovatelském domě v ulici Vodňanského, Praha 6,
- pohřeb: 04. března 1953 v režii Obce bývalých námořníků - revolucionářů,
- uložen na hřbitově u sv. Markéty v Břevnově, hrob č.3, řada 11, oddělení D, od roku 1965 si tento hrob pronajala jiná rodina.


Publikační činnost
- cestopis: Přes tři oceány (1939 a 1948),
- manuskript: Námořník vzpomíná (v pozůstalosti jeho manželky, údajně nenalezen).


Zdroje
Kontaktování a rozhovory s pamětníky v ulici Vodňanského, rok 2008.
Korespondence s Hřbitovní správou Malvazinky z let 2008-2009.
Rozhovory s neteří Bořivoje Radoně a Maryši Šárecké-Radoňové v letech 2007-2009.
Zpráva matrikářky Městské části Praha 6, datovaná: 2008.04.09, 09:43.
Radoň, Bořivoj - V roce 1948 při příležitosti udělení pamětní stříbrnou medaili Národního odboje na Jadranu 1914-1918: 1 - Bořivoj Radoň (1867), 2 - Maryša Radoňová-Šárecká (1890), 3 - Vojtěch, bratr Josefa Holuba (1885), 4 - Tomáš Nitka (1890), 5 - ?, 6 - František Ťápal (1894), 7 - Kavalírova dcera (A jako Anna ?), 8 - Smejkal - František Smékal (1887) ?, 9 - Alois Kilberger (1894), 10 - Josef Kovařík (1889).

V roce 1948 při příležitosti udělení pamětní stříbrnou medaili Národního odboje na Jadranu 1914-1918: 1 - Bořivoj Radoň (1867), 2 - Maryša Radoňová-Šárecká (1890), 3 - Vojtěch, bratr Josefa Holuba (1885), 4 - Tomáš Nitka (1890), 5 - ?, 6 - František Ťápal (1894), 7 - Kavalírova dcera (A jako Anna ?), 8 - Smejkal - František Smékal (1887) ?, 9 - Alois Kilberger (1894), 10 - Josef Kovařík (1889).
Radoň, Bořivoj - Čestná stráž členů Obce bývalých námořníků - revolucionářů při pohřbu Bořivoje Radoně 4. března 1953.

Čestná stráž členů Obce bývalých námořníků - revolucionářů při pohřbu Bořivoje Radoně 4. března 1953.
Radoň, Bořivoj - Pohřeb Bořivoje Radoně 4. března 1953.

Pohřeb Bořivoje Radoně 4. března 1953.
Radoň, Bořivoj - Informace o dokončení pamětí.

Informace o dokončení pamětí.
URL : https://www.valka.cz/Radon-Borivoj-t88051#575290Verze : 3
MOD
Vážení,
je zajímavé, že československá strana Bořivoji Radoňovi hodnost kontradmirála neuznala s odůvodněním, že jeho poslední povýšení bylo vykonáno cizí mocností až po vzniku Rčs. Finanční správa Ministerstva národní obrany jej evidovala od roku 1919 jako vysloužilého plukovníka (Linienschiffskapitän).


Poznámky
- rakouskouherští důstojníci mohli vstoupit do národních armád díky císařskému výnosu č.746 ze dne 01.11.1918,
- přesto BR setrval v císařských službách až do 31.12.1918,
- povýšen do hodnosti Kontreadmital 01.11.1918,
- penzionován k 01.01.1919 v 52 letech, po 33 letech služby,
- díky válce obdržel zápočet přes 41 odsloužených let.
- v Rčs pobýval od konce roku 1919.


Zdroje
Verordnungsblatt für S. M. Kriegs - Marine 51. Stück, 11.11.1918
Vojenský historický archiv, personalie, složka: Bořivoj Radoň
Vojenský historický archiv, fond Námořníci, karton 8
Radoň, Bořivoj - Cisařské rozhodnutí č.746.

Cisařské rozhodnutí č.746.
URL : https://www.valka.cz/Radon-Borivoj-t88051#575343Verze : 1
MOD