Main Menu
User Menu

Polní zbrojmistr

Field Ordnance Master / Feldzeugmeister

Feldzeugmeister / Polní zbrojmistr

Baillet de Latour, Theodor - 1846
URL : https://www.valka.cz/Polni-zbrojmistr-t87959#326276Verze : 0
MOD
Hodnost polní zbrojmistr byla původně dělostřeleckou hodností, která byla vyhrazena pro vrchního velitele dělostřelectva. Ten byl dříve označován také jako vrchní polní zbrojmistr, plukovník polní zbrojmistr (Obrist-Feldzeugmeister) nebo generál polní zbrojmistr (General-Feldzeugmeister).


Později byla tato hodnost používána šířeji pro ty generály, kteří sloužili u pěchoty, dělostřelectva a technických vojsk. Na stejné úrovni byla hodnost generála jezdectva, která byla udělována generálům sloužícím u jezdectva. V roce 1908 byla zavedena obdobná hodnost generála pěchoty, která nahradila hodnost polní zbrojmistr u generálů sloužících u pěchoty.


Polní zbrojmistři a generálové jízdy sloužili především jako velitelé vyšších svazků (tj. sbor, případně armáda).
Zdroje:
www.militaria.cz
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Polni-zbrojmistr-t87959#517332Verze : 0
MOD
V tabulce jsou zahrnuti jak generálové, kteří dosáhli této hodnosti jako své nejvyšší, tak ti, kteří posléze dosáhli hodností vyšších.


Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Polni-zbrojmistr-t87959#416363Verze : 0
MOD